اعتکاف

خارج شدن از مسجد در حالت اعتکاف

انجمن: 

سلام علیکم

اگر معتکف باشیم و بخوایم بریم مکان دیگه ی همون مسجد(بخاطر خلوتی اون قسمت) اما برای این کار لازم از مسجد خارج بشیم و مسیر دو سه دقیقه ای رو طی کنیم(چون درب ها بسته بود)،آیا حالت اعتکاف بهم میخوره؟

وظيفه حائض روز سوم اعتکاف؟

انجمن: 

[TD="class: greenfont"]
[/TD]
[TD="align: right"]
[/TD]

فردي به واسطة نذر (معين يا غيرمعين) يا اعتكاف مستحبي، معتكف شده؛ اگر روز دوم يا سوم حائض شود، آيا قضاء اعتكاف بر او واجب است؟

آیت الله خامنه اي (دام ظله) :

width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] سؤال: سال گذشته در ايام البيض در مسجدي معتكف بودم، پس از اتمام روز دوم حائض شدم. با توجه به اين كه اعتكاف بر من واجب شده است، آيا براي قضاء آن حتماً بايد در ايام البيض ماه رجب و در همان مسجد باشد؟ بسمه تعالي. با طروّ (شروع) حيض ولو در بعض روز سوم اعتكاف باطل مي شود و قضاء ندارد و اگر از قبل اعتكافي به سبب نذر بر او واجب شده قضاء آن را مي تواند در هر مسجدي و در هر زماني بجا آورد مگر آن كه در نذر، اعتكاف در مسجد خاص و زمان خاصي را ملحوظ داشته باشد كه در اين صورت بايد بر طبق همان نذر خود عمل كند. [/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله مكارم شيرازي (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] بسمه تعالي. قضاي آن واجب است اگر واجب معين باشد بعداً نيّت قضا مي كند و اگر غير معين باشد نيّت اداء مي كند. امّا در اعتكاف مستحبي اگر روز اوّل و دوم حائض شود چيزي بر او نيست و اگر روز سوّم حائض شود، قضاء آن لازم است [/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات العروةالوثقي مع تعليقات، 1386، ج2، ص96، م5 آیت الله صافي گلپايگاني (دام ظله) :

width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] بسم الله الرحمن الرحيم. در مورد سؤال اعتكاف در نذر معين و مستحبي قضا ندارد و در نذر غيرمعين بايد نذر خود را بعد از پاك شدن از حيض ادا كند. والله العالم. [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300

[TR]
[TD="colspan: 2"]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]
برچسب: 

در چه صورتي خروج معتكف از مسجد، مبطل اعتكاف نيست؟

[TD="class: greenfont"]
[/TD]
[TD="align: right"] در چه صورتي خروج معتكف از مسجد، مبطل اعتكاف نيست؟[/TD]

امام خميني (ره) :
width: 100%

[TD="width: 10"]
[/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] اگر كسي از روي فراموشي يا اكراه از مسجد خارج شود اعتكاف باطل نيست. همچنين اگر خروج براي ضرورت عقلي يا شرعي يا عرفي باشد چه از امور دنيائي باشد يا آخرتي. مثل 1- قضاء حاجت (بول و غائط) 2- غسل جنابت و استحاضه و مانند آن 3- اقامة شهادت 4- عيادت مريضي كه با او نسبت دارد 5- مشايعت و استقبال از مسافر و مانند آن 6- حضور در نماز جماعت مكه معظمه 7- تشييع جنازة ميتي كه با او نسبت دارد [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


تحريرالوسيله، ج1،ص306، السابع وص 307، م 9 العروةالوثقي، ج 2، ص 78، الثامن و ص 83، م30

