طراحی آزمایشی تجربی برای بررسی تاثیر دعا!!

تب‌های اولیه

167 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
طراحی آزمایشی تجربی برای بررسی تاثیر دعا!!

سلام
بین عوام و بدون در نظر گرفتن هزاران هزار عامل دیگه، وقتی دعا کردن، فقط به نتیجه رسیدن رو به دعا ربط میدن! مثلا یکی از فامیل توی بیمارستان بود و به صدتا دستگاه وصل بود تا زنده بمونه! ولی اطرافیانش تنها عامل زنده موندنش رو دعاشون میدونستن!!! غافل از اینکه اگه اون دستگاها بهش وصل نبود یه روزم دووم نمیاورد! علم چنین کاری نمیکنه! در آزمایش علمی باید با عوامل کنترل شده چیزی رو که میخوایم بررسی کنیم!
در اینجا من یه دعا دارم و به یکی که ادعا داره دعاش میگیره نیاز دارم!! دعای من اینه که در ساعت 12ظهر 5 روز دیگه، بدون اینکه تلاشی بکنم یک میلیون و دویست و پنجاه و یک هزار تومن گیرم بیاد!! در این دعا، زمان مشخصه، مقدار مشخصه و وضعیت منم مشخصه! اگه هر کدوم از این مولفه ها کمی اینور اونور بشه، آزمایش شکست میخوره! آیا با همچین شرایطی کسی حاضره در این چالش شرکت کنه!؟
تنها راه اثبات دعا همینه چون راههای دیگه یعنی نادیده گرفتن همه چیز جز دعا!! همچنین شما میتونید با تعیین این مولفه ها، برای فردی که به دعاش معتقدید، به بررسی دعاش بپردازید!

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد رئوف

Masood11;744675 نوشت:
سلام
بین عوام و بدون در نظر گرفتن هزاران هزار عامل دیگه، وقتی دعا کردن، فقط به نتیجه رسیدن رو به دعا ربط میدن! مثلا یکی از فامیل توی بیمارستان بود و به صدتا دستگاه وصل بود تا زنده بمونه! ولی اطرافیانش تنها عامل زنده موندنش رو دعاشون میدونستن!!! غافل از اینکه اگه اون دستگاها بهش وصل نبود یه روزم دووم نمیاورد! علم چنین کاری نمیکنه! در آزمایش علمی باید با عوامل کنترل شده چیزی رو که میخوایم بررسی کنیم!
در اینجا من یه دعا دارم و به یکی که ادعا داره دعاش میگیره نیاز دارم!! دعای من اینه که در ساعت 12ظهر 5 روز دیگه، بدون اینکه تلاشی بکنم یک میلیون و دویست و پنجاه و یک هزار تومن گیرم بیاد!! در این دعا، زمان مشخصه، مقدار مشخصه و وضعیت منم مشخصه! اگه هر کدوم از این مولفه ها کمی اینور اونور بشه، آزمایش شکست میخوره! آیا با همچین شرایطی کسی حاضره در این چالش شرکت کنه!؟
تنها راه اثبات دعا همینه چون راههای دیگه یعنی نادیده گرفتن همه چیز جز دعا!! همچنین شما میتونید با تعیین این مولفه ها، برای فردی که به دعاش معتقدید، به بررسی دعاش بپردازید!


با سلام خدمت شما دوست گرامی

در مورد مطلبی که مطرح کردید، توجه به چند نکته لازم است:

- برآورده شدن دعا، نیازمند شرایط مختلفی است. در یک تقسیم بندی می توان این شرایط را به سه نوع تقسیم کرد. 1. ویژگی دعا کننده، یعنی فردی که دعا می کند، دارای شرایطی مانند پاکی و نیت خالص و .. باشد 2. ویژگی مطلوب، یعنی امری که مورد دعا قرار می گیرد و ما در واقع آن را از خدا می خواهیم، مانند پول دار شدن 3. شرایط فرد دعا کننده، به این معنا که شرایط فرد آیا اقتضا دارد که چنین دعایی برایش مستجاب شود، به طور مثال آیا به صلاح وی می باشد؟ یا مثلا آیا متناسب با خواسته خود، تلاش و کوشش می کند؟

- برای تنظیم آزمایشی مانند آنچه شما گفتید، ما نیازمند آن هستیم که به همه این سه نوع شرایط احاطه داشته باشیم. به عبارت دیگر، همان طور که خود شما گفتید، در یک آزمایش تجربی، باید تمام عوامل ثابت باشند و فقط یک متغیر وجود داشته باشد تا تاثیر آن بررسی شود.
اما آیا ما به وِیژگی های درونی (پاکی و نیت خالص) یک فرد دسترسی داریم؟ یا اینکه ما حقیقتا می دانیم که برآورده شدن یک امر واقعا به خیر و صلاح یک نفر می باشد (مثلا دریافت چنین مبلغی برای شما در آن زمان خاص) یا خیر؟ و یا اینکه حقیقتا به اندازه کافی برای آن تلاش کرده است یا خیر؟ (باید در نظر داشت که دعا کردن، جایگزین تلاش و کوشش و برنامه ریزی و مشورت نیست، بنابراین نباید توقع داشته باشیم که به صرف دعای ما از آسمان پول ببارد.)
به نظر می رسد دست کم برخی از این عوامل در حیطه دانش ما نیست. بنابراین نمی توان چنین آزمایش تجربی ای را ترتیب داد.

- این مطلب اما به این معنا نیست که ما نمی توانیم در مورد دعا کردن و آثار آن اطلاعاتی به دست بیاوریم. بلکه هم چنان راهی در این زمینه وجود دارد. آن راه این است که به آموزه ها و سخنانی توجه کنیم که از گوینده آنها مطمئن هستیم. افرادی که هم دارای علم بسیار هستند و هم از خطا و اشتباه بری هستند. چنین افرادی اگر به ما بگویند که دعا در چه شرایط اثر گذار است و در چه شرایطی نیست، می توانیم از آنها بپذیریم. و از این راه اطلاعاتی در مورد دعا و سازوکار آن به دست بیاوریم.

- مطلب پایانی هم اینکه در مورد برآورده شدن دعا باید به یک مسئله مهم توجه کرد. مطلوب در دعا کردن دو چیز است. 1. خواسته ما از سوی خداوند اعطا شود 2. ارتباطی ناب و بدون ریا با خداوند داشته باشیم. ممکن است در مورادی بنا به نبودن برخی شرایط، گزینه اول محقق نشود ولی گزینه دوم همواره محقق می شود. ما همیشه می توانیم از طریق دعا کردن، با خداوند ارتباطی قوی داشته باشیم. ارتباطی که در آن ریا نیست و ما حقیقتا با او در ارتباطیم (بر خلاف برخی دیگر از عبادات که در آن ها امکان ریا وجود دارد، شخص سائل هنگامی که از خداوند مطلبی را می خواهد، غالبا فقط به خدا توجه دارد و جنبه احتمالی ریای آن بسیار کم است)

موفق باشید

رئوف;746158 نوشت:

با سلام خدمت شما دوست گرامی

در مورد مطلبی که مطرح کردید، توجه به چند نکته لازم است:

- برآورده شدن دعا، نیازمند شرایط مختلفی است. در یک تقسیم بندی می توان این شرایط را به سه نوع تقسیم کرد. 1. ویژگی دعا کننده، یعنی فردی که دعا می کند، دارای شرایطی مانند پاکی و نیت خالص و .. باشد 2. ویژگی مطلوب، یعنی امری که مورد دعا قرار می گیرد و ما در واقع آن را از خدا می خواهیم، مانند پول دار شدن 3. شرایط فرد دعا کننده، به این معنا که شرایط فرد آیا اقتضا دارد که چنین دعایی برایش مستجاب شود، به طور مثال آیا به صلاح وی می باشد؟ یا مثلا آیا متناسب با خواسته خود، تلاش و کوشش می کند؟

- برای تنظیم آزمایشی مانند آنچه شما گفتید، ما نیازمند آن هستیم که به همه این سه نوع شرایط احاطه داشته باشیم. به عبارت دیگر، همان طور که خود شما گفتید، در یک آزمایش تجربی، باید تمام عوامل ثابت باشند و فقط یک متغیر وجود داشته باشد تا تاثیر آن بررسی شود.
اما آیا ما به وِیژگی های درونی (پاکی و نیت خالص) یک فرد دسترسی داریم؟ یا اینکه ما حقیقتا می دانیم که برآورده شدن یک امر واقعا به خیر و صلاح یک نفر می باشد (مثلا دریافت چنین مبلغی برای شما در آن زمان خاص) یا خیر؟ و یا اینکه حقیقتا به اندازه کافی برای آن تلاش کرده است یا خیر؟ (باید در نظر داشت که دعا کردن، جایگزین تلاش و کوشش و برنامه ریزی و مشورت نیست، بنابراین نباید توقع داشته باشیم که به صرف دعای ما از آسمان پول ببارد.)
به نظر می رسد دست کم برخی از این عوامل در حیطه دانش ما نیست. بنابراین نمی توان چنین آزمایش تجربی ای را ترتیب داد.

- این مطلب اما به این معنا نیست که ما نمی توانیم در مورد دعا کردن و آثار آن اطلاعاتی به دست بیاوریم. بلکه هم چنان راهی در این زمینه وجود دارد. آن راه این است که به آموزه ها و سخنانی توجه کنیم که از گوینده آنها مطمئن هستیم. افرادی که هم دارای علم بسیار هستند و هم از خطا و اشتباه بری هستند. چنین افرادی اگر به ما بگویند که دعا در چه شرایط اثر گذار است و در چه شرایطی نیست، می توانیم از آنها بپذیریم. و از این راه اطلاعاتی در مورد دعا و سازوکار آن به دست بیاوریم.

