سادات حسنی

جد سادات حسینی به کدام معصوم می رسد؟

انجمن: 

سلام

جد سادات حسینی به کدام معصوم میرسه؟

بیعت بنی عباس با سادات حسنی

با وجود اینکه دعوت بنی عباس از مدت ها پیش آغاز شده بود چرا آنها از جمله سفاح و منصور با سید حسنی محمد نفس زکیه به عنوان خلیفه مسلمین بیعت کردند؟

سادات حسنی چه کسانی هستند؟

می خواستم درباره سادات حسنی بدانم
ایا فامیل همه آنها حسنی است؟
بشتر الان در کجا هستند؟
هر کس می تواند در این تاپیک شرکت کند و کمک کند ممنون می شوم
لطفا مطابتان را با سند و مدرک قابل ارجاع بگذارید؟

برچسب: