عقوبت دنیائی گناه

عُجب و سیاهی قلب

سلام دانشجو ام سوال اعتقادي داشتم ،انسان هايي که عجب دارند يکي از صفتشان اينه که ميخوان بهترينارو داشته باشن ،اين انسان ها بجز ان که در دنيا عابرويشان ميرود اگر ديوانه بشوند و حافظشان از دست برود ايا از عذاب جهنمشان کم ميشود؟

مجازات عمل در دنیا و اخرت

انجمن: 

سلام
یعضی افراد اگر گناهی انجام دهند در دنیا مجازات می شوند ولی بعضی افراد که همان گناه را انجام می دهند در آخرت مجازات می شوند.
در اینصورت مگر ما نمی گوییم خدا همه ی انسان ها را یکسان می داند؟
پس چرا اینگونه است؟