آيا اجاره و ديگر معاملات غير از خريد و فروش در حال اعتكاف جايز است؟

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
آيا اجاره و ديگر معاملات غير از خريد و فروش در حال اعتكاف جايز است؟

آيا اجاره و ديگر معاملات غير از خريد و فروش در حال اعتكاف جايز است؟

آیت الله خامنه اي (دام ظله) :

width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] بنابر احتياط واجب ساير معاملات نيز مانند خريد و فروش، در هنگام اعتكاف جايز نمي باشد.[/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]
برچسب: