جمع بندی کدامیک دیگری را تخصیص می زند؟ قاعده یا نص؟

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
کدامیک دیگری را تخصیص می زند؟ قاعده یا نص؟

سلام

نمیدونم انجمن درسته یا باید انجمن کلام مینوشتم.

در مسائل دینی نص قاعده را تخصیص میزند یا قاعده نص را؟

مثال: داریم و عاشروهن بالمعروف، و نص هم داریم که اجازه زوجه در تعدد زوجات لازم نیست. بعد این نص آن قاعده کلی تر را تخصیص میزند و آن را محدود به مواردی مثل نفقه و مهر و ... که تخصیص نخورده باشد، میکند؟

یا قاعده داریم که لا تنقض الیقین بالشک، بعد شک میکنیم سه رکعت نماز خوندیم یا چهار رکعت چون نص داریم به قاعده عمل نمیشود.

پس گویا همیشه نص قاعده کلی تر را تخصیص میزند؟ ممکنه جاهایی برعکس باشه؟ و نص صحیح السند، قاعده ای که کلیت بیشتری دارد را تخصیص نزند؟ اگر هست برای مواردش چند مثال بزنید.

با تشکر.

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد کریم

**تبسم**;616393 نوشت:
سلام

نمیدونم انجمن درسته یا باید انجمن کلام مینوشتم.

در مسائل دینی نص قاعده را تخصیص میزند یا قاعده نص را؟

مثال: داریم و عاشروهن بالمعروف، و نص هم داریم که اجازه زوجه در تعدد زوجات لازم نیست. بعد این نص آن قاعده کلی تر را تخصیص میزند و آن را محدود به مواردی مثل نفقه و مهر و ... که تخصیص نخورده باشد، میکند؟

یا قاعده داریم که لا تنقض الیقین بالشک، بعد شک میکنیم سه رکعت نماز خوندیم یا چهار رکعت چون نص داریم به قاعده عمل نمیشود.

پس گویا همیشه نص قاعده کلی تر را تخصیص میزند؟ ممکنه جاهایی برعکس باشه؟ و نص صحیح السند، قاعده ای که کلیت بیشتری دارد را تخصیص نزند؟ اگر هست برای مواردش چند مثال بزنید.


سلام علیکم
نمی دانم مراد وتعریف تان از نص وقاعده چیست؟
قاعده یا قواعد فقهی زمانی است که ما نص نداریم ولذا در در مقام عمل چون نصی وجود ندارد واز طرف دیگر مبتلا به ماست فقهاء آمده ان بر اساس برخی احادیث قواعدی مثل لاضرر ولا ضرار فی الاسلام وغیره تاسیس کرده اند که اینها را بر مصادیق تطبیق می دهند. اما اگر جایی مثل احکام نماز ما نسبت به جزئیات هم نص داریم دیگر جای قاعده نیست که همدیگر را تخصیص بزنند یا نه.
البته این بحث بیشتر فقهی است لذا اگر همکاران وکارشناسان انجمن فقه جواب دهند بهتر است.

با سلام و عرض ادب

همانطور که اشاره کردند درمواردی که نص صریح و قطعی داشته باشیم مقدم بر قاعده است.

موفق و موید باشید

پرسش:
فرق بین نص و قاعده چیست و کدامیک می تواند دیگری را قید بزند؟

پاسخ:
قاعده یا قواعد فقهی زمانی است که ما نص نداریم و لذا در مقام عمل چون نصی وجود ندارد و از طرف دیگر مبتلابه ماست فقهاء آمده اند بر اساس برخی احادیث قواعدی مثل "لاضرر و لا ضرار فی الاسلام" و غیره تاسیس کرده اند که اینها را بر مصادیق تطبیق می دهند. اما اگر جایی مثل احکام نماز ما نسبت به جزئیات هم نص داریم دیگر جای قاعده نیست که همدیگر را تخصیص بزنند یا نه.
با توجه به این توضیحات قواعد فقهی نمی توانند نصوص را قید بزنند. و در مواردی که نص صریح و قطعی داشته باشیم مقدم بر قاعده است.

موضوع قفل شده است