- مطلب پایانی هم اینکه در مورد برآورده شدن دعا باید به یک مسئله مهم توجه کرد. مطلوب در دعا کردن دو چیز است. 1. خواسته ما از سوی خداوند اعطا شود 2. ارتباطی ناب و بدون ریا با خداوند داشته باشیم. ممکن است در مورادی بنا به نبودن برخی شرایط، گزینه اول محقق نشود ولی گزینه دوم همواره محقق می شود. ما همیشه می توانیم از طریق دعا کردن، با خداوند ارتباطی قوی داشته باشیم. ارتباطی که در آن ریا نیست و ما حقیقتا با او در ارتباطیم (بر خلاف برخی دیگر از عبادات که در آن ها امکان ریا وجود دارد، شخص سائل هنگامی که از خداوند مطلبی را می خواهد، غالبا فقط به خدا توجه دارد و جنبه احتمالی ریای آن بسیار کم است)

موفق باشید


سلام

خب یه سوال! میتونیم بگیم اگه خدا بخواد به هر چی میخوایم میرسیم و دیگه برای چیزی اصلا دعا نکنیم و دعا رو جزو عبادت حساب کنیم فقط!؟؟(اقسام دعا مثل نذر و توسل و زیارت و...!!) چون عملا خواست خدا که دست ما نیست!

سلام جناب رئوف ...
فرض کنین کسی مشگل اعتقادی داره ... مثلا واقعا با عقل خودش هر کاری کرده باشه نتونسته باشه به وجود خدایی پی برده باشه .

بعدش یه آزمایش بکنه . مثلا عهد کنه 40 روز گناهی نکنه .40 روز نمازهاش سر موقع باشه . 40 روز مثلا نماز شب و زیرت عاشورا بخونه ...
و بخواد واقعا متوجه بشه که آیا خدایی وجود داره یا نه ...

و چالشی که مثلا تعیین میکنه این باشه که راس ساعت 12 تا 12 و یک دقیقه دو کبوتر در فلان نقطه باشن .

این دعا و این درخواست چه مشگلی داره ؟

باعرض سلام. من شنیدم که وقتی انسان دعا میکند این دعا برميگردد به زمانی که تقدیر انسان نوشته میشود.

Masood11;747121 نوشت:
سلام

خب یه سوال! میتونیم بگیم اگه خدا بخواد به هر چی میخوایم میرسیم و دیگه برای چیزی اصلا دعا نکنیم و دعا رو جزو عبادت حساب کنیم فقط!؟؟(اقسام دعا مثل نذر و توسل و زیارت و...!!) چون عملا خواست خدا که دست ما نیست!با سلام خدمت شما دوست گرامی

چند نکته:

- اولا بسیاری از اوقات مشیت و خواست الهی مرتبت بر انسان هاست، به این معنا که آیا یک فرد برای رسیدن به هدفش، تلاش و کوشش می کنند؟ یا صلاحیت رسیدن به چیزی را در خودش فراهم میکند؟ یا اینکه از خدای خویش رسیدن به امری را می خواهد تا خداوند نیز به او کمک کند؟

همه اینها، مواردی هستند که دعا تاثیر می گذارد.

- از همه اینها بالاتر اینکه خداوند خود از ما خواسته است که دعا کنیم. به این دو آیه توجه کنید:

- قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ (1)بگو: اگر دعاى شما نباشد، پروردگارم هيچ اعتنايى به شما نمى ‏كند

- وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (2) و هر گاه بندگان من، از تو در باره من بپرسند، [بگو] من نزديكم، و دعاى دعاكننده را- به هنگامى كه مرا بخواند- اجابت مى‏ كنم

هر دوی این آیات، به اهمیت دعا و نیز تاثیر آن اشاره دارند. از همین رو خداوند خود از ما خواسته است که خواسته های خود را از او بخواهیم.

موفق باشید

1. فرقان 77
2. بقره 186

پ

مارینر;747135 نوشت:
سلام جناب رئوف ...
فرض کنین کسی مشگل اعتقادی داره ... مثلا واقعا با عقل خودش هر کاری کرده باشه نتونسته باشه به وجود خدایی پی برده باشه .

بعدش یه آزمایش بکنه . مثلا عهد کنه 40 روز گناهی نکنه .40 روز نمازهاش سر موقع باشه . 40 روز مثلا نماز شب و زیرت عاشورا بخونه ...
و بخواد واقعا متوجه بشه که آیا خدایی وجود داره یا نه ...

و چالشی که مثلا تعیین میکنه این باشه که راس ساعت 12 تا 12 و یک دقیقه دو کبوتر در فلان نقطه باشن .

این دعا و این درخواست چه مشگلی داره ؟با سلام خدمت شما دوست گرامی

اگر به دنبال نشانه ای از سوی خدا هستیم، به جای ورود به آزمایشی که عوامل متعددی دارد که در آن تاثیر گذارند و طبیعتا ما نمی توانیم از نتیجه مطمئن باشیم (رجوع شود به پاسخ اول بنده) بهتر است به نشانه های محکم تر و روشن تر که اساسا به منظور هدایت انسان ها آمده است، مراجعه کنیم. منظورم از این نشانه ها قرآن کریم و آموزه های پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) می باشد.

موفق باشید

nafan;747146 نوشت:
باعرض سلام. من شنیدم که وقتی انسان دعا میکند این دعا برميگردد به زمانی که تقدیر انسان نوشته میشود.


با سلام خدمت شما دوست گرامی

- اگر منظور شما رو درست متوجه شده باشم، دعا کردن را معلول تقدیر انسان دانسته اید. اگر چنین است باید عرض کنم که تقدیر انسان نیز بر اساس کردار و نیز دعای وی و البته با نظر خداوند، رقم می خورد.

- اگر مایل به بحث در باب تقدیر و دعا هستید، می توان آن را به صورت سوالی مجزا طرح کرد تا هم این موضوع مسیر خود را طی کند و هم سوال شما هم به صورت مجزا مورد بحث قرار گیرد.

موفق باشید

باعرض سلام.
جناب رئوف بنده سوال نپرسیدم.این پست را در جواب پست جناب masoud11 آورده بودم.منتها مرورگر بنده ایراد دارد و نمیتوانم نقل قول کنم.

Masood11;747121 نوشت:
اگه خدا بخواد به هر چی میخوایم میرسیم و دیگه برای چیزی اصلا دعا نکنیم

چیزهایی که خدا مقدر فرموده ، گاهی بدون شرط است ، گاهی با شرط.
مثلاً خدا مقدر فرموده: "اگر فلان بنده من صله رحم انجام دهد ، عمرش فلان مقدار سال افزایش یابد".
یا: "اگر فلان بنده من ، از من فلان چیز را خواست ، به او بدهم".

در این صورت ، نتیجه کار ، به "عمل بنده" برمیگردد. گرچه ، عین تقدیر الهی هم هست.

align: center

[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="class: article_title colspan: 2"]چرا خداوند گاهى دعاى ما را مستجاب نمى‏كند؟[/TD]
[TD="class: article colspan: 2"] در قرآن مى‏خوانیم: «اُدعونى أستَجِب لكم»(سوره غافر، آیه 60) مرا بخوانید تا شما را اجابت كنم. اگر شخصى به دیگرى گفت: به هنگام برخورد با مشكل به من تلفن كن تا تو را كمك كنم، این جمله لوازم و شرایطى دارد از جمله:
1- رفاقتت را با من حفظ كنى.
2- شماره تلفن مرا گم نكنى و شماره را درست بگیرى.
3- به هنگام بازگو كردن مشكلات، حرف‏هاى بى ربط نزنى و توقّعات نابجا نداشته باشى و به وظیفه خود عمل كرده باشى.
4- آنچه مى‏گویى واقعاً مشكل باشد، نه خیالات و توهّمات.
5 - براى حلّ مشكل خود، انتظار نداشته باشى تمام مقرّرات و نظام را بهم بریزم.
6- حلّ این مشكل، سبب پیدایش مشكل دیگرى براى شما یا دیگران نشود.
7- در بازگو كردن مشكلات، صادق باشى و دروغ نگویى.
آیا ما در دعا و طرح مشكلات خود با خدا، این شرایط را مراعات كرده‏ایم؟
آیا رفاقت و بندگى خود را با خدا حفظ كرده‏ایم؟ قرآن مى‏فرماید: «و یَستَجیبُ الّذین آمنوا و عملوا الصّالحات»( سوره شورى، آیه 25) پاسخ مثبت به كسانى داده مى‏شود كه با ایمان و عمل شایسته رابطه خود را با خدا حفظ كرده باشند.
آیا شماره تلفن را درست گرفته‏ایم؟ در روایات مى‏خوانیم: دعا آدابى دارد، از جمله:
ابتدا «بسم اللّه» بگویید، با وضو و حضور قلب و در مكان مقدّس مثل مسجد باشید، قبل از دعا از خداوند با صفات و اسماءالحسنى تجلیل كنید، ده مرتبه «یا اللّه»، «یا ربّ» بگویید، گوشه‏اى از نعمت‏هاى الهى را به زبان آورید، از خداوند تشكر كنید، بر محمّد و آل محمّد صلوات بفرستید، لغزش‏هاى خود را مطرح و استغفار كنید، دعا و خواسته خود را میان دو صلوات مطرح كنید و امیدوار باشید.
آیا در دعاهاى خود توقّعات نابجا نداریم و به وظیفه خود عمل كرده‏ایم؟
دانش‏ آموز درس نخوانده، دعا مى‏كند كه قبول شود. مى‏گویند: دانش آموزى به خانه آمد و وارد اتاق جلویى شد و مشغول دعا شد. به خدا گفت: پروردگارا! كوه هیمالیا را در فلان كشور قرار بده و دریاچه ارومیّه را در نیشابور قرار بده. مادرش گفت: این چه دعایى است كه مى‏كنى؟! گفت: من در امتحان جغرافیا پاسخ سؤالات را اشتباه نوشته‏ ام، حالا به خدا مى‏گویم كوه و دریا را جابجا كند تا من نمره بیاورم!
آیا زمان دعا و شرایط دیگر را در نظر گرفته‏ ایم؟ در اسلام زمان‏هایى براى دعا سفارش شده است، از جمله: شب‏هاى جمعه، سحرها، بعد از نماز، غروب جمعه، بعد از خطبه‏ هاى نماز جمعه، هنگام نزول باران و جارى شدن اشك و....
آیا مشكلات ما واقعاً مشكل است یا خیال مى‏كنیم كه مشكل است؟ بسیارى مشكلات، لازمه نظام طبیعت است و رفع آن، به معناى به هم زدن نظام عالم. همچون فقیرى كه سقف خانه‏اش خراب است و باران كه مى‏آید، سقفش چكّه مى‏كند. براى رفع مشكل او، یا باید خداوند باران نفرستد یا بر بام خانه او باران نبارد و یا آب باران در پشت‏بام خانه‏اش نفوذ نكند و یا... كه هر كدام از اینها به معناى نادیده گرفتن قوانین حاكم بر طبیعت است.
خب پس منم نرم سر کار و فقط بشینم تو محرابم همش بگم پول بده پول بده پول بده.(هرچند با دعا مقداری روزی شخص را بیشتر میکنند)

[/TD]

شمس الضحی;747284 نوشت:
چیزهایی که خدا مقدر فرموده ، گاهی بدون شرط است ، گاهی با شرط.
مثلاً خدا مقدر فرموده: "اگر فلان بنده من صله رحم انجام دهد ، عمرش فلان مقدار سال افزایش یابد".
یا: "اگر فلان بنده من ، از من فلان چیز را خواست ، به او بدهم".

در این صورت ، نتیجه کار ، به "عمل بنده" برمیگردد. گرچه ، عین تقدیر الهی هم هست.


خب شاید خدا برای من مقدر کرده باشه که هر کاری کنم شکست بخورم!!
تقدیر ساختنیه نه طی کردنی!! اگه از قبل نوشته شده باشه یعنی عروسک بازیه و نه اختیاری باید بمونه و نه پاداش و تنبیهی!!

Masood11;747345 نوشت:
گه از قبل نوشته شده باشه یعنی عروسک بازیه و نه اختیاری باید بمونه و نه پاداش و تنبیهی!

از قبل ، فرمولها و "اگر" ها مشخص شده. این ما هستیم که با اختیار خود ، انتخاب میکنیم که کدام راه را بربویم و چه "اگر"ی شامل ما بشود یا نشود.
خود "اگر" ، این معنی را می رساند که چیزی قطعی نیست و باید ینده خودش یکی از احتمالات و گزینه های پیش رو را انتخاب کند.
اگر از قبل همه چیز مشخص بود که دیگر "اگر" معنی نداشت. همین "اگر" یعنی "آزادی و اختیار ما".

شمس الضحی;747541 نوشت:
از قبل ، فرمولها و "اگر" ها مشخص شده. این ما هستیم که با اختیار خود ، انتخاب میکنیم که کدام راه را بربویم و چه "اگر"ی شامل ما بشود یا نشود.
خود "اگر" ، این معنی را می رساند که چیزی قطعی نیست و باید ینده خودش یکی از احتمالات و گزینه های پیش رو را انتخاب کند.
اگر از قبل همه چیز مشخص بود که دیگر "اگر" معنی نداشت. همین "اگر" یعنی "آزادی و اختیار ما".

اگر دلالت بر احتمال داره و هر اتفاق هزاران احتمال! بله، قطعا اگه این اگرها نامحدود باشه ما اختیار داریم ولی وقتی محدود میشه دیگه اختیار معنایی نداره!

سلام دوستان

دعا کردن یکی از اسباب مشروع برای رسیدن به مقصد است و دعا خود تقدیر الهی است که بوسیله ی این تقدیر، تقدیر دیگر الهی را می توان چنانکه اراده ی باری تعالی بر آن باشد، تغییر داد، بعبارتی خدا از اول تقدیر نموده که با آن دعا فلان تقدیر را از وی دور می کند.

چنانکه در حدیث ترمذی آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند:« لا یرد القضاء إلا الدعاء ، ولا یزید فی العمر إلا البر» یعنی: قضا رد نمی شد جز با دعا و عمر فزونی نمی یابد جز با نیک بودن.
و در حدیث دیگری آمده که:« الدعاء ینفع مما نزل ومما لم یَنْزل فعلیکم عباد الله بالدعاء»

یعنی: دعا به آنچه که مقدر شده و آنچه که هنوز بر شخص نازل نشده سود می رساند، پس ای بندگان خدا دعا کنید.

یعنی دعا یا باعث کم شدن بلا می گردد یا باعث ممانعت از وقوع بلا می شود.

فقط نباید فراموش کرد که دعا یکی از اسباب مشروع برای رسیدن به مقاصد است و اگر کسی دعا کند و خدا از ازل بر اجابت آن اراده کرده باشد پس خداوند نیز بلایی را از او دور و یا کم می کند، بنابراین خود دعا نیز نوعی قضای الهی است که کتابت شده است. و چون ما نمی دانیم که آیا دعای ما کتابت شده که موجب دفع بلا شود یا خیر لذا نمی توان از دعا کردن دریغ ورزید به این بهانه که سرنوشت ما هرچه باشد قبلا تعیین شده!

سلام

محسن موضوع خوبی اشاره کردی بذار توضیحی بدهم.

اگر انسانی چاهی بزند و در آن چاه آب پیدا کند من به او نمی گویم کاشف آب بلکه میگم پیدا کننده آب.

و همینطور علوم دینی را که ، علما بعد از دوره ای یا قرن ها ، با اجتهاد و قیاس پیدا می کنند. همین شکل است ما نمی گوییم این علما دین جدیدی ساخته اند. بلکه شریعت الهی را ، نسبت به مقتضای زمانی خود الله تعالی برای آن ها ظاهر کرده است.

کسی که وسیله ای مثل کولر را میاره همینه ما نمی گیم او خالق اجزای کولر است بلکه الله تعالی این علم را بنابر حکمتش و فسلفه وقت و زمانش برای او یعنی سازنده ی کولر ظاهر کرده است.

tariq.jameel;748240 نوشت:
سلام

محسن موضوع خوبی اشاره کردی بذار توضیحی بدهم.

اگر انسانی چاهی بزند و در آن چاه آب پیدا کند من به او نمی گویم کاشف آب بلکه میگم پیدا کننده آب.

و همینطور علوم دینی را که ، علما بعد از دوره ای یا قرن ها ، با اجتهاد و قیاس پیدا می کنند. همین شکل است ما نمی گوییم این علما دین جدیدی ساخته اند. بلکه شریعت الهی را ، نسبت به مقتضای زمانی خود الله تعالی برای آن ها ظاهر کرده است.

کسی که وسیله ای مثل کولر را میاره همینه ما نمی گیم او خالق اجزای کولر است بلکه الله تعالی این علم را بنابر حکمتش و فسلفه وقت و زمانش برای او یعنی سازنده ی کولر ظاهر کرده است.

سلام

بطور کلی این مطلب در صورتی میتونه درست باشه که فقط خداپرستا بتونن چنین کارهایی بکنن!! چون این کارها افراد رو جذب میکنه و اگه خدا چنین علمی رو به یک بیخدا بده یعنی خیرخواه بشر نیست و خواستار گمراهیشونه!!
از طرفی جوابی که اغلب در این جور سوالا شنیده میشه اینه که خدا چون بخشنده ست به بی خداها هم کمک میکنه، در حالی که اصلا چنین چیزی با عدالت جور نیست و همینطور تا اونجا که میدونم قرار نیست توی اون دنیا واسشون جشن بگیرن و حداقلشون جهنمه!!

Masood11;744675 نوشت:
سلام
بین عوام و بدون در نظر گرفتن هزاران هزار عامل دیگه، وقتی دعا کردن، فقط به نتیجه رسیدن رو به دعا ربط میدن! مثلا یکی از فامیل توی بیمارستان بود و به صدتا دستگاه وصل بود تا زنده بمونه! ولی اطرافیانش تنها عامل زنده موندنش رو دعاشون میدونستن!!! غافل از اینکه اگه اون دستگاها بهش وصل نبود یه روزم دووم نمیاورد! علم چنین کاری نمیکنه! در آزمایش علمی باید با عوامل کنترل شده چیزی رو که میخوایم بررسی کنیم!
در اینجا من یه دعا دارم و به یکی که ادعا داره دعاش میگیره نیاز دارم!! دعای من اینه که در ساعت 12ظهر 5 روز دیگه، بدون اینکه تلاشی بکنم یک میلیون و دویست و پنجاه و یک هزار تومن گیرم بیاد!! در این دعا، زمان مشخصه، مقدار مشخصه و وضعیت منم مشخصه! اگه هر کدوم از این مولفه ها کمی اینور اونور بشه، آزمایش شکست میخوره! آیا با همچین شرایطی کسی حاضره در این چالش شرکت کنه!؟
تنها راه اثبات دعا همینه چون راههای دیگه یعنی نادیده گرفتن همه چیز جز دعا!! همچنین شما میتونید با تعیین این مولفه ها، برای فردی که به دعاش معتقدید، به بررسی دعاش بپردازید!

یک مورد رو به شما میگیم که نمیدونید.

انچه مردم بنام دعا میشناسند و انجام میدهند اکثرا دعا نیست بازی دعاست به همین دلیل اجابتی در ان نیست زیرا بنا بر اصل تحقق

دعا هر دعایی مستجاب میشود . هر درخواستی از خداوند زنده پاسخ میگیرد و هر سوالی از او جوابی از او با خود دارد.


