☀☀ سرودهای ویژه شهادت استاد مطهری (روز معلم و روز کارگر) ☀☀

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
☀☀ سرودهای ویژه شهادت استاد مطهری (روز معلم و روز کارگر) ☀☀

:Gol: گروه محراب :Gol:
.................................

آنکه با روح خدا همسفر دل ها بود
آنکه در خلوت اندیشه ی خود با ما بود
سیرتی داشت که در پرده ی صورت ننشست
صورتی داشت که صورتگــــــــر از او پیــــــدا بود:Gol: گروه اسوه :Gol:
.........................................

تنها نه چراغ انجمن بودی تو

امّید امام بت شکن بودی تودر سوگ تو از لعل لبش بشنیدیم

بر روح خـــدا، پاره ی تن بودی تو


:Gol: گروه معارف :Gol:
....................................

نازم به عالمی که به دریای علم و دین

غواص خوش سلیقه ی ژرفای باور استای معلم، ای توان ده روان و جـــان ما

ای که جان فدا کنی که پروری روان ما

قاصـــــــر از بیان قدر شامخت زبان ما

تا که دانش است بر جهـــــان اساس

مر تو را سپاس

مر تو را سپاس:Gol:

سرود:
سپاس سپاس معلم سپاس
سلام من به تو ای طلوع جاوید

فایل: