شهدای انقلاب اسلامی

شهدای انقلاب اسلامی

انجمن: 

[="Arial"][="DarkOrchid"]

به نام خدا...

او در سال 1301 در تهران متولد شد. سایه سیاه استبداد رضاخان را از کودکی لمس نمود و کینه طاغوتیان را بر دل گرفت. رضا خواندن و نوشتن را فرا گرفت و بعد از کسب توانایی لازم در شرکت واحد استخدام شد.
او انسان آزاده و درستکاری بود. نهضت مردم را بر حق می دانست و برای براندازی حکومت طاغوتیان تلاش می کرد. در اوج فعالیتهای انقلابی مردم او به انجام وظیفه مشغول بود، در روز یازدهم آذر ماه سال 1357 گاردیهای جنایت پیشه او را مجبور به پیاده کردن مسافران کردند، سپس به وی دستور دادند که با اتوبوس از روی پیکر شهدا عبور نماید. اما رضا که 56 سال در مکتب امیر المؤمنین درس آزادگی و جوانمردی آموخته بود با این امر مخالفت ورزید و توسط یک سرباز مزدور در خیابان سرچشمه به شهادت رسید.
مزار شهید رضا استاد حسن بنا در بهشت زهرا (س) قرار دارد. او از خود سه فرزند بر جای نهاد تا راه او را ادامه دهند.


تدوین و تنظیم توسط گروه فرهنگی هاتف
برگرفته از کتاب یادنامه، صفحه:257


[/][/]