{{{استاد ا.م.ا حفظی الله}}}


Masood11;750067 نوشت:
سلام

بطور کلی این مطلب در صورتی میتونه درست باشه که فقط خداپرستا بتونن چنین کارهایی بکنن!! چون این کارها افراد رو جذب میکنه و اگه خدا چنین علمی رو به یک بیخدا بده یعنی خیرخواه بشر نیست و خواستار گمراهیشونه!!
از طرفی جوابی که اغلب در این جور سوالا شنیده میشه اینه که خدا چون بخشنده ست به بی خداها هم کمک میکنه، در حالی که اصلا چنین چیزی با عدالت جور نیست و همینطور تا اونجا که میدونم قرار نیست توی اون دنیا واسشون جشن بگیرن و حداقلشون جهنمه!!

سلام مسعود

ببینید از اونجایی که دنیا به اندازه پر پشه ای نزد الله تعالی ارزش نداره و اگر دنیا ارزش می داشت الله تعالی یک لیوان آب به کافران نمی داد.

چون دنیا ارزش نداره و بی ارزش هست و چون این امکانات رفاهی ،برق ، کولر ، .... بیشتر ذهن مردم را به قرار و چسبیدن در مکان دنیا سمت و شوق می دهند الله تعالی چنین اندیشه ای را(تولید کولر به قول دوستمان) در ذهن کفار می آورد.

در مورد چیزها و امکانات رفاهی باید بگویم الله تعالی غنی و بی حسد است به همه می دهد نعمت های عمومی اش را.

اما الله تعالی نعمت خصوصی اش را (ایمان و دین) فقط به برخی می دهد و این حکمت الله تعالی است زیرا او بر دل و نیت انسان ها آگاه است.

و باید هم کسی باشد که بر دل انسان هاو زندگی انسان ها آگاه باشد!

زیرا من آن مرد تاجری را می بینم که فرد دهاتی بی سوادی که از او یک کیلو شکر خریده را 900 گرم شکر می دهد و چون او سواد ندارد فکر می کند حق خود را گرفته است. اگر نظام دنیا به قول

بعضی ها رسیدن حق به حق دار است باید بگویم اگر اینجا ناظر و قاضی حضور نداشته باشد پس حق به حق دار نرسید !!!!!!

cena;750070 نوشت:
یک مورد رو به شما میگیم که نمیدونید.

انچه مردم بنام دعا میشناسند و انجام میدهند اکثرا دعا نیست بازی دعاست به همین دلیل اجابتی در ان نیست زیرا بنا بر اصل تحقق

دعا هر دعایی مستجاب میشود . هر درخواستی از خداوند زنده پاسخ میگیرد و هر سوالی از او جوابی از او با خود دارد.


{{{استاد ا.م.ا حفظی الله}}}اغلب میکن روش مشکل داره ولی هیچکس روش درستو نمیگه!! یعنی گوینده میتونه توی آزمایش من شرکت کنه!!!؟؟ دعایی با مولفه های مشخص و بدون کج فهمی و...!!

tariq.jameel;750106 نوشت:
سلام مسعود

ببینید از اونجایی که دنیا به اندازه پر پشه ای نزد الله تعالی ارزش نداره و اگر دنیا ارزش می داشت الله تعالی یک لیوان آب به کافران نمی داد.

چون دنیا ارزش نداره و بی ارزش هست و چون این امکانات رفاهی ،برق ، کولر ، .... بیشتر ذهن مردم را به قرار و چسبیدن در مکان دنیا سمت و شوق می دهند الله تعالی چنین اندیشه ای را(تولید کولر به قول دوستمان) در ذهن کفار می آورد.

در مورد چیزها و امکانات رفاهی باید بگویم الله تعالی غنی و بی حسد است به همه می دهد نعمت های عمومی اش را.

اما الله تعالی نعمت خصوصی اش را (ایمان و دین) فقط به برخی می دهد و این حکمت الله تعالی است زیرا او بر دل و نیت انسان ها آگاه است.

و باید هم کسی باشد که بر دل انسان هاو زندگی انسان ها آگاه باشد!

زیرا من آن مرد تاجری را می بینم که فرد دهاتی بی سوادی که از او یک کیلو شکر خریده را 900 گرم شکر می دهد و چون او سواد ندارد فکر می کند حق خود را گرفته است. اگر نظام دنیا به قول

بعضی ها رسیدن حق به حق دار است باید بگویم اگر اینجا ناظر و قاضی حضور نداشته باشد پس حق به حق دار نرسید !!!!!!


سلام

چرا ارزش نداره!؟ تا اونجا که میدونم دنیا راه امتحان انسانهاست! و امتحان مهمترین بخش فعالیته! اگه خدا باعث بشه یه سری امتحانشونو خراب کنن، این خوبه!؟؟

خب یعنی دیندارا فقط اونایین که میشینن و گذر عمر میبینن!!؟ فعالیت بی فعالیت، چون دنیاییه!!؟

دین و ایمان در 90درصد مواقع جلوی تفکرو میگیره!!(بخاطر ذات تنبلی انسان!) پس عملا نعمت نیست!

Masood11;750239 نوشت:
اغلب میکن روش مشکل داره ولی هیچکس روش درستو نمیگه!! یعنی گوینده میتونه توی آزمایش من شرکت کنه!!!؟؟ دعایی با مولفه های مشخص و بدون کج فهمی و...!!


گوینده ایی که این حرف رو گفته خاک رو طلا میکنه و.... هر ازمایشی هم بگی سربلند و موفق ازش بیرون میاد هزاران هزار نفر شهادت میتونن بدن در باره

گوینده این حرف هر دعایی مستجاب میشه {{پاسخ میگیره}} همان طور که خداوند به ادم فرمود نزد منو تو چهار تا قانون هست یکی از اون چهار

قانونی که فرمود این بود ...

ای ادم از تو خواستن از من پاسخ دادن تو از من بخواه من جوابت رو میدم

Masood11;750241 نوشت:
سلام

چرا ارزش نداره!؟ تا اونجا که میدونم دنیا راه امتحان انسانهاست! و امتحان مهمترین بخش فعالیته! اگه خدا باعث بشه یه سری امتحانشونو خراب کنن، این خوبه!؟؟

خب یعنی دیندارا فقط اونایین که میشینن و گذر عمر میبینن!!؟ فعالیت بی فعالیت، چون دنیاییه!!؟

دین و ایمان در 90درصد مواقع جلوی تفکرو میگیره!!(بخاطر ذات تنبلی انسان!) پس عملا نعمت نیست!

تا اونجایی که منم میدونم سر امتحانی مثل کنکور رنگ صندلی یا اندازه دیوار جلوی چشم کسی نمیاد

و اتفاقا چیزی که فکر انسان را به خود مشغول می کند هم استاد و دانش آموز ،امتحان و سوالات و پاسخ های آن است نه اندازه برگه های آچار یا اسم خودکار .

در واقع این چیزها خیلی بی ارزش اند برای کسی که کنکور را مهم بداند.

البته عاجزانه تقاضا می کنم که در پست بعدی نیایید نگویید که اکر خودکار بیک باشد اینطور می شود اگر نباشد...... چون این چیزها ملاک نیست و اصل موضوع چیز دیگریست

به نظرم کارکرد وفلسفه ای دعا را اکثرا مذهبی ها نمیدونن وبخاطر همین اکثر خواستشون از دعا کردن براورده شدن خواسته های مادی شون است وبعضی هم که خیلی ساد دل هستن انتظار دارن با دعا شون معجزه بشه واین نگاه اشتباه باعث شده دعای یک شخص مذهبی کاری مسخره وبی فایده وغیر عقلانی به نظر برسه
ومتاسفانه علت شکل گرفتن این نوع نگاه به دعا اسلام ترکیه ای {مثله کلید اسرار}در ماهواره وبعضا به تقلید از اون در بغضی فیلم های صدا وسیما است مثله شاید برای شما هم اتفاق بیفتد
که دعا ها در این فیلم ها معجزه میکنند وخواسته های مادی مردم بخاطر دعاشون براورده میشه چون در یک سکانس از فیلم یک بار نماز خوندن ویایک بار زیارت فلان امام زاده رفتن والبته بدونه تلاش دیگری
وقتی که در ایم فیلم ها همیشه دعاهای مادی براودره میشه وظالم ها اخرش بدبخت میشن وحق به حق دار میرسه وبه قول معروف اخر فیلم عروسیه
در حالی که واقعیت دقیقا برعکس
اکثر دعاهای مادی اصلا نمیشه براورده بشن
اکثر ظالم ها تا اخر عمر خوش میگذرونن واکثرا حق به حق دار نمیرسه واکثرا ظلم هست وحق کشی میشه چون این دنیا اختیار داده شده ظالم هرچقدر دلش میخواد ظلم کنه واز اون طرف مومن ماندن هم سخته چون مومن بودن یعنی شنا کردن خلاف چهت موج دریا

tariq.jameel;750358 نوشت:
تا اونجایی که منم میدونم سر امتحانی مثل کنکور رنگ صندلی یا اندازه دیوار جلوی چشم کسی نمیاد

و اتفاقا چیزی که فکر انسان را به خود مشغول می کند هم استاد و دانش آموز ،امتحان و سوالات و پاسخ های آن است نه اندازه برگه های آچار یا اسم خودکار .

در واقع این چیزها خیلی بی ارزش اند برای کسی که کنکور را مهم بداند.

