جمع بندی وحدت وجود و فلسفه اشراق

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
وحدت وجود و فلسفه اشراق

با سلام

میخواستم بپرسم پیروان فلسفه اشراق قائل به وحدت وجود هستند ؟

نظر افلاطون راجع به وحدت وجود چیست ؟ آیا او قائل به آن است ؟

بی نهایت سپاس ...

با نام و یاد دوست
کارشناس بحث: استاد صادق

IVI.@.H.D.I;673701 نوشت:
با سلام

میخواستم بپرسم پیروان فلسفه اشراق قائل به وحدت وجود هستند ؟

نظر افلاطون راجع به وحدت وجود چیست ؟ آیا او قائل به آن است ؟

بی نهایت سپاس ...

باسلام وسپاس .
وحدت وجود یک مسله هستی شناسی عرفانی است در فلسفه اشراق و مشا این بحث مطرح نیست بخصوص در حکمت اشراق .
چون ریس حمت اشراق قایل به اصالت ماهیت است در حالی که در وحدت وجود عرفانی محور بحث وجود است .
وماهیت محلی از اعراب ندارد .
چه اینکه در حکمت افلاطونی نیز این بحث به صورت که در عرفان ابن عربی آمده ذکر نشده

سؤال:
نظر فلسفه اشراق و افلاطون درباره وحدت وجود، چیست؟

پاسخ :
وحدت وجود یک مسله هستی شناسی عرفانی است. در فلسفه اشراق و مشاء این بحث مطرح نیست بخصوص در حکمت اشراق .
چون رئیس حکمت اشراق قائل به اصالت ماهیت است در حالی که در وحدت وجود عرفانی محور بحث وجود است، و ماهیت محلی از اعراب ندارد.
چه این که در حکمت افلاطونی نیز این بحث به صورتی که در عرفان ابن عربی آمده ذکر نشده است.

موضوع قفل شده است