چه نوع محرماتي مبطل اعتكاف مي باشد؟

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
چه نوع محرماتي مبطل اعتكاف مي باشد؟

چه نوع محرماتي مبطل اعتكاف مي باشد؟

امام خميني (ره) :

width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] 1-هر چيزي كه روزه را باطل مي كند اگر در روز واقع شود اعتكاف را نيز باطل مي كند.
2-همچنين جماع چه در روز و چه در شب مبطل است و بنا بر احتياط واجب، لمس و بوسيدن با شهوت

و ساير محرمات مثل خريد و فروش و بوئيدن بوي خوش و غيره مبطل اعتكاف است.

[/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


العروة الوثقي، ج2، ص88، م

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله خامنه اي (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] بسمه تعالي 1ـ ‌الف: با توجه به اينكه اعتكاف بدون روزه صحيح نيست لذا كليه اموري كه سبب بطلان روزه مي شوند سبب بطلان اعتكاف نيز مي شوند.
2ـ‌خروج عمدي از مسجد بدون اسباب مجوزّه
3ـ اگر كسي در حال اعتكاف در مسجد جنب شد در صورتي كه در مسجد نتواند بدون مكث و بدون تنجيس غسل كند بايد براي غسل از مسجد خارج شود و چنانچه خارج نشد به لحاظ حرمت مكث در مسجد اعتكافش باطل است.
4ـ‌جماع ولو در شب و لمس كردن و بوسيدن از روي شهوت موجب بطلان اعتكاف است.
[/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله سيستاني (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"]
[/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] 1-جماع
2-بوييدن بوي خوش و بوئيدن گياهان با تلذذ
3-جدال در امر دين و دنيا اگر به انگيزة‌اثبات غلبه و اظهار فضيلت باشد بر معتكف حرام است.
همچنين بنابر احتياط واجب لمس و بوسيدن با شهوت و استمناء‌ و خريد و فروش بلكه مطلق تجارت بر معتكف حرام است. محرمات مذكور چه در روز واقع شود چه در شب، موجب بطلان اعتكاف مي باشد و اگر سهواً‌ انجام شود، مبطل اعتكاف نمي باشد حتي در جماع.
[/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


منهاج الصالحين، ج1، ص345 و346، م1078، 1080، 1081و1082.

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله صافي گلپايگاني (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] 1-هر چيزي كه روزه را باطل مي كند اعتكاف را نيز باطل مي كند
2-جماع چه در روز و چه در شب، عمداً يا سهواً موجب بطلان اعتكاف مي باشد.
3-بنابر احتياط واجب لمس و بوسيدن با شهوت و ساير محرمات اعتكاف چه عمداً و چه سهواً انجام شود موجب بطلان اعتكاف می باشد.
[/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


هدايةالعباد، 1416ه.ق، ج1، ص241، م1423

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله مكارم شيرازي (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] پنج چيز موجب بطلان اعتكاف مي شود:
1. تمتع از همسر، خواه جماع باشد، يا لمس و بوسيدن، بنابر احتياط
2. استمناء بنابر احتياط هر چند از طريق حلال باشد، مانند ملاعبة با همسر
3. بوئيدن عطريات و بوهاي خوش؛ هر چند به قصد لذت نباشد.
4. خريد و فروش، بلكه مطلق تجارت با نبودن ضرورت بنابر احتياط، ولي پرداختن به امور مباح دنيوي مانند خياطي و امثال آن اشكال ندارد.
5. جدال بر سر مسائل ديني و دنيوي به قصد غلبه كردن بر طرف مقابل و اظهار فضيلت. در اين امور فرقي ميان شب و روز نيست.
[/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


استفتائات جديد، 1386، ج3، ص108، س325

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله وحيد خراساني (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] كسي كه اعتكاف مي كند بايد از اموري اجتناب نمايد و ارتكاب آن ها اعتكاف را باطل مي كند، ولي وجوب اجتناب از آن ها در اعتكافي كه واجب معين نيست- در غير جماع- بنابر احتياط است. 1.جماع و بنا بر احتياط واجب از استمناء و مباشرت زن به لمس و بوسيدن به شهوت هم اجتناب كند 2. استمناء بنا بر احتياط واجب 3. بوي خوش 4. خريد و فروش حرام و بنابر احتياط واجب از هر تجارتي- هرچند به مصالحه و مضاربه و مانند اين ها اجتناب كند.اجتناب شود. 5. مجادله كردن به قصد غالب شدن و اظهار فضل بر هر امري چه از امور ديني باشد يا از امور دنيايي محرمات مذكور اگر عمدي باشد مبطل اعتكاف است چه در روز چه در شب انجام شود و اگر سهوي باشد بنا بر احتياط واجب مبطل اعتكاف مي باشد. [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


منهاج الصالحين، ج2، ص325،م1080 و 1081 توضيح المسائل، 1379،ص516، م1761

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

پی نوشت:

استفتائات جامعة الزهراء

برچسب: