نماز با لباسی که با مال متعلق خمس خریده شده باشد

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نماز با لباسی که با مال متعلق خمس خریده شده باشد

با سلام

اگر پولی که از سالهای قبل است و خمسش داده نشده با درآمد فعلی مخلوط شود و با این پول لباسی خریده شود حکم نماز با این لباس چیست؟

مرجع:بهجت
با نام الله


کارشناس بحث: نور


mostafa272;322833 نوشت:
با سلام اگر پولی که از سالهای قبل است و خمسش داده نشده با درآمد فعلی مخلوط شود و با این پول لباسی خریده شود حکم نماز با این لباس چیست؟ مرجع:بهجت

با سلام و عرض ادب

درصورتی که پول قبلی متعلق خمس بوده است و باپولی که متعلق خمس نبوده مخلوط شود و مقدارآنها را هم نداند باید خمس کل آن محاسبه شود تا تصرف در آن جایز و نماز صحیح شود.

استفتا از دفتر آیه الله بهجت در قم

کسی که باید چنین لباسی نماز بخواند و بعدا خمس آن را بدهد نمازهایی که قبلا خوانده صحیح است یا باید دوباره بخواند؟

mostafa272;324299 نوشت:
کسی که باید چنین لباسی نماز بخواند و بعدا خمس آن را بدهد نمازهایی که قبلا خوانده صحیح است یا باید دوباره بخواند؟

باسلام و عرض ادب

در فرض مذکور نمازها صحیح است و نیاز به قضا ندارد.

استفتا از دفتر آیه الله بهجت در قم

موضوع قفل شده است