مصرف زکات فطره در شهر دیگر

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مصرف زکات فطره در شهر دیگر

 سلام علیکم

طاعات قبول

بزرگوار میشه زکات فطره را به فقیر در شهر دیگه داد؟ رهبر

با نام و یاد دوست

 

 

 

کارشناس بحث: استاد نور

 سلام علیکم

 

طاعات قبول

 

بزرگوار میشه زکات فطره را به فقیر در شهر دیگه داد؟ رهبر

با سلام و احترام

به احتیاط واجب تا زمانی که فقیر در شهر باشد نباید از شهر خارج کرد.

استفتای موجود در نرم افزار روزه مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی