جمع بندی چرا میان داستان حضرت عیسی (ع) در تاریخ و در قرآن اختلافات فراوانی وجود دارد؟

تب‌های اولیه

8 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چرا میان داستان حضرت عیسی (ع) در تاریخ و در قرآن اختلافات فراوانی وجود دارد؟

باسلام

انچه که در کتابهای تاریخی و در تورات و انجیل خوانده ام با سرگذشت حضرت عیسی در قران
تقاوتهای بسیاری وجود دارد
ایا امکان دارد همه نادرست باشد و قران درست گفته باشد ؟

با تشکر

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"]
[/TD]


کارشناس بحث: استاد عمار

[TD][/TD]

[=arial]با سلام و ادب
قطعا قرآن کتاب کامل و درست می باشد که در آن هیچ نقص و اشکال و تحریفی وجود ندارد و هر آنچه در آن می باشد صحیحتر از دیگر کتب آسمانی می باشد که تحریف در آنها صورت گرفته است.
در پرسشی که مطرح نمودید اگر منظورتان از سرنوشت عیسی(علیه السلام) محاكمه و به صليب كشيده شدن او در انجیل می باشد هر چهار انجيل چگونگى دست گيرى، محاكمه و به صليب كشيده شدن حضرت عيسى را با تفاوت هايى جزئى نقل كرده اند.(1)
اين گزارش را انجيل مرقس و سه انجيل ديگر با تفاوت هايى جزئى نقل كرده اند. بر اساس اين گزارش ـ كه مسيحيان به آن عقيده دارند ـ حضرت عيسى به صليب كشيده و دفن شد، ولى پس از سه روز زنده شد و به آسمان رفت و نزد خداوند جاى گرفت.
قرآن نيز اين ماجرا را گزارش مى دهد، و بر اساس آن مسيح اكنون زنده است و در نزد خدا جاى دارد; با اين تفاوت كه ظاهر قرآن دلالت بر اين دارد كه حضرت عيسى مصلوب نشد و او را نكشتند، بلكه اين امر بر دشمنان او مشتبه شد و حضرت مستقيماً به آسمان برده شد.
قرآن در مورد بنى اسرائيل مى گويد:
و به خاطر قولشان كه: «ما، مسيح، عيسى بن مريم، پيامبر خدا را كشتيم.» در حالى كه نه او را كشتند و نه به صليب كشيدند، لكن امر بر آنها مشتبه شد. و كسانى كه در مورد قتل او اختلاف كردند، از آن در شك هستند و علم به آن ندارند و تنها از گمان پيروى مى كنند و قطعاً او را نكشتند، بلكه خدا او را به سوى خود بالا برد، و خداوند توانا و حكيم است.(2)

اما نسبت به کل زندگی حضرت مسیح در عهد جدید و قرآن این تفاوت ها وجود دارد:
1. بر اساس قرآن کريم،‌ زمان و مکان ولادت حضرت عيسي عليه السلام روشن نيست(3)؛ اما بر اساس عهد جديد،‌ حضرت عيسي عليه السلام در عصر پادشاهي هيردوس و در شهر بيت لحم به دنيا آمد.(4)
2. بر اساس آيات قرآن کريم، ولادت حضرت عيسي عليه السلام همراه با حوادثي شگفت­انگيز از جمله جوشيدن چشمه از زير پاي حضرت مريم سس، خرما دادن شاخه خشک­شده درخت خرما و سخن گفتن در گهواره با مردم بوده است(5)؛ در حاليکه بر اساس عهد جديد ولادت حضرت عيسي عليه السلام همراه با طلوع ستاره­اي خاص در آسمان و نزول فرشته يهوه بر مردم و بشارت مردم به تولد آن حضرت بوده است.(6)
3. قرآن کريم حضرت عيسي عليه السلام را فردي بدون پدر دانسته و سخني از برادران و خواهران وي به ميان نياورده است(7)،‌ اما عهد جديد حضرت عيسي عليه السلام را داراي برادران و خواهراني معرفي کرده و نام برادران ايشان را نيز روشن کرده است.(8)
4. قرآن مجيد از کودکي حضرت عيسي عليه السلام همان سخن گفتن وي با مردم در گهواره را يادآور شده است، اما عهد جديد کودکي آن حضرت را تشريح کرده و برخي از اتفاقات آن را بيان مي­کند.(9)
5. بر اساس ظاهر آيات قرآن کريم، آغاز نبوت حضرت عيسي عليه السلام از همان کودکي بوده است(10)؛ اما عهد جديد آغاز نبوت ايشان را حدود سي سالگي مي­داند.(11)
6. برخي معجزات حضرت عيسي عليه السلام در قرآن کريم و عهد جديد،‌ مشترک و برخي ديگر متفاوت است.(12)
7. تصليب حضرت عيسي عليه السلام در قرآن کريم،‌ انکار شده است، اما عهد جديد آن را از مسلمات مي­پندارد و بر اساس آيات قرآن کريم،‌ خداوند متعال حضرت عيسي عليه السلام را به نزد خود برده است، اما عهد جديد از رستاخيز و برخاستن وي از قبر و آنگاه نشستن کنار دست خداوند، سخن مي­گويد که ابتدا عرض شد.

