سرگذشت عیسی

چرا میان داستان حضرت عیسی (ع) در تاریخ و در قرآن اختلافات فراوانی وجود دارد؟

باسلام

انچه که در کتابهای تاریخی و در تورات و انجیل خوانده ام با سرگذشت حضرت عیسی در قران
تقاوتهای بسیاری وجود دارد
ایا امکان دارد همه نادرست باشد و قران درست گفته باشد ؟

با تشکر