لغزش

لغزش گاه های طلاب و روحانیت

مهمترین لغزشگاه های طلاب علوم دینی کدام است؟ و چرا جامعه کنونی ما اقبال چندانی به طلاب و روحانیت نشان نمی دهد؟

لغزش های اندیشه و فکر

انجمن: 


سلام
لطفا لغزش هاي اخلاقي فکر و انديشه را بیان نموده و راهکارهای نجات از این لغزشها را بیان فرمایید؟

چگونه همیشه در امتحان الهی پیروز شویم ؟

سلام

میخواستم بدونم، چگونه می توان در امتحانات الهی همیشه پیروز شد و سربلند از امتحانات الهی بیرون آمد ؟

چه کاری باید انجام بدهیم که لغزشی در امتحانات الهی نداشته باشیم !!! ؟؟

ممنون

بخشیدن لغزش

انجمن: 

باسمه نعالی
با سلام:
غَفر یعنی پوشاندن و بخشیدن و «زلّة »به معنای زمین خوردن یک دفعه و ناگهانی است که از آن به سر خوردن هم تعبیر می کنند و مراد از آن ،لغزش ناگهانی در گفتار ،رفتار و حرکات است
برادر واقعی مومن کسی است که لغزش های او را نادیده بگیرد و به آسانی از آن ها چشم پوشد نه آنکه با دیدن کوچکترین لغزشی لب به سرزنش بگشاید
امیرمومنان علی علیه السلام فرمودند:همانا برادر حقیقی تو آن کسی است که لغزشت را بپوشاند(1

اگر انسان مومن از شخص مومنی خطایی ناگهانی مشاهده کرد باید آن را نادیده بگیرد و در مرحله بعد برای آن عذر بتراشد و به شکلی آن را توجیه کند یعنی خود را چنین توجیه کند که به حتم نگرش درستی درباره این قضیه نداشته است و فرد خاطی برای این کار خود دلیلی داشته است که او به آن آگاه نیست
پی نوشت:
1- غررالحکم ص 421