پی نوشت ها:
1. انجيل مرقس، باب 14 و 15. انجيل متى، باب 26 و 27; انجيل لوقا، باب 22 و 23; انجيل يوحنا، باب 18 و 19.
2. سوره ى نساء، آيه ى 156 ـ 157.
3. مريم/22و23.
4. متي1:2 و لوقا 2: 1-7.
5. مريم، آیات 24 تا 33.
6. متي 2 :1-11 و لوقا 2: 8-16.
7. آل عمران/42.
8. لوقا 23:3 ،متي 1: 1-17 و لوقا 3: 23-3 ،متي 1: 18-25 ،لوقا1: 34-38 ،متي 56:13،يوحنا 5:7.9. لوقا2: 35-32. لوقا2: 21-40. لوقا53:2.
10. مريم/29و30.
11. لوقا 23:3.
12.متي 9: 18 – 26.متي 9: 28 – 33، متي 8: 1-3.

قطعا قرآن کتاب کامل و درست مي باشد که در آن هيچ نقص و اشکال و تحريفي وجود ندارد و هر آنچه در آن مي باشد صحيحتر از ديگر کتب آسماني مي باشد که تحريف در آنها صورت گرفته است.
در پرسشي که مطرح نموديد اگر منظورتان از سرنوشت عيسي(عليه السلام) محاكمه و به صليب كشيده شدن او در انجيل مي باشد هر چهار انجيل چگونگى دست گيرى، محاكمه و به صليب كشيده شدن حضرت عيسى را با تفاوت هايى جزئى نقل كرده اند.(1)
اين گزارش را انجيل مرقس و سه انجيل ديگر با تفاوت هايى جزئى نقل كرده اند. بر اساس اين گزارش ـ كه مسيحيان به آن عقيده دارند ـ حضرت عيسى به صليب كشيده و دفن شد، ولى پس از سه روز زنده شد و به آسمان رفت و نزد خداوند جاى گرفت.
قرآن نيز اين ماجرا را گزارش مى دهد، و بر اساس آن مسيح اكنون زنده است و در نزد خدا جاى دارد; با اين تفاوت كه ظاهر قرآن دلالت بر اين دارد كه حضرت عيسى مصلوب نشد و او را نكشتند، بلكه اين امر بر دشمنان او مشتبه شد و حضرت مستقيماً به آسمان برده شد.
قرآن در مورد بنى اسرائيل مى گويد:
و به خاطر قولشان كه: «ما، مسيح، عيسى بن مريم، پيامبر خدا را كشتيم.» در حالى كه نه او را كشتند و نه به صليب كشيدند، لكن امر بر آنها مشتبه شد. و كسانى كه در مورد قتل او اختلاف كردند، از آن در شك هستند و علم به آن ندارند و تنها از گمان پيروى مى كنند و قطعاً او را نكشتند، بلكه خدا او را به سوى خود بالا برد، و خداوند توانا و حكيم است.(2)