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله خامنه اي (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"]
[/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] بسمه تعالي. خروج براي هر چيزي كه شرعاً يا عرفاً يا عقلاً از ضرورات محسوب شود جايز است. سؤال2: آيا معتكف براي شركت در نماز جمعه و امورات موجه شرعي ديگر،‌ مانند تشييع جنازه، اصلاح ذات البين، اداء ‌ديون و يا گرفتن وجه چك از بانك، استفاده از عطريّات هنگام خواندن نماز و زدن مسواك چوبي گز، قبل از نماز،‌ مجاز به خروج از مسجد مي‌باشد؟ بسمه تعالي. معتكف مي‌تواند براي امور ضروري شرعي و عرفي از مسجد خارج شود ولي اگر به قدري طول دهد كه صورت اعتكاف محو شود اعتكاف صحيح نيست [/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله سيستاني (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] اگر معتكف از روي اكراه خارج شود اعتكافش باطل نيست، همچنين اگر براي ضرورت عقلي يا شرعي يا عرفي مثل: 1- قضاء حاجت (بول يا غائط) 2- غسل جنابت و استحاضه و مانند آن 3- اقامة شهادت 4- حضور در نماز جمعه و نماز در مكه (چه جماعت چه فرادي) در هر جاي مكه 5- تشييع جنازه و ساير ضرورات عرفي يا شرعي واجب يا راجح مربوط به امور دنيايي باشد يا آخرتي، از مسجد خارج شود اعتكاف باطل نيست [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


العروةالوثقي مع تعليقه، 1425ه. ق، ج2،ص482، الثامن و ص488، م30

[/TD]
[/TR]
[TD="align: left"]
class: style6

[TR]
[TD="class: style7 align: left"][/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله مكارم شيرازي (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"]
[/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] خروج معتكف براي هر كار ضروري شرعي يا عرفي، مانند 1- رفتن به دستشوئي 2- غسل واجب 3- تهية ضروريات 4- براي گواهي دادن در دادگاه 5- نماز جمعه 6- تشييع جنازه 7- عيادت مريض 8- پرداخت دين 9-براي وضو و غسل مستحبّي ومسواك زدن به عنوان مقدمة وضو،اشكال ندارد [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


استفتائات جديد، 1386، ج2، ص164 و 165 س491، 494 و 496

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله وحيد خراساني (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] اگر معتكف از روي اكراه و اضطرار يا براي حاجتي مانند بول، غائط، غسل جنابت، استحاضه... از مسجد خارج شود اعتكافش باطل نيست. و خروج براي تشييع جنازه، نماز ميت، دفن و تغسيل و تكفين ميت، عيادت مريض جايز است. و امّا مشايعت (بدرقة) مؤمن و اقامة شهادت و تحمّل شهادت و غير اين ها از امور راجحه در جوازشان اشكال است و بنابر فتوي در هر موردي كه از ضروريات عرفي شمرده شود، خروج جايز است [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


منهاج الصالحين، ج 2، ص322 و 323، السادس

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]
برچسب: 

آيا معتکف می تواند برای شرکت در جلسه امتحان (به مدت طولانی یا کوتاه) از مسجد خارج شود؟

الف) آيا معتکف می تواند برای شرکت در جلسه امتحان (به مدت طولانی یا کوتاه) از مسجد خارج شود؟ ب) در صورت جواز، تا چه مقدار می تواند در جلسة امتحان بماند؟

آیت الله سيستاني (دام ظله) :

width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] (الف و ب) باسمه تعالی. اگر امتحان، ضروری باشد، و به مقدار یک ساعت باشد اشکال ندارد ولی بیشتر از آن، به احتیاط واجب، جایز نیست [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300

