فلسفه حکم

چرا نذر زن بی اذن شوهر باطل است ؟

سلام

لطفا توضیح دهید چرا نذر زن بدون اذن شوهر باطل است ؟

مگر یکی از شرایط صحت نذر بالغ و عاقل و بااختیار بودن شخص نیست ؟ آیا زن عقل و فهمش از بچه هم کمتر است چطور فرزند بدون اذن پدر میتونه نذر کنه ولی زن این اجازه رو نداره ؟

مگه نمیگن زن حق دخل و تصرف و مالکیت بر درآمد و ارث خود را دارد حتی بخاطر این که ارث زن فقط متعلق به خود زن است حق سهم ارث دختر را نصف سهم الارث پسر قرار داده اند پس اگر قرار باشه برای نذر دادن از درآمد خودش یا حتی ارث متعلق به خودش، نه درآمد شوهر باز هم از شوهر اجازه بگیره در این صورت به نظر شما حق مالکیت زن منتفی نمیشه ؟

اومدیم زن خواست 100 تا صلوات نذر کنه، خواست برای رفع مشکلی نذر زجری کند در این صورت هم باید اجازه بگیرد؟

با تشکر :Rose:

چرا زن برای خروج از منزل باید از مرد اجازه بگیره؟

چرا زن برای خروج از منزل باید از مرد اجازه بگیره حتی برای صله رحم؟که ار احکام اسلامه؟مگه شعور خود زن نمیرسه؟

وضو بالاتر است یا غسل؟

همان طور که میدانیم وضو و غسل برای طهارت باطنی و ظاهری می باشند حال همان گونه که مشخص می باشد از لحاظ پاکی غسل بالاتر است چرا با غسل نمیتوان نماز خواند وبا وضو می توان؟