مقایسه ایران با حکومت زمان شاه

مقایسه اوضاع امروز با زمان شاه

سوالی که برای من پیش اومده این هستش : چرا اوضاع و شرایط الان را با چهل سال قبل مقایسه می کنید؟ یعنی اگر رژیم پهلوی و حکومت شاهنشاهی بود همین کارها را انجام نمی داد!؟