البته عاجزانه تقاضا می کنم که در پست بعدی نیایید نگویید که اکر خودکار بیک باشد اینطور می شود اگر نباشد...... چون این چیزها ملاک نیست و اصل موضوع چیز دیگریست


خب اون آزمون، آزمون نشستنه!!؟ قطعا نه و کار علمی هم تا اونجا که میدونم توی قرانم بهش سفارش شده!!

cena;750267 نوشت:

گوینده ایی که این حرف رو گفته خاک رو طلا میکنه و.... هر ازمایشی هم بگی سربلند و موفق ازش بیرون میاد هزاران هزار نفر شهادت میتونن بدن در باره

گوینده این حرف هر دعایی مستجاب میشه {{پاسخ میگیره}} همان طور که خداوند به ادم فرمود نزد منو تو چهار تا قانون هست یکی از اون چهار

قانونی که فرمود این بود ...

ای ادم از تو خواستن از من پاسخ دادن تو از من بخواه من جوابت رو میدمخب چرا توی مسابقه ی میلیون دلاری شرکت نمیکنه!!؟؟(مسابقه ای برای بررسی ادعاهای فراطبیعی در آزمایشگاه!!)
اینکه یکی بگه کردم و یکی بگه دیدم دلیل بر صحت ادعا نداره! یکی بود که با اشاره ی عصاش کفشاش جفت میشد! بعدها فهمیدن تو کفشاش آهنربا بوده!! آزمایش باید کنترل شده باشه!

Masood11;750606 نوشت:
خب چرا توی مسابقه ی میلیون دلاری شرکت نمیکنه!!؟؟(مسابقه ای برای بررسی ادعاهای فراطبیعی در آزمایشگاه!!)
اینکه یکی بگه کردم و یکی بگه دیدم دلیل بر صحت ادعا نداره! یکی بود که با اشاره ی عصاش کفشاش جفت میشد! بعدها فهمیدن تو کفشاش آهنربا بوده!! آزمایش باید کنترل شده باشه!


روم نمیشه بگم اینجا 100 میلیارد دارایی خالص داره اما مثل حضرت علی فقیر زندگی میکنه به قول استاد {{{ا.م.ا}} شیعه علی مانند خود علی است

حضرت علی روزانه هزار دینار پول در میاورد نخل هاش اونطوری که میگن تو دور برهای کربلا یجای خیلی بزرگ فقط نخل داشته

خیر هیچ وقت استاد ا.م.ا هیچ وقت ادایی نکرده است و همیشه درجمع حضار خودس رو میشکنه برای هر کس که احساس میکنه

بت شد خودش رو میشکنه چه تو جمع چه تو هرجایی....

اداعاهای ماورطبیعی هم نکرده اما فیلم هاش موجوده اما به احدی نمیدم...

کارها مافوق طبیعتش....

هرگز هم نگفته اینکار ها عجیب غریب از سوی من است هرکی گفته استاد کرده خودشون فرموده کفر گویی نکنید

این کار خدا و قدرت خداست ایا کسی غیر از خدا میتواند این کارها و معجزات را انجام بدهد؟؟؟

cena;750640 نوشت:

روم نمیشه بگم اینجا 100 میلیارد دارایی خالص داره اما مثل حضرت علی فقیر زندگی میکنه به قول استاد {{{ا.م.ا}} شیعه علی مانند خود علی است

حضرت علی روزانه هزار دینار پول در میاورد نخل هاش اونطوری که میگن تو دور برهای کربلا یجای خیلی بزرگ فقط نخل داشته

خیر هیچ وقت استاد ا.م.ا هیچ وقت ادایی نکرده است و همیشه درجمع حضار خودس رو میشکنه برای هر کس که احساس میکنه

بت شد خودش رو میشکنه چه تو جمع چه تو هرجایی....

اداعاهای ماورطبیعی هم نکرده اما فیلم هاش موجوده اما به احدی نمیدم...

کارها مافوق طبیعتش....

هرگز هم نگفته اینکار ها عجیب غریب از سوی من است هرکی گفته استاد کرده خودشون فرموده کفر گویی نکنید

این کار خدا و قدرت خداست ایا کسی غیر از خدا میتواند این کارها و معجزات را انجام بدهد؟؟؟


ببینید، اثبات علمی این موارد باعث میشه میلیونها بی دین به سمت دین کشیده بشن!! وقتی کسی حاضر به بررسی این موارد توسط دانشمندا نمیشه، نبایدم ادعای خوب بودن بکنه! این کارا خودخواهیه!!

ساتیا سای بابا و طرفدارانش ادعای معجزه داشتن و وقتی ازش دعوت علمی شد بهونه آورد!

Masood11;750642 نوشت:
ببینید، اثبات علمی این موارد باعث میشه میلیونها بی دین به سمت دین کشیده بشن!! وقتی کسی حاضر به بررسی این موارد توسط دانشمندا نمیشه، نبایدم ادعای خوب بودن بکنه! این کارا خودخواهیه!!

ساتیا سای بابا و طرفدارانش ادعای معجزه داشتن و وقتی ازش دعوت علمی شد بهونه آورد!

دین برای انسان امده نه انسان برای دین این نکته رو در نظر داشته باشید در ضمن این مطالب در هیچ کجای دین نیامده اعمال خارق العاده که چگونه به

انها دست پیدا کنیم الا قران وسلام رموزی که تنها در بسم الله الرحیم است استاد فکر کنم 38 جلسه یا 48 جلسه چند ساعته تفسیرش کردن قانون من

یشا قران یکی از رموزاتی است که با ان میتوان اعمال خارق العاده ایی انجام داد برخی میگویند ریاضت 40 روز همه واجبات اینها حفظ شود ولی اینطور

نیست این درک ما و باورماست وسلام....

درضمن قرار نیست هر کاری پیش هرکس و نامحرمی جلوی دید عموم مردم قرار بگیره ....

در ضمن کی میگه برسی نمیشه الان بزرگترین دانشمندان جهان دارن روی قدرت های انسان برسی و تحقیق میکنند از زمان نازی ها و هیتلر اطلاعات شما ناقص میباشد در فروم های خارجی سرچ کنید میبینید

ادم های استثنایی توی دنیا بسیار زیادن هیچ کسی نمیتونه منکر یا این موضوع رو رد کنه...
این ادم ها هروز از کنار ما مردم رد میشوند ولی کسی متوجه این افراد نمیشوند...

همه این داستان های فراطبیعی اعمال خارق العاده و غیره از سال 1945 شروع شد زمانی که نازی ها ازمایشات ذهنی رو اغاز کردند انها میخواستند کسانی که دارای قدرت های ذهنی هستند رو جذب ارتش خودشان کنند خیلی از این افراد استثنایی رو کشتند جنگ تمام شد ولی هنوز ازمایشات ادامه داشت بقیه دولت های دنیا هم تاسیسات ازمایشگاهی به راه انداختند و اسمش رو ******* گذاشتند

cena;750662 نوشت:
دین برای انسان امده نه انسان برای دین این نکته رو در نظر داشته باشید در ضمن این مطالب در هیچ کجای دین نیامده اعمال خارق العاده که چگونه به

انها دست پیدا کنیم الا قران وسلام رموزی که تنها در بسم الله الرحیم است استاد فکر کنم 38 جلسه یا 48 جلسه چند ساعته تفسیرش کردن قانون من

یشا قران یکی از رموزاتی است که با ان میتوان اعمال خارق العاده ایی انجام داد برخی میگویند ریاضت 40 روز همه واجبات اینها حفظ شود ولی اینطور

نیست این درک ما و باورماست وسلام....

درضمن قرار نیست هر کاری پیش هرکس و نامحرمی جلوی دید عموم مردم قرار بگیره ....

در ضمن کی میگه برسی نمیشه الان بزرگترین دانشمندان جهان دارن روی قدرت های انسان برسی و تحقیق میکنند از زمان نازی ها و هیتلر اطلاعات شما ناقص میباشد در فروم های خارجی سرچ کنید میبینید

ادم های استثنایی توی دنیا بسیار زیادن هیچ کسی نمیتونه منکر یا این موضوع رو رد کنه...
این ادم ها هروز از کنار ما مردم رد میشوند ولی کسی متوجه این افراد نمیشوند...

همه این داستان های فراطبیعی اعمال خارق العاده و غیره از سال 1945 شروع شد زمانی که نازی ها ازمایشات ذهنی رو اغاز کردند انها میخواستند کسانی که دارای قدرت های ذهنی هستند رو جذب ارتش خودشان کنند خیلی از این افراد استثنایی رو کشتند جنگ تمام شد ولی هنوز ازمایشات ادامه داشت بقیه دولت های دنیا هم تاسیسات ازمایشگاهی به راه انداختند و اسمش رو ******* گذاشتند

کارای خارق العاده یه چیزه، کارای ماورا طبیعی یه چیز دیگه!! کارای خارق العاده موجود که بررسی شدن ریشه ی طبیعی داشتن نه فراطبیعی!!

پ ن: آیا این شخص حاضره در آزمایشی که تو پست اول گفتم شرکت کنه!؟؟

هرطور که دوست دارید فکر کنید ...

پ.خ : خیر هرگز...

Masood11;750448 نوشت:
خب اون آزمون، آزمون نشستنه!!؟ قطعا نه و کار علمی هم تا اونجا که میدونم توی قرانم بهش سفارش شده!!

سلام مسعود جان

من نمیدونم که آیا واقعا موضوع را نگرفتید یا اینکه گرفتید و.......(به هرحال)

اصلا بحث ما چه ربطی به کار علمی داشت. بحث ارزش دنیا در مقابل آخرت و دنیا ظرف امتحانات انسان ها بود نه اینکه ....

دیگه مسعود ما رو گرفتی آ.

cena;750686 نوشت:
هرطور که دوست دارید فکر کنید ...

پ.خ : خیر هرگز...

کسی که کاری رو نمیکنه، با کسی که کاری رو بلد نیست فرقی نداره!!

tariq.jameel;750752 نوشت:
سلام مسعود جان

من نمیدونم که آیا واقعا موضوع را نگرفتید یا اینکه گرفتید و.......(به هرحال)

اصلا بحث ما چه ربطی به کار علمی داشت. بحث ارزش دنیا در مقابل آخرت و دنیا ظرف امتحانات انسان ها بود نه اینکه ....

