پرستش خداوند

تعداد آیاتی که خداوند در آنها فرموده تنها مرا پرستش کنید چند آیه است؟

انجمن: 

با سلام

تعداد آیاتی که خداوند در آنها گفته مرا پرستش کنید یا تنها مرا پرستش کنید چند تا است؟

معیار برای پرستش خداوند

انجمن: 

با سلام و تشکر از شما بابت پاسخگویی به سوالات ، سوال من این است که ما براساس چه معیاری باید خداوند را بپرستیم یا کدام ویژگی است که بخاطر ان کسی را باید بپرستیم تا جایی که من فهمیدم سه دلیل می تواند داشته باشد یک بخاطر آفریدن ما دو به خاطر خوب بودن او و سه بخاطر قدرت او .
اما به هر سه مورد می تواند خدشه وارد شود
اول در مورد اینکه اگر بخواهیم کسی که مارا آفریده است را بپرستیم از کجا می توانیم مطمئن شویم چه کسی مارا آفریده
دوم اگر بخواهیم به خاطر خوب بودن او را بپرستیم معیار ما برای تشخیص خوب یا بد چیست چون که نمی توانیم از خدا کمک بگیرم برای تشخیص خوب یا بد ( زیرا ما می خواهیم محکی برای خوب یا بد بودن خداوند پیدا کنیم) راهی جز اتکا به عقل یا احساس خود نداریم که هر دو صلاحیت لازم برای تشخیص خوب یا بد را ندارند زیرا عقل از قاعده سود و ضرر پیروی می کند و ممکن است زمانی با ظلم یا چیز های دیگر که ما بد می دانیم موافق باشد و در واقع حسن و قبح عقلی نمی تواند وجود خارجی داشته باشد زیرا در بسیاری از موارد عقل می تواند رای به ظلم بدهد و دوم در مورد وجدان و احساس ما که این نیز می تواند دچار خطا شود به طور مثال شما فرض کنید قبیله ای در آفریقا که آسیب رساندن به خود یا دیگران یک عمل پسندیده و باعث آمرزش گناهان می داند در این صورت وجدان شخص هم از کاری که می کند راضی است یا در موارد دیگر که وجدان می تواند اشتباه کند و در مورد اشتباه فرد را دچار عذاب وجدان کند پس وجدان نیز نمی تواند معیار خوبی برای تشخیص خوب یا بد باشد زیرا در محیط های مختلف میتواند پاسخ های مختلف دهد پس در مورد اول نیز ما نمی توانیم خدا را تشخیص دهیم زیرا نمی دانیم کدام خوب و کدام بد است ( با اینکه خوب یا بد بودن خود دلیلی بر درست یا غلط بودن چیزی نمی دهد زیرا ما از کجا می توانیم از ذات ظلم با خبر شویم یا از ذات زنا با خبر شویم شاید از نظر ما بد بیاید ولی چون ما از ذات آن خبر نداریم نمی توانیم بگوییم درست است یا غلط به طور مثال شما در مورد دروغگویی فکر کنید مگر دروغ چیزی غیر از گفتن خلاف واقعیت است که در ذات خود چیز بدی نیست اما چون برای ما ضرر دارد و یا خدا به ما گفته که بد است ما آن را بد می دانیم )
فقط قدرت می ماند که آن نیز بحث دیگری است
با تشکر بابت صرف وقت و پاسخگویی .