ولایت الهی

ولایت حضرت علی(ع) حمل بار بر دوش انسان

انجمن: 

با توجه به آیه ای که در آن به حمل شدن باری برو بابا دوش انسان اشاره شده و گفتهذاست که آسمان ها وز مین از حمل این بار سرباز زده اند، بسیاری از مفسرین آن را ولایت حضرت علی اشاره کردند. در صورتیکه همه ما قبول داریم ولایت حضرت علی بر همه ابلاغ شده و تقریبا همه قبول کردند؟! این موضوع سوال بنده است.

نبوت انبایی و تشریعی

باسمه تعالی
باسلام

یکی از تقسیماتی که اهل معرفت درباره نبوت ارائه داده اند تقسیم نبوت به دو قسمت:
انبایی و تشریعی یا عام و خاص است
نبوت تشریعی یا خاص که شامل رسالت نیز می شود در مورد کسی مصداق می یابد که از سوی خداوند به عنوان نبی برانگیخته شود وشریعتی برای امت خود بیاورد
نبوت انبایی یا عام ویژه کسانی است که ادعای برانگیخته شدن از سوی خداوند متعال و حمل پیامی ویژه (شریعت خاص )از سوی او ندارند اما به برکت اتصال به گنجینه غیب و جنبه ولایی شان از حقایق و معارف باطنی خبر می دهند بدین معنا نبوت عام بر خلاف نبوت خاص امری ویژه انبیا به معنای متداول کلمه نیست و اولیای الهی و مقربان درگاهش نیز می توانند مصداق آن باشند هرچند نبوت تشریعی با ختم سلسله انبیا و شریعت های آنان پایان می پذیرد اما نبوت انبایی هرگز پایان نمی پذیرد و تا هنگامی که سلسله اولیای الهی در زمین ادامه دارد این نوع نبوت نیز ادامه خواهد داشت (1)
ادامه دارد....
پی نوشت
1- قیصری شرح فصوص الحکم تصحیح اشتیانی ص 145-146 و چاپ سنگی ص 45