تب‌های اولیه

تعداد نتایج: 60
موضوع محتوای پست تاریخ ارسال موضوع تاریخ ارسال آخرین نظر تایید شده
آیا برهان علیت یک امر فطری است؟ این برهان با دیدگاه فلاسفه مشاء سازگار است نه وحدت وجودی ها به هر حال اگر ملاک واجب و ممکن بودن یک... دوشنبه, ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ - ۱۴:۴۱ شنبه, ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ - ۲۳:۱۳ بله مشاهده
آیا برهان علیت یک امر فطری است؟ باید ملاکی برای تشخیص ممکن یا واجب بودن یک موجود فرضی باشد گفتند ملاک واجب بودن وجود معلول هایش... دوشنبه, ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ - ۱۴:۴۱ شنبه, ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ - ۲۰:۵۰ بله مشاهده
آیا برهان علیت یک امر فطری است؟ به نظر بنده حرف جناب باء کاملا درست است منطق برای سامان دهی تفکر و تشخیص مغالطات خوب است اما هیچ... دوشنبه, ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ - ۱۴:۴۱ چهارشنبه, ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ - ۰۱:۰۳ بله مشاهده
آیا برهان علیت یک امر فطری است؟ تا اینجا جناب کارشناس میگوید: فرض عدم جهان مادی مستلزم تناقض نیست اما فرض عدم واجب الوجود مستلزم... دوشنبه, ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ - ۱۴:۴۱ دوشنبه, ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ - ۲۰:۴۸ بله مشاهده
عدالت در ارسال پیامبر یک کامنت میگذاری و جناب مثلا کارشناس بعد از دو هفته برای رفع مسئولیت یک پاسخ بی سر و ته میدهد اگر... چهارشنبه, ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ - ۰۱:۱۲ شنبه, ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ - ۱۶:۰۵ بله مشاهده
آیا برهان علیت یک امر فطری است؟ ظاهرا استدلال هیوم این است که در تناقض باید دو چیز متناقض داشته باشیم درحالیکه عدم یک موجود یک چیز... دوشنبه, ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ - ۱۴:۴۱ شنبه, ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ - ۱۰:۲۶ بله مشاهده
آیا برهان علیت یک امر فطری است؟ از نظر هیوم نبود هیچ چیزی محال عقلی نیست چون حتی اگر عدم مطلق هم محقق بود تناقصی پیش نمی آمد... دوشنبه, ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ - ۱۴:۴۱ شنبه, ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ - ۰۰:۳۸ بله مشاهده
نقد فصاحت و بلاغت قرآن اموری که در یک رده بندی قرار بگیرند معجزه نیستند ولو سرامد باشند چون همین که بقیه رتبه ها در اختیار... چهارشنبه, ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ - ۲۰:۲۴ پنجشنبه, ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ - ۰۱:۰۱ بله مشاهده
آیا برهان علیت یک امر فطری است؟ با یک مثال سعی میکنم مساله را روشن تر کنم: وقتی سکه ای را پرتاب میکنیم دو حالت امکانی متصور است:... دوشنبه, ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ - ۱۴:۴۱ سه‌شنبه, ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ - ۱۲:۲۹ بله مشاهده
نقد فصاحت و بلاغت قرآن میتوانم نظر ده ها مخالف را بیاورم که هیچ اعتقادی به شاهکار بودن قرآن ندارند و معتقدند تعصب مسلمانان... چهارشنبه, ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ - ۲۰:۲۴ سه‌شنبه, ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ - ۰۰:۱۷ بله مشاهده