توکل،امید،خدا،رحمت،

گناه و بسته شدن در رحمت خدا

سلام خسته نباشید

ببخشید مثلا اگه گناهم جوری باشه که دیگه خدا از من رو برگردانه و در های رحمتو بخشش و بروی من ببنده بخاطر سیاه شدن قلبم بدون اینکه بخام نماز و عبادت انجام بدم راهی هست که در های رحمت باز بشه خدا مثلا یه نگاه  کنه؟

مثلا این شخص از بچگی گناهای بدی انجام داده مثل بردن ابروی مسلمان اونم چند بار و بردن ابروی چندین مسلمان ؟!!

مفهوم توکل و امید به خدا

انجمن: 

مفهوم توکل ،امید به خدا و رحمت خداوند دقیقا چیست؟
چگونه میتوان به خدا امید داشت و مشکل را به او سپرد در حالی که شاید خواست و رحمت او مطابق با خواست و مطلوب ما نباشد

اگر رحمت حق متوقف بر خواسته و ادراک ما نباشد..چگونه میتوان به آن رحمت گفت و چگونه میتوان به آن دلگرم شد
بعنوان مثال فردی همسر خودشو دوست داره و نمیخواد از دستش بده و بعد بگوییم عیب نداره اگه از دست دادی خدا همسر دیگری میدهد...
خب این حرف نه تنها امیدی ایجاد نمیکنه بلکه عین عذابه..

لطفا راهنمایی کنید