[TR]
[TD="colspan: 2"]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله شبيري زنجاني (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"]
[/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] ج الف و ب) اگر شرکت در جلسة امتحان برایش لازم و ضروری است، می تواند از مسجد خارج شود. ولی درصورتی که توقفّش بیرون مسجد زیاد طول بکشد، به حدّی که صورت اعتکاف به بهم بخورد، اعتکاف خود به خود باطل می شود. [/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله صافي گلپايگاني (دام ظله) :

width: 100%

[TD="width: 10"]
[/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] (الف و ب)بسم الله الرحمن الرحیم جواز در صورتی که زمان کوتاه باشد بعید نیست. والله العالم [/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله مكارم شيرازي (دام ظله) :

width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] الف و ب: در مورد امتحانات سرنوشت ساز مجاز است البته به طوری که صورت اعتکاف به هم نخورد مثلا حدود یکی دو ساعت و بیشتر نباشد. [/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله وحيد خراساني (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"]
[/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] الف) خروج از محل اعتکاف برای امتحان مهم، (مثل امتحان پایان ترم) ضرورت عرفیه به حساب می آید و مانعی ندارد. ب) به مقداری که ضرورت دارد اکتفاء نماید و نباید بیشتر از زمانی که برای انجام امتحان لازم است خارج مسجد بماند و بنابر احتیاط واجب از نزدیکترین راه به مسجد برگردد و در بیرون مسجد ننشیند و اگر اضطرار به نشستن پیدا کرد در صورت امکان در سایه ننشیند.
[/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

پی نوشت:
استفتائات جامعة الزهراء

برچسب: 

آيا اجاره و ديگر معاملات غير از خريد و فروش در حال اعتكاف جايز است؟

آيا اجاره و ديگر معاملات غير از خريد و فروش در حال اعتكاف جايز است؟

آیت الله خامنه اي (دام ظله) :

width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] بنابر احتياط واجب ساير معاملات نيز مانند خريد و فروش، در هنگام اعتكاف جايز نمي باشد.[/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]
برچسب: 

آيا نگاه شهوت انگيز موجب بطلان اعتكاف و وجوب كفاره مي‌شود؟

آيا نگاه شهوت انگيز موجب بطلان اعتكاف و وجوب كفاره مي‌شود؟

آیت الله خامنه اي (دام ظله) :

width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] بسمه تعالي. مجرد نگاه مذكور موجب بطلان اعتكاف و كفاره نيست. [/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

پی نوشت:

استفتائات جامعة الزهراء

برچسب: 

چه چيزهايي بر معتكف حرام است؟

چه چيزهايي بر معتكف حرام است؟

امام خميني (ره) :

width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] 1. مباشرت با زنان (جماع - لمس - بوسيدن به شهوت و ...) 2. استمناء بنا بر احتياط واجب گرچه استمناء به وجه حلال باشد (مثل نظر به زوجه) 3. استشمام (بوييدن) بوي خوش و رياحين براي لذت بردن. 4. خريد و فروش، بنا بر احتياط واجب ساير انواع كسب و تجارت را نيز بايد ترك كند. 5. جدال كردن در امور دنيوي يا ديني اگر به خاطر غلبه كردن بر طرف مقابل و اظهار فضيلت باشد. [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


تحريرالوسيله، ج1، ص309، القول في احكام الاعتكاف العروة الوثقي، ج2، فصل في احكام الاعتكاف، ص87

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله خامنه اي (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] 1. مباشرة با زنان (جماع- لمس - بوسيدن به شهوت و ...) 2. استمناء بنابر احتياط واجب گرچه استمناء بوجه حلال باشد. (مثل نظر به زوجه) 3. بوييدن بوي خوش و رياحين براي لذت بردن. 4. خريد و فروش، بنابر احتياط واجب ساير انواع كسب و تجارت را نيز بايد ترك كند. 5. جدال كردن در امور دنيوي يا ديني اگر به خاطر غلبه كردن بر طرف مقابل و اظهار فضيلت باشد. [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