دیگه مسعود ما رو گرفتی آ.

کار علمی رو به عنوان مثال گفتم!(و البته عجله ای نوشتم و درست نخوندمش!!) آزمون ما زندگی ماست!! مگه غیر از اینه!؟؟ تو همون کنکور اگه نور محیط کم باشه، باز بهش بی توجهن!!؟؟

Masood11;750765 نوشت:
کسی که کاری رو نمیکنه، با کسی که کاری رو بلد نیست فرقی نداره!!

کار علمی رو به عنوان مثال گفتم!(و البته عجله ای نوشتم و درست نخوندمش!!) آزمون ما زندگی ماست!! مگه غیر از اینه!؟؟ تو همون کنکور اگه نور محیط کم باشه، باز بهش بی توجهن!!؟؟

این نظر شماست هرطورکه صلاحه همونطور فکر کنید موفق باشید

[="Microsoft Sans Serif"]درود

Masood11;744675 نوشت:
مثلا یکی از فامیل توی بیمارستان بود و به صدتا دستگاه وصل بود تا زنده بمونه! ولی اطرافیانش تنها عامل زنده موندنش رو دعاشون میدونستن!
ملتی که وقتی برق میاد و چراغا روشن میشه، به ادیسونی که این کمک بزرگ رو به انسانها کرده «درود» نمیفرستن، به جاش به محمد و آلش -که کوچکترین تلاشی در این زمینه نکردن- درود میفرستن، اون کارشون هم کاملا طبیعیه.
رئوف;746158 نوشت:
برآورده شدن دعا، نیازمند شرایط مختلفی است. در یک تقسیم بندی می توان این شرایط را به سه نوع تقسیم کرد. 1. ویژگی دعا کننده، یعنی فردی که دعا می کند، دارای شرایطی مانند پاکی و نیت خالص و .. باشد
یه پزشک با اخلاق، وقتی بیماری رو میبینه، باید کینه های شخصیش رو کنار بذاره.
اما گویا اسلام به چنین اخلاق زشتی پایبند نیست و برای اینکه دعات رو برآورده کنه، باید ازش اول کلی با «گریه و زاری» پوزش بخوای بعد که کینه ها برطرف شد، «اگر صلاح باشه» به دادت میرسه.

*****

مارینر;747135 نوشت:
فرض کنین کسی مشگل اعتقادی داره ... مثلا واقعا با عقل خودش هر کاری کرده باشه نتونسته باشه به وجود خدایی پی برده باشه .
و در پاسخ:
رئوف;747165 نوشت:
اگر به دنبال نشانه ای از سوی خدا هستیم، به جای ورود به آزمایشی که عوامل متعددی دارد که در آن تاثیر گذارند و طبیعتا ما نمی توانیم از نتیجه مطمئن باشیم (رجوع شود به پاسخ اول بنده) بهتر است به نشانه های محکم تر و روشن تر که اساسا به منظور هدایت انسان ها آمده است، مراجعه کنیم. منظورم از این نشانه ها قرآن کریم و آموزه های پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) می باشد.
ایشون فرمودند راه های عقلی رو رفتن و چیزی ندیدن.
چیزایی که شما فرمودید نخستین راه های پژوهش هستن که بدون شک، طرف اونا رو بررسی کرده.

*****

از دید من:

  • دعا کردن خیلی آرامش بخشه و برای همین بیشتر مردم (به ویژه زنان) تو سختی‌ها دست به دعا برمیدارن (بیشتر مردا هم سیگار میکشن) تا آروم بشن.
  • چوب دو سر طلاس! اگه دعات -به صورت خودبخودی- انجام بشه، احساس خوبی بهت دست میده که کسی اون بالا به فکرته. اگرهم نشه، احساس آرامشی داری که یکی اون بالا هست که عقلش از تو بیشتر و اینجوری واست بهتره. در صورتی که آدمی که زندگیش بر اراده خودش استواره، سختی زیادتری رو تحمل میکنه و البته تلاش بیشتری هم میکنه تا در پایان به نتیجه برسه.
  • باعث عقب افتادن جامعه میشه؛ چون دید تقدیرگرایی، آدم رو از تلاش کردن دور میکنه. (اگه قسمتت باشه بمیری، تو هواپیمای کهنه میمیری تو هواپیمای نو و با کیفیت هم همونطور. پس نتیجه => نیازی نیس تلاش کنیم هواپیمای خوب و بهتر بسازیم یا بخریم).

و در کل، هیچگونه تاثیر مستقیمی تو زندگی آدمی نداره و تنها برای آرامش بخش بودنشه که اینقدر محبوبه (همچون سیگار و مخدرات)؛ و هیچ کس آزمایش آقا مسعود رو انجام نخواهد داد؛ چون خودشونم ناخودآگاه میدونن چی به چیه. (عین سیگاریی که میدونه سیگار بده و سودی نداره، ولی میکشش)

سلام جناب آبرنگ ...
امیدوارم خوب و خوش باشین .

واقعا نمیدونم چجوری قرآن و وجود پیامبران و صحبتهای ایشان میتونه برای کسی حجت باشه ... ولی وجود دو پرنده در ساعتی از روز و در جایی مشخص نمیتونه باشه ...

جناب رئوف گفتند که قرآن و صحبتهای پیامبران حجت هست ...
بارها و بارها در همین سایت انواع و اقسام مطالبی بیان شده که به راحتی چنین صحبتی رو رد میکنه ...

مانند فرو افتادن ستاره ها ( بعدش یکی از اساتید میاد یه سری استدلال میکنه . و فکر میکنه که استدلال هاش متقن هست )
مانند برده داری ( یکی بره برده بخره ... بعدش این برده ها زاد و ولد کنن ... بعدش اون بچه های جدید هم برده باشن و برده فروش از فروش اونها سود ببره ) و باز هم یکی از اساتید سایت میان و با بیانات متقنشون فکر میکنند که همه رو قانع کردند .
یا در مورد مسئله ازدواج
یا در مورد اخلاقیات
یا در مورد مسائل جنسی
یا در مورد مساله مهریه
یا در مورد مساله ارث
یا در مورد ...

همه چیزمون ( تاکید میکنم همه چیزمون مشگل داره ) بعدش هم ادعا میکنیم بهترین راه و روش زندگی کردن رو داریم ... اینی همه که دنیا موفق هست ... و ما بدبخت و فلک زده ایم هم یه شبهه هست که باید برطرف بشه ... اصلا خدا ما رو بدبخت آفریده و یه سری دستورات اینجوری داده که ما رو آزمایش کنه .

حجت برای من دستورات و باید و نبایدهای کشوری مانند آلمان هست که وقتی میخوان بفهمن یه مشترک آب یا برق به چه میزان مصرف داشته ... مردم خودشون زنگ میزنن و میزان مصرفشون رو میگن ...

یا وقتی میخوان سوار مترو بشن ... مردم خودشون میرن بلیط میخرن و سوار مترو میشن ... و کسی بررسی نمیکنه که آیا طرف بلیط خریده یا نه ...

چنین کشوری مطمئنا همه چیزش و همه دستورات و بایدها و نبایدهاش درسته که میتونه چنین کارهایی رو بکنه ...

اگر تو ایران این کار رو بکنن ...

من نوعی میگم داداشم سرم کلاه گذاشته ... پس بزار پول آب رو ندم
میگم ... فلانی با ماشینش به ماشین من زد ... و پلیس منو جریمه کرد ... پس بزار پول مترو رو ندم .

و الان تو جامعه همه به خون هم تشنه هستند ..همه میخوان پدر هم دیگه رو در بیارن ...

برای من حجت تموم شده است و اگر اون دنیا هم برم بابته انتخاب اشتباهم باید جواب پس بدم ... اگر بر اساس عقلم مسیرم رو انتخاب نکنم باید جواب پس بدم .

جناب آبرنگ ولی من همچنان تصمیم دارم اون آزمایش رو انجام بدم ...
چون میخوام ایمان پیدا کنم .

مارینر;751788 نوشت:
حجت برای من دستورات و باید و نبایدهای کشوری مانند آلمان هست که وقتی میخوان بفهمن یه مشترک آب یا برق به چه میزان مصرف داشته ... مردم خودشون زنگ میزنن و میزان مصرفشون رو میگن ...
سلام
با بخش هایی از صحبت شما (که نقل قول نکردم) موافقم. ماها فقط ادعای داشتن راه درست رو داریم ولی عملاً کمتر کسی این راه درست رو به چشم دیده
ولی پاسخش مفصله که مربوط به این تاپیک نیست. به هرحال من هم با شما موافقم که صرف ادعا ، دلیل کافی برای پذیرش نیست
اگر ادعا داریم که راه ما راه درسته ، باید این درستی در عمل دیده بشه. لااقل در مقیاس کوچک

اما از طرفی با شما در این مسئله که اروپا رو بهشت مطلق توصیف میکنید ، به هیچ وجه موافق نیستم
آلمان رو مثال زدید ، من هم روی همون آلمان پاسخ شما رو عرض میکنم

آمار زیر از سایت nationmaster گرفته شده

(کشور آلمان)
البته در سال های مختلف متفاوت بوده

آمار ضرب و جرح در سال 2002 :

مکان 14 جهان با 620 مورد
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Crime/Assaults

آمار قتل در سال 2006 : مکان 13 جهان
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Crime/Murders

آمار Total crimes (تمام جرم ها) در سال 2002 : مکان سوم جهان با تعداد 6.500.000 جرم و جنایت
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Crime/Total-crimes

آبـرنـگـ;751758 نوشت:
و در کل، هیچگونه تاثیر مستقیمی تو زندگی آدمی نداره و تنها برای آرامش بخش بودنشه که اینقدر محبوبه (همچون سیگار و مخدرات)؛ و هیچ کس آزمایش آقا مسعود رو انجام نخواهد داد؛ چون خودشونم ناخودآگاه میدونن چی به چیه.

نقل قول:
آیا با همچین شرایطی کسی حاضره در این چالش شرکت کنه!؟

سلام

بنده حاضرم در این چالش شما شرکت کنم .. چون یقین دارم که اگر با اخلاص کامل بخوام و هدف و نیت دعای بنده خیر باشه و خیریتی در پس برآورده شدن این دعا باشه ، خداوند دعا رو مستجاب میکنه ..

اما اگر مستجاب نشد ، مشکل از بنده ست نه خدای عالمیان ...

تاثیر دعا صرفا جنبه ی روانی نداره بلکه بسیار زیاد دیدم آدمهایی رو که دعاشون در آن واحد برآورده شده .

«اُدعونى أستَجِب لكم» ... در استجب لکم اش شکی نیست ، هر مشکلیه در ادعونی بنده ست ..

اما آیا اگر دعای بنده ی حقیر برآورده نشد ، شما از سمت خدا میبینید یا نقص ایمان و نیت من؟ از کجا معلوم که دعای مورد نظر برآورده شد و شما ایمان آوردید ؟ پس نیت شمایی که این دعا رو از بنده میخواید هم شرطه ( بنظر میرسه بدجور شمشیر رو از رو بستید :Nishkhand: نزنید تو چشممون کورمون کنید فقط !! ) ... میبینید که چندین If .. Then این وسط هست .

خب بنده دعا کنم برای کی و برای چی ؟ توضیح بدید لطفا ..

Masood11;744675 نوشت:
در این دعا، زمان مشخصه، مقدار مشخصه و وضعیت منم مشخصه! اگه هر کدوم از این مولفه ها کمی اینور اونور بشه، آزمایش شکست میخوره! آیا با همچین شرایطی کسی حاضره در این چالش شرکت کنه!؟

سلام
عجب دعایی !! اگر گرفت بفرمایید منم بگم بدون هیچ زحمت و ... پول دستم بیاد که خیلی اذیتم
جهان ما علت و معلولی هست هر مرگی علتی داره !! هر برگی از درخت افته علتی داره !!
چطور بدون هیچ تلاش و ... پول بهت برسه؟؟ ما یکسال فارغ التحصیل شدیم یه کار دم دستی پیدا نشده هر چی هم تلاش کردیم. الان بگیم دعامون برآورده نشده؟؟؟؟ بگیم کار نیست؟؟؟ بگیم خودمون سر کار گاشتیم؟؟
عجب !! ادم شاخ در میاره

با سلام خدمت تمام دوستان
بحث مربوط به دعا را من قبلا در تاپیکی با عنوان (دعا: شرایط و موانع استجابت) مطرح کرده بودم و باید عرض کنم متاسفانه به پاسخی قانع کننده در مورد کارآیی دعا نرسیدم. خاطره ای را که در یکی از پست های آن تاپیک عرض کرده بودم مجددا خدمتتان عرض میکنم:
شاید بسیاری از شما آنقدر جوان باشید که رحلت امام را به یاد نیاورید...... آن روز ها یک ملت بود و یک امام. بعد از آشکار شدن بیماری ایشان، تا زمان فوتشان ملت آرام و قرار نداشتند....چه نذر ها که نکردند، چه دعا ها که نکردند....گریه ها، شب زنده داری ها، قرآن به سر گرفتن ها...... این فقط مردم عادی نبودند که دست به دعا بر میداشتند، کودکان معصوم در مدارس، پدران و مادران شهید داده و مجروح داده، جانبازان جنگ......همه و همه آنهایی که اجر و قربی در نزد خدا میبایست داشته باشند..... اما دعا ها مستجاب نشد و امام رفت.
دوستانی را میشناسم که شاید بتوان گفت خود را قربانی باور های اعتقادیشان کردند....با آنها بودم....در دعا هابشان، از کودکی و نوجوانی تا میانسالی، از زمانی که برای رستگاری در دنیا و آخرت با هم نامه در چاه جمکران میانداختیم تا دعا و توکلشان در انتخاب همسر و آغاز زندگی مشترک ..... اما متاسفانه آنها هم حال روز خوبی ندارند...
من نمیخواهم دعا را نفی کنم اما فکر میکنم در میزان دلبستگی به دعا برای حل مشکلاتی که از رابطه علت و معلولی سرچشمه میگیرد باید تجدید نظر کنیم. در جهان برخاسته از رابطه علت و معلول که ما و محیط پیرامون ما تنها جزیی ناچیز از آن هستند، هر کنشی واکنش خاص خود را دارد. پس بهتر است برای حل مشکلاتمان بیشتر به شناخت عوامل موثر در ایجاد را رفع مشکل توجه کنیم تا دعا. در صورت شناخت عوامل موثر در یک پدیده، با انتخاب یا حذف آگاهانه عوامل، قطعا به نتیجه میزسیم. تمام پیشزفتهای علمی بشر که ما نیز از آنها همین الان در حال بهره برداری هستیم از این دست هستند. من وقتی این متن را تایپ می کنم تقریبا صد در صد مطمئن هستم به دست شما میرسد و شما میتوانید آن را بخوانید. برای این کار به دعا نیازی ندارم....چرا؟ چون عوامل این کار شناخته شده و به تسخیر ما در آمده اند. اما وقتی شما در موردی دعا میکنید از نتیجه آن اطمینان ندارید. حتی یک در صد! و برای همین هم ناچارید به یکی از نتایج زیر دل ببندید:
- اگر دعای شما مستجاب شود:
- شما شرایط دعا را رعایت کرده اید
- شما شرایط احراز خواسته تان را داشته اید
- خداوند به شما نظر لطف داشته است
- اگر دعای شما مستجاب نشود:
- شما شرایط دعا را رعایت نکرده اید
- تقدیر این نبوده که دعای شما مستحاب شوذ
- آنقدر پرونده شما سنگین بوده که جایی برای اجابت دعای شما (حتی اگر درخواست خیری برای دیگری بوده باشد) باقی نمانده

پس ملاحظه میفرمایید علیرغم بدون شرط بودن آیه شریفه (ادعونی استجب لکم) هیچ تضمینی برای اجابت دعای شما وجود ندارد.... اما همانطور که عرض کردم رعایت امانت حکم میکند که منکر مطلق دعا هم نباشم. بگذارید خاطره ای هم از این دست برای شما عرض کنم:
سالها پیش مدیر تولید کارگاهی بودم. مسائل مختلف در مقطعی از زمان دست به دست هم داده بودند که تولید متوقف شود. توقف تولید مساوی بود با اخراج تمام کارگران. من کم و بیش از مشکلات مالی آنها خبر داشتم و با وجودیکه تعطیلی کارگاه تاثیر چندانی در درآمد من نداشت و من از آن بابت نگران نبودم، به دلیل وضعیت مالی کارگران خیلی نگران بودم.چون مرا نمیشناسید شاید ذکر برخی جزییات اشکال نداشته باشد....
آن شب خیلی دعا میکردم، از خدا میخواستم و دست بدامن تمام ائمه شده بودم. برای کارگران....نه برای خودم. اشک زیادی ریختم تا جایی که در سجده و از شدت خستگی چشمانم خوابم برد. در همان حال تا جایی که به خاطر دارم ندایی شنیدم که به من گفت (دو روز). بیدار شدم، در حالی که فقط این جمله ناقص به یادم مانده بود....روز بعد به سختی گذشت....بدون هیچ امیدی به آینده. در روز دوم تماسی از یکی از مصرف کننده های عمده محصولاتمان داشتیم که خواهان تجدید قرارداد بود. قرار داد جدیدی بستیم و کارگران تا زمانی که من آنجا بودم به کارشان ادامه دادند...

با گذشت سالها از آن موضوع، کاش اشکهایم را همین الان می دیدید......نمیدانم.....

[=Microsoft Sans Serif]

مارینر;751788 نوشت:
جناب آبرنگ ولی من همچنان تصمیم دارم اون آزمایش رو انجام بدم ...
چون میخوام ایمان پیدا کنم .
انجامش بدید بانو
من قبلا این کار رو کردم و چهل روز از بهترین روزهای عمرم رو اعتکاف کردم؛ و دعاهای گوناگون و قرآن به سر گیری و ... داشتم تا به دیدار «امام زمان» برسم.
یادمه یه بار نزدیک بود نماز صبم قضا بره، از دلهره شدید نمیتونستم چی کنم!

انجامش بدید بانو؛ اما امیدوارم بلاهایی که این دروغهای ناگوار سر من اوردن، سر شما نیارن.
اون چهل روز (که بعد از اونم چن سالی ادامه داشت ولی نه به اون شدت)، منو -که خیلی پرنشاط و جمعی بودم رو- فردی گوشه گیر و جمع گریز کرد؛ زخمی که هنوزم نتونستم ترمیمش کنم.
الان فقط توی محیط مجازی میتونم راحت ارتباط برقرار کنم و تو بیرون، با مشکل بزرگی روبرو هستم. البته سن و عقل کنونی شما از چنین کاری پیشگیری میکنه.
ای کاش پدر و مادرم بجای جلوگیری از رفتن به کلاس موسیقی و سرکوب کردن اون میل شدیدم، از اعتکاف کردنم پیشگیری میکردن.