اما نسبت به کل زندگي حضرت مسيح در عهد جديد و قرآن اين تفاوت ها وجود دارد:
1. بر اساس قرآن کريم،‌ زمان و مکان ولادت حضرت عيسي عليه السلام روشن نيست(3)؛ اما بر اساس عهد جديد،‌ حضرت عيسي عليه السلام در عصر پادشاهي هيردوس و در شهر بيت لحم به دنيا آمد.(4)
2. بر اساس آيات قرآن کريم، ولادت حضرت عيسي عليه السلام همراه با حوادثي شگفت­انگيز از جمله جوشيدن چشمه از زير پاي حضرت مريم سس، خرما دادن شاخه خشک­شده درخت خرما و سخن گفتن در گهواره با مردم بوده است(5)؛ در حاليکه بر اساس عهد جديد ولادت حضرت عيسي عليه السلام همراه با طلوع ستاره­اي خاص در آسمان و نزول فرشته يهوه بر مردم و بشارت مردم به تولد آن حضرت بوده است.(6)
3. قرآن کريم حضرت عيسي عليه السلام را فردي بدون پدر دانسته و سخني از برادران و خواهران وي به ميان نياورده است(7)،‌ اما عهد جديد حضرت عيسي عليه السلام را داراي برادران و خواهراني معرفي کرده و نام برادران ايشان را نيز روشن کرده است.(8)
4. قرآن مجيد از کودکي حضرت عيسي عليه السلام همان سخن گفتن وي با مردم در گهواره را يادآور شده است، اما عهد جديد کودکي آن حضرت را تشريح کرده و برخي از اتفاقات آن را بيان مي­کند.(9)
5. بر اساس ظاهر آيات قرآن کريم، آغاز نبوت حضرت عيسي عليه السلام از همان کودکي بوده است(10)؛ اما عهد جديد آغاز نبوت ايشان را حدود سي سالگي مي­داند.(11)
6. برخي معجزات حضرت عيسي عليه السلام در قرآن کريم و عهد جديد،‌ مشترک و برخي ديگر متفاوت است.(12)
7. تصليب حضرت عيسي عليه السلام در قرآن کريم،‌ انکار شده است، اما عهد جديد آن را از مسلمات مي­پندارد و بر اساس آيات قرآن کريم،‌ خداوند متعال حضرت عيسي عليه السلام را به نزد خود برده است، اما عهد جديد از رستاخيز و برخاستن وي از قبر و آنگاه نشستن کنار دست خداوند، سخن مي­گويد که ابتدا عرض شد.

پي نوشت ها:

سلام و ارادت

استاد گرامي
شما فرض را بر مبناي درست بودن قران گذاشتيد و البته براي کسي که قران را قبول داشته باشد بهترين جواب است

اکنون ازمنظر برون ديني به قضيه نگاه کنيد دراين صورت چگونه مي توان فهميد انچه قران مي گويد صحيح است ؟
با توجه به اينکه قران قرنها بعد از عيسي مسيح امده ولي تورات و انجيل خيلي زودتر نوشته شده
و نزديک به وقايع زندگي عيسي مسيح نوشته شده

ايا غير از کتاب عهد قديم و جديد و قران در تاريخ گزارشاتي داريم يا خير ؟

با تشکر

**گلشن**;1007589 نوشت:
اکنون ازمنظر برون ديني به قضيه نگاه کنيد دراين صورت چگونه مي توان فهميد انچه قران مي گويد صحيح است ؟
با توجه به اينکه قران قرنها بعد از عيسي مسيح امده ولي تورات و انجيل خيلي زودتر نوشته شده
و نزديک به وقايع زندگي عيسي مسيح نوشته شده