تحريرالوسيله،ج1، ص309،القول في احكام الاعتكاف

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله سيستاني (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] 1. جماع و بنابر احتياط واجب لمس و بوسيدن از روي شهوت 2. استمناء بنابر احتياط واجب، هرچند به وجه حلال باشد مثل نظر به زوجه 3. بوئيدن عطريات با لذت و بدون لذت و رياحين با لذت. 4. خريد و فروش بلكه مطلق تجارت بنا بر احتياط واجب در صورت عدم ضرورت 5. جدال در امور ديني يا دنيوي به قصد غلبه بر طرف مقابل و اظهار فضيلت. [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


العروةالوثقي مع تعليقه، 1425ه. ق، ج2، ص491 و492، فصل في احكام الاعتكاف

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله مكارم شيرازي (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] پنج چيز بر معتكف حرام است: 1. تمتع از همسر، خواه جماع باشد، يا لمس و بوسيدن، بنابر احتياط. 2. استمناء بنابر احتياط هر چند از طريق حلال باشد، مانند ملاعبة با همسر 3. بوئيدن عطريات و بوهاي خوش؛ هر چند به قصد لذت نباشد. 4. خريد و فروش، بلكه مطلق تجارت با نبودن ضرورت بنابر احتياط، ولي پرداختن به امور مباح دنيوي مانند خياطي و امثال آن اشكال ندارد. 5. جدال بر سر مسائل ديني و دنيوي به قصد غلبه كردن بر طرف مقابل و اظهار فضيلت. در اين امور فرقي ميان شب و روز نيست. [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


استفتائات جديد، 1383، ج3، ص108، س325

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]
برچسب: 

چه نوع محرماتي مبطل اعتكاف مي باشد؟

چه نوع محرماتي مبطل اعتكاف مي باشد؟

امام خميني (ره) :

width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] 1-هر چيزي كه روزه را باطل مي كند اگر در روز واقع شود اعتكاف را نيز باطل مي كند.
2-همچنين جماع چه در روز و چه در شب مبطل است و بنا بر احتياط واجب، لمس و بوسيدن با شهوت

و ساير محرمات مثل خريد و فروش و بوئيدن بوي خوش و غيره مبطل اعتكاف است.

[/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


العروة الوثقي، ج2، ص88، م

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله خامنه اي (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] بسمه تعالي 1ـ ‌الف: با توجه به اينكه اعتكاف بدون روزه صحيح نيست لذا كليه اموري كه سبب بطلان روزه مي شوند سبب بطلان اعتكاف نيز مي شوند.
2ـ‌خروج عمدي از مسجد بدون اسباب مجوزّه
3ـ اگر كسي در حال اعتكاف در مسجد جنب شد در صورتي كه در مسجد نتواند بدون مكث و بدون تنجيس غسل كند بايد براي غسل از مسجد خارج شود و چنانچه خارج نشد به لحاظ حرمت مكث در مسجد اعتكافش باطل است.
4ـ‌جماع ولو در شب و لمس كردن و بوسيدن از روي شهوت موجب بطلان اعتكاف است.
[/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله سيستاني (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"]
[/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] 1-جماع
2-بوييدن بوي خوش و بوئيدن گياهان با تلذذ
3-جدال در امر دين و دنيا اگر به انگيزة‌اثبات غلبه و اظهار فضيلت باشد بر معتكف حرام است.
همچنين بنابر احتياط واجب لمس و بوسيدن با شهوت و استمناء‌ و خريد و فروش بلكه مطلق تجارت بر معتكف حرام است. محرمات مذكور چه در روز واقع شود چه در شب، موجب بطلان اعتكاف مي باشد و اگر سهواً‌ انجام شود، مبطل اعتكاف نمي باشد حتي در جماع.
[/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


منهاج الصالحين، ج1، ص345 و346، م1078، 1080، 1081و1082.

