همنجسگرایی

احادیث درباره فلسفه حرمت همجنسگرایی

با سلام
متاسفانه همجنسگرایی در برخی جوامع شایع شده
بنده در بعضی روایات که نگاه کردم با عبارت های تندی درمورد این عمل مواجه شدم که بیشتر وعده به عذاب شدید بود
و تاکید بر حرمت عمل
اما بنده حدیثی پیدا نکردم که در مورد علت و فلسفه حرمت همجنسگرایی مطالبی رو آورده باشه
لطفا تعدادی از احادیث که فقط بحثشان علت و فلسفه حرمت این عمل هست رو بفرمایید
با تشکر