مصرف زکات فطره در شهر دیگر

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مصرف زکات فطره در شهر دیگر

 سلام علیکم

طاعات قبول

بزرگوار میشه زکات فطره را به فقیر در شهر دیگه داد؟ رهبر

با نام و یاد دوست

 

 

 

کارشناس بحث: استاد نور

 سلام علیکم

 

طاعات قبول

 

بزرگوار میشه زکات فطره را به فقیر در شهر دیگه داد؟ رهبر

با سلام و احترام

به احتیاط واجب تا زمانی که فقیر در شهر باشد نباید از شهر خارج کرد.

استفتای موجود در نرم افزار روزه مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

موضوع قفل شده است