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله صافي گلپايگاني (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] 1-هر چيزي كه روزه را باطل مي كند اعتكاف را نيز باطل مي كند
2-جماع چه در روز و چه در شب، عمداً يا سهواً موجب بطلان اعتكاف مي باشد.
3-بنابر احتياط واجب لمس و بوسيدن با شهوت و ساير محرمات اعتكاف چه عمداً و چه سهواً انجام شود موجب بطلان اعتكاف می باشد.
[/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


هدايةالعباد، 1416ه.ق، ج1، ص241، م1423

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله مكارم شيرازي (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] پنج چيز موجب بطلان اعتكاف مي شود:
1. تمتع از همسر، خواه جماع باشد، يا لمس و بوسيدن، بنابر احتياط
2. استمناء بنابر احتياط هر چند از طريق حلال باشد، مانند ملاعبة با همسر
3. بوئيدن عطريات و بوهاي خوش؛ هر چند به قصد لذت نباشد.
4. خريد و فروش، بلكه مطلق تجارت با نبودن ضرورت بنابر احتياط، ولي پرداختن به امور مباح دنيوي مانند خياطي و امثال آن اشكال ندارد.
5. جدال بر سر مسائل ديني و دنيوي به قصد غلبه كردن بر طرف مقابل و اظهار فضيلت. در اين امور فرقي ميان شب و روز نيست.
[/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


استفتائات جديد، 1386، ج3، ص108، س325

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله وحيد خراساني (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] كسي كه اعتكاف مي كند بايد از اموري اجتناب نمايد و ارتكاب آن ها اعتكاف را باطل مي كند، ولي وجوب اجتناب از آن ها در اعتكافي كه واجب معين نيست- در غير جماع- بنابر احتياط است. 1.جماع و بنا بر احتياط واجب از استمناء و مباشرت زن به لمس و بوسيدن به شهوت هم اجتناب كند 2. استمناء بنا بر احتياط واجب 3. بوي خوش 4. خريد و فروش حرام و بنابر احتياط واجب از هر تجارتي- هرچند به مصالحه و مضاربه و مانند اين ها اجتناب كند.اجتناب شود. 5. مجادله كردن به قصد غالب شدن و اظهار فضل بر هر امري چه از امور ديني باشد يا از امور دنيايي محرمات مذكور اگر عمدي باشد مبطل اعتكاف است چه در روز چه در شب انجام شود و اگر سهوي باشد بنا بر احتياط واجب مبطل اعتكاف مي باشد. [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


منهاج الصالحين، ج2، ص325،م1080 و 1081 توضيح المسائل، 1379،ص516، م1761

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

پی نوشت:

استفتائات جامعة الزهراء

برچسب: 

حكم انجام اعتكاف به نيابت از موارد زير چيست؟

حكم انجام اعتكاف به نيابت از موارد زير چيست: الف) يكي از اموات ب) اموات متعدد ج) شخص زنده

آیت الله خامنه اي (دام ظله) :

width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] بسمه تعالي. نيابت از يك نفر زنده يا مرده صحيح است ولي نيابت از بيش از يك نفر جايز نيست چه نيابت از احياء باشد يا اموات ولكن جايز است اعتكاف را انجام دهد و ثوابش را براي آنها (احياء و اموات) هديه كند. [/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

پی نوشت :

استفتائات جامعة الزهراء

برچسب: 

حکم نشستن معتکف در جاي ديگران ؟

[TD="class: greenfont"]
[/TD]
[TD="align: right"] اگر شخصي جايي از مسجد را براي اعتكاف انتخاب كند كه ديگري قبلاً آن را انتخاب كرده است، حكم اعتكاف او چيست؟[/TD]

آیت الله خامنه اي (دام ظله) :

width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] بسمه تعالي. صرف انتخاب حقي نمي‌آورد ولي اگر جائي را تصرّف و اختصاص به خود داده باشد، تصرّف ديگري بدون اجازه و رضايت او حرام است ولي موجب بطلان اعتكاف نيست. [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300

[TR]
[TD="colspan: 2"]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

پی نوشت :

استفتائات جامعة الزهراء

برچسب: