امید به رحمت الهی

گناه و بسته شدن در رحمت خدا

سلام خسته نباشید

ببخشید مثلا اگه گناهم جوری باشه که دیگه خدا از من رو برگردانه و در های رحمتو بخشش و بروی من ببنده بخاطر سیاه شدن قلبم بدون اینکه بخام نماز و عبادت انجام بدم راهی هست که در های رحمت باز بشه خدا مثلا یه نگاه  کنه؟

مثلا این شخص از بچگی گناهای بدی انجام داده مثل بردن ابروی مسلمان اونم چند بار و بردن ابروی چندین مسلمان ؟!!

در انتظار مرگ

چه دعایی و یا راهی وجود داره تا مرگ آدما تعجیل بشه؟؟؟ اصلا چرا باید آدم مجبور باشه به زندگی کردن و ادامه زندگی؟؟؟ چرا زمان مردنش دست خودش نیس؟؟؟

ترس از عذاب الهی یا امید به رحمت الهی ؟

در قرآن هم بشارت است ، هم انذار ، گاهی در کنار هم ؛ خوف یا رجا؟
بترسیم از عذابش یا امیدوار باشیم به رحمت واسعه اش ؟
من فکر می کنم گاهی ما مسلمانان از شدت امید به رحمت الهی مرتکب گناه می شویم و فراموش می کنیم که عذابی هست.
به نظر شما کدامیک را باید در وجودمون بیشتر تقویت کنیم؟ خوف یا رجاء؟