[=arial]با سلام
در اینجا سوال جدیدی مطرح می شود که غیر از بحث ماست و اون پرسش این است که اسلام و قرآن حق است یا کتب و دیگر ادیان الهی.
وقتی حقانیت اسلام و قرآن ثابت شود مطالب آن هم نسبت به دیگر کتب و ادیان صحیح تر می باشد و این جواب بنده در بالا باعث اقناع شخص می شود.
در مورد حقانیت اسلام و اینکه دین برتر می باشد و ... در انجمن مفصل بحث شده است که می توانید مطالعه کنید. در این لینک موضوعاتی پیرامون این پرسش را می توانید مشاهده کنید:
https://www.google.com/search?sitesearch=askdin.com&q=%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&domains=askdin.com

عمار;1007909 نوشت:
با سلام
در اینجا سوال جدیدی مطرح می شود که غیر از بحث ماست و اون پرسش این است که اسلام و قرآن حق است یا کتب و دیگر ادیان الهی.
وقتی حقانیت اسلام و قرآن ثابت شود مطالب آن هم نسبت به دیگر کتب و ادیان صحیح تر می باشد و این جواب بنده در بالا باعث اقناع شخص می شود.
در مورد حقانیت اسلام و اینکه دین برتر می باشد و ... در انجمن مفصل بحث شده است که می توانید مطالعه کنید. در این لینک موضوعاتی پیرامون این پرسش را می توانید مشاهده کنید:
]

ممنون

پس اینطوری که شما فرمودین
از نظر تاریخی نمی توان به درستی مطالب قران پی برد
کاش می شد از نظر تاریخی هم بتوان به مطالب و درستی ان پی برد

[=arial]

**گلشن**;1007961 نوشت:
از نظر تاریخی نمی توان به درستی مطالب قران پی برد

کجای جواب بنده باعث شد این برداشت را داشته باشید؟
دقت کنید عرض کردن قرآن کاملترین و صحیحترین کتاب می باشد که هیچ خدشه ای به آن وارد نیست.

**گلشن**;1007961 نوشت:
کاش می شد از نظر تاریخی هم بتوان به مطالب و درستی ان پی برد

در این زمینه می توانید در تاپیکی مجزا از کارشناس تاریخ کمک بگیرید.

پرسش:
انچه که در کتابهای تاریخی و در تورات و انجیل نوشته شده است با سرگذشت حضرت عیسی در قران تقاوت های بسیاری وجود دارد آیا امکان دارد همه نادرست باشد و قران درست گفته باشد ؟

پاسخ:
قطعا قرآن کتاب کامل و درست می باشد که در آن هیچ نقص و اشکال و تحریفی وجود ندارد و هر آنچه در آن می باشد صحیحتر از دیگر کتب آسمانی می باشد که تحریف در آنها صورت گرفته است.
در پرسشی که مطرح شده اگر منظور از سرنوشت عیسی(علیه السلام) محاكمه و به صليب كشيده شدن او در انجیل می باشد هر چهار انجيل چگونگى دست گيرى، محاكمه و به صليب كشيده شدن حضرت عيسى را با تفاوت هايى جزئى نقل كرده اند.(1)
اين گزارش را انجيل مرقس و سه انجيل ديگر با تفاوت هايى جزئى نقل كرده اند. بر اساس اين گزارش ـ كه مسيحيان به آن عقيده دارند ـ حضرت عيسى به صليب كشيده و دفن شد، ولى پس از سه روز زنده شد و به آسمان رفت و نزد خداوند جاى گرفت.
قرآن نيز اين ماجرا را گزارش مى دهد، و بر اساس آن مسيح اكنون زنده است و در نزد خدا جاى دارد; با اين تفاوت كه ظاهر قرآن دلالت بر اين دارد كه حضرت عيسى مصلوب نشد و او را نكشتند، بلكه اين امر بر دشمنان او مشتبه شد و حضرت مستقيماً به آسمان برده شد.
قرآن در مورد بنى اسرائيل مى گويد:
و به خاطر قولشان كه: «ما، مسيح، عيسى بن مريم، پيامبر خدا را كشتيم.» در حالى كه نه او را كشتند و نه به صليب كشيدند، لكن امر بر آنها مشتبه شد. و كسانى كه در مورد قتل او اختلاف كردند، از آن در شك هستند و علم به آن ندارند و تنها از گمان پيروى مى كنند و قطعاً او را نكشتند، بلكه خدا او را به سوى خود بالا برد، و خداوند توانا و حكيم است.(2)

