تفسیر روایی

تفسیر روایی و ادبی قرآن

انجمن: 

تفسیر روایی و ادبی قرآن چیست؟
آیا تفسیر روایی قرآن با علوم غریبه ارتباط دارد؟

ما اهل بيت قطب قرآن هستيم

بسم الله الرحمن الرحيمسوالي دارم بنظر شما چرا اهل بيت س فرمودند ما قطب قرآن هستيم ؟
و چرا تفاسير ما بر محور اين موضوع نيست ..منظورم تفاسير غير روايي ..در حالي كه تفاسير روايي ما را به سمت اهل بيت س ( يهدي للتي هي اقوم) هدايت مي كند ولي در تفاسير ديگر چنين چيزي برداشت نمي شود .... آيا وقت آن نرسيده كه در روش برداشت از قرآن بر پايه روايات تجديد نظر نمود ؟
متشكرم مي شوم اگر پاسخي ارايه نماييد