جد سادات حسینی به کدام معصوم می رسد؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
جد سادات حسینی به کدام معصوم می رسد؟

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد عماد

پرسش:
جد سادات حسینی به کدام معصوم می رسد.؟

پاسخ:
ساداتی که از نسل حضرت زهرا (سلام الله علیها) هستند به دو گروه سادات حسنی و سادات حسینی تقسیم می شوند
این دو سر گروه سر شاخه هستند و شاخه های متعددی از هر کدام منشعب شده است؛ مثلا طباطبائی‎ها گروهی از حسنیان هستند.
همین طور سادات حسینی یعنی ساداتی که امام حسن مجتبی (علیه السلام) جدشان نباشد بلکه از طریق امام حسین (علیه السلام) به فاطمه زهرا (سلام الله علیها) برسند.
بدین ترتیب پس از امام حسین (
علیه السلام) فرزندان همه معصومین سادات حسینی محسوب می شودند یعنی ممکن است یک معصوم یا چند معصوم در اجداد آنان باشد.
مثلا سادات موسوی هم موسوی هستند هم حسینی، سادات رضوی هم رضوی هستند هم موسوی هم حسینی.
سادات تقوی (برقعی) هم رضوی هستند چون نودگان امام رضا (علیه السلام) هستند هم موسوی هستند چون امام رضا پسر امام موسی کاظم است و هم حسینی هستند چون امام موسی بن جعفر
(سلام الله علیه) از نسل امام حسین (سلام الله علیه) است.
پس سادات هر کس جزء سادات "نقوی" از نسل امام علی النقی؛ "تقوی" از نسل امام جواد؛ "رضوی" از نسل امام رضا و "موسوی" از نسل امام موسی کاظم (علیهم السلام) و... از سادات حسینی نیز محسوب می شوند.(1)

ـــــــــــــــــــــــ
(1) رجایی، سید مهدی، المعقبون من آل ابی طالب، موسسه عاشورا، قم، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص ۲۱.

موضوع قفل شده است