۞ صوتی زیبا ۞ بنده ی من، من با خودِ خودِ خودت کار دارم!

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
۞ صوتی زیبا ۞ بنده ی من، من با خودِ خودِ خودت کار دارم!

خدا نکنه تا آدم نشدیم، دنیا بهمون رو بیاره

آخرت ما همین الآن که داریم یه کاری میکنیم ساخته میشه

انسان مسافر است تا به دارالقرار برسد

[b]content[/b]

ای انسان

الیس الله بکاف عبده

آیا خداوند برای بنده اش کافی نیست؟

ما را نظری به غیر الله مباد
در درگه عشق، غیر از این راه مباد

الله اکبر

یه کمی رند باش
یه کمی رند عالم سوز باش
اینقدر حساب کتاب نکن

وقتی انسان در محضر قرآن قرار میگیره...
با نگاهی که از دنیا خسته شده
احساس میکنه از پشت این واژه ها، یه نگاه مهربان و نگرانی
که نگاه خداست
به او دوخته شده
و داره میگه:

بنده ی من!

من با خودِ خودِ خودت کار دارم

[b]content[/b]