دعا، رحمت، جود، کرم، حکمت

گناه و بسته شدن در رحمت خدا

سلام خسته نباشید

ببخشید مثلا اگه گناهم جوری باشه که دیگه خدا از من رو برگردانه و در های رحمتو بخشش و بروی من ببنده بخاطر سیاه شدن قلبم بدون اینکه بخام نماز و عبادت انجام بدم راهی هست که در های رحمت باز بشه خدا مثلا یه نگاه  کنه؟

مثلا این شخص از بچگی گناهای بدی انجام داده مثل بردن ابروی مسلمان اونم چند بار و بردن ابروی چندین مسلمان ؟!!