خراسانی

آیا در دوران ظهور هستیم؟

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام
من روایات مربوط به زمان ظهور آقا امام زمان حضرت اباصالح المهدی(عج) را جسته گریخته مطالعه کرده بودم و مواردی در ذهنم دارم که در این مطلب به اشاره بیان میکنم و وارد جزئییات و تطبیق دادن هم نمیشوم.از کارشناسان محترم هم که به منابع روایی دسترسی دارند میخواهم که روایتهایی که در این موارد وجو دارند را ذکر کنند.با سپاس

آیا نامه ی آخوند خراسانی در باب حکومت اسلامی صحیح است؟

سلام
نامه ای در فضای مجازی به آخوند خراسانی نسبت داده شده ک در آن ایشان نسبت ب تشکیل حکومت اسلامی ایراد وارد میکنند و این نامه در کتاب آقای ثبوت آمده. آیا این نامه حقیقت دارد تا بخواهیم دنبال رفع شبهه ی متن ش باشیم یا خیر؟