اومانیسم

نیچه و مرگ خدا

انجمن: 

درود بر عزیزان

نیچه از مرگ خدا سخن میگوید. دقیقا منظورش از مرگ خدا چیست؟ مرگ خدا به معنای نابودی وجودی است یا به معنای نابودی عقیدتی؟ اگر فرض اخیر است، برایش امکان احیای اعتقاد به خدا مطرح است؟ آیا نیچه تلاشی یه این منظور داشته است یا این که از مرگ خدا استقبال کرده است؟

تشکر فراوان

خلیفة الله بودن و اومانیسم

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات
بدون مقدمه سوالم را میپرسم.
کلیپی دیدم از یک بازیگر که در ان از نمادهای غربی و شیطان پرستی استفاده شده http://www.aparat.com/v/ErGvT/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%AC%DB%8C%D8%BA_%D8%A8%D8%A7_%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
کلیپ دیگری هم تحت عنوان بررسی این کلیپ هست که لینک ان را قرار میدهم.
http://www.aparat.com/v/XypTU

حالا سوال اینجاست که اگر اومانیسم عقیده دارد که خدا خودت هستی و بنده هم خودت پس خلیفة الله بودن انسان اینجا چه میشود؟
اگر جانشین خدا بر روی زمین این معنی را نمیدهد لطفاً به صورت واضح توضیح دهید که اصلاً این جانشین خدا بودن یعنی چه؟؟