توحید صمدی

توحید صمدی قرآنی

انجمن: 

با سلام خدمت کارشناس محترم پاسخگو و دیگر کاربران :Gol:
لطفا تا حد امکان " توحید صمدی قرآنی " را تبیین و تشریح بفرمایید.
تشکر از شما
یا حسن بن علی علیه السلام:hamdel:

کنترل خیال چگونه است؟

بسمه تعالی
ببخشید چطور می شود خیال را کنترل کرد؟
منظورم اینست که این خیالهای جور و واجور را چه می شود کنترل کرد؟
گاهی این افکار و خیالات می شود آرزوی دراز که ناپسند است؟
لطفا کامل توضیح دهید که چکار کنم؟
ممنون

کارشناس بحث : عرفان

توحید صمدی قرآنی

انجمن: 

توحید صمدی قرآنی

هدف از توحید صمدی این است که:انسان پله های معرفت را بالا برود و از علم الیقین به عین الیقین،و از عین الیقین به حق الیقین به برد الیقین،برسد و ببیند که:
هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن
اوست اول و آخر و ظاهر و باطن
کسانی که یک عمر دنبال استدلالند،به هیچ جا نمی رسند.اصلا تمام درس و بحث و استدلال برای رسیدن به مقصد است.کسی که از طریق استدلال می خواهد به خدا برسد ،اولا امکان ندارد،ثانیا جز یک مشت مفاهیم،هیچ عائد او نمی شود.
مولانا می فرماید:
جز به مصنوعی ندیدی صانعی بر قیاس اقترانی قانعی
می فزاید بر وسائط فلسفی از دلائل باز بر عکسش صفی
[مثنوی-دفتر پنجم-بیت569و569]
آنکه اهل استدلال است،عمری در حد وسط مانده است و وسائط،همان حد وسط در منطق است. در منطق،یک صغری و یک کبری و یک حد وسط است
بدین ترتیب:اصغر-حد وسط-اکبر.حد وسط:اکبر را بر اصغر بار میکند.مثلا میگویند:عالم مخلوق است.هر مخلوقی خالقی دارد،پس خالقی دارد.در این مثال«عالم»اصغر است،و مخلوق حد وسط است و خالقی دارد اکبر است.
کار حد وسط بار کردن اکبر،بر اصغر است.
گاهی حد وسط نظم است،می گویند:عالم نظم دارد،هر نظم،ناظم دارد،پس عالم ناظم دارد.
مثال سوم:عالم حرکت دارد،هر چیزی که حرکت دارد محرک دارد،پس عالم محرک دارد.در این قیاس حرکت حد وسط است. و گاه میگوییم:عالم،متغیر است،هر متغیری حادث است،پس عالم،حادث است.در این قیاس حد وسط متغیر است.