سنگدل

قساوت و کدورت قلب

انجمن: 
سلام خسته نباشد ببخشید من قلبم محبت داشتم مثلا حرف زدن با مادرم خیلی احساس محبت رو توی قلبم زیاد میکرد و گفتن جملات محبت امیز به پدر و مادرم به دوستان  و اشنایان هم با خوشحالی و لبخند و مودت رفتار میکردم ولی این احساس محبت از من ریشه کن شده یعنی کدورت قلب پیدا کردم به طوری که مثلا مادرم با من حرف میزنه و حتی جملات محبت امیز هم میگه هیچ حسی ندارم و قلبم مثل قبلا گرم نمیشه لطفا راهنمایی کنی ممنون

آیا خدا سنگدل است؟

انجمن: 
چیز هایی دیده ام که واقعا نمیدانم چی بگویم ! واقعا خدا کجاست ؟ این همه بدبختی از همین کشور تا اون سر دنیا واقعا عده ای در بدبختی کامل زندگی میکنند ... خدا هیچ کاری نمیکند و میگویید خدا حاکم این دنیا نیست ... واقعا نمیدانم چرا خواسته هایمان را از این خدا میکنیم در حالیکه او کاره ای نیست ... این ها به کنار فقط نمیدانم چگونه تحمل میکند ؟ من که نمیتوانم کاری کنم و یک بار میبینم طاقت ندارم و اتش میگیرم وای به حال خدا دائم میبیند و میتواند کاری کند ولی نمیکند ... دل خدا از چیست ؟!...