عرض

وظیفه انسان در مقابل کسی که به ناموسش توهین می کند

انجمن: 

سلام
فرض کنید در خیابان به همراه ناموس خود در حال راه رفتن هستید و کسی به ناموس شما توهین میکند‌‌ ، مثلا فحش میدهد یا متلک می اندازد‌ ، در اینجا وظیفه چیست؟ ایا باید نادیده گرفت یا جایز است کاری انجام شود؟ چه کاری و تا چه حد؟ (فرض کنید دسترسی به حاکم شرع وجود نداشته باشد و نسبت به جان خود هم خوف خطر نباشد)
ممنون

از نظر فلسفه اسلامی، انرژی و ذرات بنیادی در چه جایگاهی قرار دارند؟

[="Tahoma"]سلام و عرض ادب.

جایگاه ذرات بنیادی (موج-ذره) و انرژی (بالاخص انرژی الکترومغناطیسی) در فلسفه اسلامی، کجاست؟
-- آیا انرژی جوهر است یا عَرَض؟
-- اگر جوهر است، در ترتیب بندی جواهر در کجا قرار دارد؟
-- اگر عرض است در ترتیب بندی اعراض در چه جایگاهیست؟
-- آیا انواع مختلف انرژی در این موارد با هم تفاوتی دارند؟
-- ذرات بنیادی که ماهیت دوگانه موجی و ذره‌ای دارند چطور؟

-- آیا انرژی از انواع عالیه است؟
-- جایگاه انرژی الکترومغناطیس و ذرات بنیادی در تقسیم بندی اشیاء و تعریف فلسفی جسم، کجاست؟

با تشکر :Rose:[/]