دیندار

وقتی انسان خوبی هستم چرا باید دیندار باشم؟

وقتی من بیشتر فضایل انسانی را دارم وانسان خوبی هستم حالا حتما باید مقید به دینی باشم ؟

درس های اعتقادی راهی به سوی سعادت

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

سلامی به گرمی مهربانی به جوانان این مرز و بوم


سلام به همه جوانان و خوانندگان گرامی.

همانطور که از نام این مبحث ظاهر است زین پس قصد داریم به فضل الهی و صاحب عصرمان آنکه هر چه زودتر فرجش را خداوند عزوجل برساند درس هایی را با عنوان درس های اعتقادی که حول اعتقادات و عقائد شیعه دوازده امامی است را بنیان نهیم.

انشاءالله با این عمل بتوانیم قدمی در راه خداوند و رضایت ولی نعمتمان برداریم.

و من الله التوفیق