جمع بندی مقایسه اوضاع امروز با زمان شاه

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مقایسه اوضاع امروز با زمان شاه
سوالی که برای من پیش اومده این هستش : چرا اوضاع و شرایط الان را با چهل سال قبل مقایسه می کنید؟ یعنی اگر رژیم پهلوی و حکومت شاهنشاهی بود همین کارها را انجام نمی داد!؟ 
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد مشکور
جمع بندی پرسش: چرا اوضاع و شرایط الان کشور را با قبل از انقلاب (چهل سال پیش) مقایسه می کنید؟ یعنی اگر رژیم پهلوی و حکومت شاهنشاهی بود همین کارها را انجام نمی داد!؟ پاسخ: بعنوان مقدمه دو نکته حائز اهمیت است: 1. علت و فایده مقایسه: یکی از روشهای معمول و منطقی بررسی وضعیت فعلی کشور با اوضاع قبل از انقلاب، از جهات مختلف، مقایسه واقعیت هایی است که در دو مقطع زمانی قبل و بعد انقلاب از حیث مبانی و اصول حاکمه، اهداف و رویکردها و عملکردهای مختلف دستگاه های مسئول کشور وجود داشته است. بر اساس، نتایجی که از این مقایسه ها بدست می آید می توان به میزان درصد قابل قبولی، به سطح پیشرفت و تعالی کشور یا عوامل و موانعی که بر سر راه پیشرفت کشور در هر دو مقطع بوده پی برد و پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف، برای تقویت نقاط قوت و اصلاح و جبران کاستی ها، اقدام بایسته و کارشناسانه صورت گیرد. 2. امکان و تفاوت پیشرفت ها: در هر حال، بدیهی است، اینکه اگر انقلاب هم نمی شد و رژیم طاغوت و یا هر حکومت دیگری هم بر سر کار می بود، قاعدتاً بطور طبیعی پیشرفت هایی برای کشور حاصل می شد اما بسته به نوع مبانی حکومت، اینکه دینی و الهی و مستقل باشد یا طاغوتی و وابسته، یا بر اساس اهداف و رویکردهای هر حکومت؛ اینکه مبتنی بر جهان بینی الهی باشد یا مادی و دنیایی؛ و یا بسته به عملکرد خداپسندانه یا منفعت طلبانه دستگاه ها و مسئولان، قطعاً نتایج آن، هم از لحاظ کمی و کیفی و هم طول و عرض و عمق بین پیشرفت ها و موفقیت های بدست آمده تفاوت های وسیعی وجود داشت. در این مجال، نکاتی تکمیلی را مختصراً عرض می کنم: اولاً ملت ما برای آب و نان رایگان و صرفاً پیشرفت های مادی قیام نکرد، شعارهای مردم در جریان مبارزات علیه رژیم ستمشاهی به خوبی بیانگر خواست مردم بود آنچه محور خواسته های مردم بود همان اسلام و استقلال و آزادی بود. زیرا سیاست های ضد اسلامی رژیم طاغوت و نادیده گرفتن ارزش های اسلامی و سرسپردگی رژیم به آمریکا و از بین رفتن عزت و کرامت مردم از دلایل اصلی مبارزات مردم علیه رژیم ستمشاهی بود. گرچه امروز ممکن است مردم ما به دلیل فشارها و تحریم های بیرحمانه نظام استکباری در زندگی خود با مشکلاتی روبرو باشند، اما استقلال کشور و عزت و کرامتی که در سایه ایستادگی و مقاومت مردم ایران به دست آمده است بسیار ارزشمند است. ثانیاً متأسفانه برخی جریان ها با نادیده گرفتن واقعیات تاریخی و شرایط کشور، به دنبال تطهیر رژیم ستشماهی و بزک کردن آن هستند طبق فرمایش رهبری معظم امام خامنه ای: می‌خواهند بگویند که «جمهوری اسلامی درباره رژیم پهلوی به مردم دروغ گفت» اما نگاه منصفانه به وضعیت کشور در عرصه های مختلف سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ،فرهنگی ، نظامی و... و مقایسه آن با رژیم ستمشاهی به خوبی بیانگر حرکت عظیم و پیشرفت کشور در بخش های مختلف در مقایسه با قبل از انقلاب است و نیز نشانگر تحقق شعارهای اصلی انقلاب یعنی استقلال و طاغوت زدایی، آزادی مردم در تعیین سرنوشت کشور و مردمسالاری دینی است. بعنوان نمونه؛ اگر پیش از انقلاب اسلامی بزرگترین افتخار کشور ما این بود که حافظ منافع آمریکا در منطقه بودیم، امروزه جمهوری اسلامی در برابر نظام سلطه و رژیم منحط صهیونیستی ایستاده و آنان را در دست یابی به اهداف سلطه طلبانه خود ناکام گذاشته است؛ اگر روزی کشور ما بزرگترین خریدار اسلحه و تجهیزات نظامی از آمریکا بود، امروز، در عرصه نظامی به خود کفایی رسیده و دستاوردهای خیره کننده ای را به دست آورده است. اگر زمانی کشور ما نیازمند پزشکان خارجی و کارشناسان در بخش های مختلف بود، امروز، کشور ما در عرصه های پزشکی در جایگاه برجسته ای در جهان و منطقه قرار دارد و در عرصه های مختلف علمی، فناوری های نوین هسته ای، نانو، الکترونیک و... جزو کشورهای پیشرفته جهان است. و ارزش این پیشرفت ها در این است که با تکیه به خودباوری دانشمندان و جوانان همین مرز و بوم بدست آمده نه با وابستگی و خوش خدمتی به اربابان غرب و شرق، که همانگونه که باد آورده است، به نسیم و بادی هم خواهد رفت. اگر کسی با شرایط و وضعیت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی آشنایی اندکی داشته باشد، به خوبی درک خواهد کرد که چهره رژیم گذشته آنچنان آلوده است که با چنین اقداماتی نمی توان آن را بزک کرد و تاریکی های آن را پوشاند.
موضوع قفل شده است