وظیفه والدین نسبت به بیدار کردن فرزندان برای نماز صبح

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
وظیفه والدین نسبت به بیدار کردن فرزندان برای نماز صبح

سلام علیکم

آیا والدین وظیفه ای برای بیدار کردن کودکان برای نماز صبح دارند؟ از طرفی تکلیفی برای شخص خواب نیست؛ اما از سویی دیگر خوف سهل انگاری در نماز برای فرزندان وجود دارد. در این مورد وظیفهی والدین چیست؟ آیا لازم است به زور آنها را برای نماز صبح بیدار کنند و مجبور به خواندن نماز کنند؟

البته این امر مختص به کودکان نبوده و شامل همسر نیز می شود،‌ گاهی اوقات افراد به واسطه ی عارض شدن مریضی از قرص های آرامش بخش استفاده نموده که نتیجه آن بی خیال شدن نسبت به نماز صبح است. در این مورد تکلیف چیست؟

خیلی متشکر.

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد سجاد

[TD][/TD]

[="Tahoma"][="Black"][="3"]

hassan;1020252 نوشت:
سلام علیکم
آیا والدین وظیفه ای برای بیدار کردن کودکان برای نماز صبح دارند؟ از طرفی تکلیفی برای شخص خواب نیست؛ اما از سویی دیگر خوف سهل انگاری در نماز برای فرزندان وجود دارد. در این مورد وظیفهی والدین چیست؟ آیا لازم است به زور آنها را برای نماز صبح بیدار کنند و مجبور به خواندن نماز کنند؟
البته این امر مختص به کودکان نبوده و شامل همسر نیز می شود،‌ گاهی اوقات افراد به واسطه ی عارض شدن مریضی از قرص های آرامش بخش استفاده نموده که نتیجه آن بی خیال شدن نسبت به نماز صبح است. در این مورد تکلیف چیست؟
خیلی متشکر.

سلام علیکم

تشکر از سؤال شما

در صورتی که بیدار نشدن مداوم فرزند بالغ موجب بی احترامی به این واجب الهی شود، والدین وظیفه دارند که با بیدار کردن او، نهی از منکر انجام دهند.

اما استفاده از زور و اجبار و امثال آن نه تنها لازم نیست بلکه در برخی شرایط موجب دوری آنها از انجام واجبات می شود که جایز نیست.

در مورد افراد بزرگسال نیز همین حکم وجود دارد علاوه بر اینکه به شیوه های دیگری می توان برای نهی از منکر لسانی اقدام کرد و حتی برای بیدار کردن دائمی اجازه گرفت.

موفق باشید

پی نوشت:
استفتاء از دفتر آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی) در قم[/][/][/]