اما نسبت به کل زندگی حضرت مسیح در عهد جدید و قرآن این تفاوت ها وجود دارد:
1. بر اساس قرآن کريم،‌ زمان و مکان ولادت حضرت عيسي (عليه السلام) روشن نيست(3)؛ اما بر اساس عهد جديد،‌ حضرت عيسي (عليه السلام) در عصر پادشاهي هيردوس و در شهر بيت لحم به دنيا آمد.(4)
2. بر اساس آيات قرآن کريم، ولادت حضرت عيسي (عليه السلام) همراه با حوادثي شگفت­ انگيز از جمله جوشيدن چشمه از زير پاي حضرت مريم(س)، خرما دادن شاخه خشک­شده درخت خرما و سخن گفتن در گهواره با مردم بوده است(5)؛ در حاليکه بر اساس عهد جديد ولادت حضرت عيسي (عليه السلام) همراه با طلوع ستاره­اي خاص در آسمان و نزول فرشته يهوه بر مردم و بشارت مردم به تولد آن حضرت بوده است.(6)
3. قرآن کريم حضرت عيسي
(عليه السلام)را فردي بدون پدر دانسته و سخني از برادران و خواهران وي به ميان نياورده است(7)،‌ اما عهد جديد حضرت عيسي (عليه السلام) را داراي برادران و خواهراني معرفي کرده و نام برادران ايشان را نيز روشن کرده است.(8)
4. قرآن مجيد از کودکي حضرت عيسي
(عليه السلام) همان سخن گفتن وي با مردم در گهواره را يادآور شده است، اما عهد جديد کودکي آن حضرت را تشريح کرده و برخي از اتفاقات آن را بيان مي­کند.(9)
5. بر اساس ظاهر آيات قرآن کريم، آغاز نبوت حضرت عيسي
(عليه السلام) از همان کودکي بوده است(10)؛ اما عهد جديد آغاز نبوت ايشان را حدود سي سالگي مي­داند.(11)
6. برخي معجزات حضرت عيسي
(عليه السلام) در قرآن کريم و عهد جديد،‌ مشترک و برخي ديگر متفاوت است.(12)
7. تصليب حضرت عيسي
(عليه السلام) در قرآن کريم،‌ انکار شده است، اما عهد جديد آن را از مسلمات مي­پندارد و بر اساس آيات قرآن کريم،‌ خداوند متعال حضرت عيسي (عليه السلام) را به نزد خود برده است، اما عهد جديد از رستاخيز و برخاستن وي از قبر و آنگاه نشستن کنار دست خداوند، سخن مي­گويد که ابتدا عرض شد.

پی نوشت ها:
1. انجيل مرقس، باب 14 و 15. انجيل متى، باب 26 و 27; انجيل لوقا، باب 22 و 23; انجيل يوحنا، باب 18 و 19.
2. سوره ى نساء، آيه ى 156 ـ 157.
3. مريم/22و23.
4. متي1:2 و لوقا 2: 1-7.
5. مريم، آیات 24 تا 33.
6. متي 2 :1-11 و لوقا 2: 8-16.
7. آل عمران/42.
8. لوقا 23:3 ،متي 1: 1-17 و لوقا 3: 23-3 ،متي 1: 18-25 ،لوقا1: 34-38 ،متي 56:13،يوحنا 5:7.9. لوقا2: 35-32. لوقا2: 21-40. لوقا53:2.
10. مريم/29و30.
11. لوقا 23:3.
12.متي 9: 18 – 26.متي 9: 28 – 33، متي 8: 1-3.

موضوع قفل شده است