*****

مشک;751828 نوشت:
بنده حاضرم در این چالش شما شرکت کنم .. چون یقین دارم که اگر با اخلاص کامل بخوام و هدف و نیت دعای بنده خیر باشه و خیریتی در پس برآورده شدن این دعا باشه ، خداوند دعا رو مستجاب میکنه ..
اما اگر مستجاب نشد ، مشکل از بنده ست نه خدای عالمیان ...
تاثیر دعا صرفا جنبه ی روانی نداره بلکه بسیار زیاد دیدم آدمهایی رو که دعاشون در آن واحد برآورده شده .
«اُدعونى أستَجِب لكم» ... در استجب لکم اش شکی نیست ، هر مشکلیه در ادعونی بنده ست ..
اما آیا اگر دعای بنده ی حقیر برآورده نشد ، شما از سمت خدا میبینید یا نقص ایمان و نیت من؟ از کجا معلوم که دعای مورد نظر برآورده شد و شما ایمان آوردید ؟ پس نیت شمایی که این دعا رو از بنده میخواید هم شرطه ( بنظر میرسه بدجور شمشیر رو از رو بستید نزنید تو چشممون کورمون کنید فقط !! ) ... میبینید که چندین If .. Then این وسط هست .
خب بنده دعا کنم برای کی و برای چی ؟ توضیح بدید لطفا ..
یه بار یکی میره خیاطی، یه پارچه میده به خیاط میگه اینو واسم یه شلوارش کن.
خیاط قدشو میگیره و میگه فلان روز بیا.
طرفم میگه: اگه بیام و دوخته نبود؟
اگه اومدم و تنگ دوخته بودی؟
اگه اومدم و گشاد بود؟
اگه ... اصا نمیخوام پارچمو بده!

شمام صدتا اما و اگر گذاشتید و میخواید با این همه «توجیه نا معقول» و «اگر» واسه ما لباس امتحان و ایمان درست کنید؟
آقا مسعود فرمودن کسی که مستحاب الدعوه س بیاد؛ ینی کسی که از دعا و خدای خودش مطمنه. پس اگه مطمنید، این همه اما و اگر نباید باشه.

سلام .
من یه مدت با خودم عهد خوب بودن . مسلمانی و ... رو کرده بودم . ولی برعکس شما خیلی خیلی آروم شده بودم . رویه خودم مسلط تر شده بودم . مغزم بهتر کار میکرد . اعتماد به نفسم بیشتر شده بود و ...
هر روز و هر شبش پر از رنگ بود . وقتی نماز میخوندم خیلی خیلی دلگرم میشدم و ...

ولی بابته مسایلی کنار گذاشتم و اون مسیر رو ادامه ندادم .
1. واقعا نمیخواستم خدا برام جبران کنه . چون چیزی رو ازم گرفته بود که نمیتونست جبرانش کنه .
2. از اینکه میدیدم دارم معامله میکنم و به خاطر خوب شدنم نماز میخوندم بدم میومد .
3. یه حرفی هم از نیچه خونده بودم که مذهبیون رو به آسودگان تشبیه کرده بود و اساس صحبتش این بود که حقیقت گرایان را به مانند شیرانی توصیف کرده بود که در بیابان در حال کشف حقیقت هستند و مدهبیون رو آسودگانی تشبیه کرده بود که به چیزی ایمان اوردند و یک سری بایدها و نبایدها رو قبول کردند و زیر سایه درخت ایمان دارن تفریح میکنند و شاد هستند .

یادم هستش که تو اون روزها رفته بودم مسجد و اون روزها خیلی دعا میکردم و عبادت میکردم . از ته مسجد یهو صدای جیق بلند میشه .. نگو یه سوسکه داره همینجوری تو جمعیت میاد جلو ... یهو دیدم سوسکه داره میره سمته یکی که میدونستم خیلی خیلی آدم خوبیه ... تو دلم گفتم سوسکه داره دنبال نور میره ... و چون اون خیلی خوبه سمته اون رفته ... تقریبا این اتفاق ته مسجد افتاده بود ...
صدا ها خوابید . تو مسجد هم تقریبا 100 نفری بودند . یهو دیدم دو نفر بهم نزدیک شدن و میگن نترسی ها ... گفتم مگه چی شده . یکیشون سوسک رو با دستاش از پشت من برداشت و انداختش بیرون .

شاید کسی این رو حجت میدونست ... ولی من ...

هر چیزی یه دورانی داره .
دیگه دوران و شور و شوق منم برای این چیزا تموم شده .

دنبال مسیری هستم که مستقل از خدا باشه و بتونم بدون اون موفق باشم . از هر چی توکل و آزمایش و ... هم هست متنفرم .

جناب ابرنگ ...
صحبتهای شما رو دقیقا درک میکنم . اینکه در اون 40 روز چه احساسی داشتین و ...
و اتفاقا یکی از دلایلی که من 40 روزهم رو نمیتونستم پر کنم ... همین مساله بود .

مثلا شب اولی که نماز شب خوندم تا ظهر منگه منگ بودم و به هیچ کاریم هم نرسیدم .
یا مثلا میشستم زیارت عاشورا میخوندم و میدیم همشتوش داره اینو اونو لعنت میکنه .
یا مثلا قران میخوندم . میدیدم همش داره میگه کفار فلان هستند و بهمان و ...

واقعا میدونم تاثیر بدی ممکنه روم بزاره .
ولی مجبور هستم .
به قول صادق هدایت .... اینقدر دنیا هر کی هر کیه که اگر دنیایی دیگه هم باشه تعجب نمیکنم .

من باید حجت داشته باشم .

آبـرنـگـ;751926 نوشت:
[=Microsoft Sans Serif]یه بار یکی میره خیاطی، یه پارچه میده به خیاط میگه اینو واسم یه شلوارش کن.
خیاط قدشو میگیره و میگه فلان روز بیا.
طرفم میگه: اگه بیام و دوخته نبود؟
اگه اومدم و تنگ دوخته بودی؟
اگه اومدم و گشاد بود؟
اگه ... اصا نمیخوام پارچمو بده!

شمام صدتا اما و اگر گذاشتید و میخواید با این همه «توجیه نا معقول» و «اگر» واسه ما لباس امتحان و ایمان درست کنید؟
آقا مسعود فرمودن کسی که مستحاب الدعوه س بیاد؛ ینی کسی که از دعا و خدای خودش مطمنه. پس اگه مطمنید، این همه اما و اگر نباید باشه.

سلام

چرا انقدر عصبانی هستید ؟ چرا اینجوری ؟ از چی دلخورید دقیقا ؟ ..

مستجاب الدعوه تر از امامان داریم ؟؟ وقتی حضرت ابراهیم (ع) از خدا خواست که به مومنان روزی بده خدا گفت که نه ، من به همه ی مخلوقاتم روزی میدم حتی کفار! یعنی دعای امام به اون مقام هم اگر متناسب با اما و اگرهای خداوندی نباشه ، رد میشه برادر من . از بنده خورده میگیرید ؟ قانون الهی همینه..

خدا کار عبث نمیکنه ، حالا شما میخوای خودتو بزنی به درودیوار یا آرامشت رو حفظ کنی همینه ، قانونشه.

شما بخوای یه جای کوچیکی رو مدیریت کنی براش اول قانون وضع میکنی ، چون عقل حکم میکنه .. اونوقت خدا نیاد قانون تعیین کنه برای مخلوقاتش؟

قوانینی داره برآورده شدن حاجت ... بنده آماده ی این چالش هستم ، گرچه مستجاب الدعوه بودنم رو نمیدونم ، اما از قوانین الهی خبر دارم . شما اول بالاتر گفتید که کسی نمیاد جلو چون میدونه که یک توهمه !!! حالا که اومدم برام اون مثال رو میزنید و ردم میکنید ؟؟ به شتر مرغ گفتن بار ببر ، گفت من مرغم ، گفتن تخم کن ، گفت من شترم!!

حالا دیدید اشکال از گیرنده ست نه فرستنده ؟:khandeh!:

نقل قول:
[=Microsoft Sans Serif]و هیچ کس آزمایش آقا مسعود رو انجام نخواهد داد؛ چون خودشونم ناخودآگاه میدونن چی به چیه.

قبلش نفس کس نفس کش راه انداخته بودید ، حالا که آدمش اومده با مثال خیاط عقب نشینی میکنید ؟

شیرین بود ... اقلا به خودتون ثابت شد که دورتون دوری باطل ست ...

به همین شیوه پیش برید ، فقط سر خودتون کلاه میزارید نه کس دیگه ...

شاد باشید

خانم مشک اینگار شما نمیدونین داریم در مورد چی صحبت میکنیم .

این صحبت برای کسی هست که به هر دلیلی ثانع نشده خدا وجود داره ... به هر دلیلی براش اثبات نشده که اسلام راه درست و حقیقی هست ...
واین شخص هیچ مسیر دیگری برای پذیرفتن این نوع طرز تفکر رو نداره .
و بالاجبار میگه اگر چنین یا چنان اتفاقی افتاد من قبول میکنم که خدایی وجود داره .

خوب این حرف چه مشگلی داره ... نمیدونم مثال من رو خوندین یا نه ... ولی آزمایش من چه مشگلی داشت .

1. اولا من دنبال پول نبودم و تنها به دنبال آگاهی بودم .
2. دوما گفتم مسیر مطالعه ادیان تا حالا بهم جواب نداده چون هزاران جمله نقیض هم داره ... اونچنانکه حضرت عیسی مسیح میگه مومن کسی هست که دلش رو ب ای خدا نگاه میداره و تا جایی که میتونه ازدواج نمیکنه و تو زندگی عملیش و با حدود 35 سال سن ازدواج نکرد . و اون موقع پیامبر ما در زمان مرگشون 9 تا همسر داشتند و ... اگر شما داستان پیامبران رو بخونین هر کدومشون یه چیز گفتن ... و دو تا حرف یکسان نزدند .
3. من 3 بار تا حالا قران رو با معنی خوندم . 2 بار انجیل رو خوندم و تورات رو تا نصفه هاش خوندم . ولی باز هم نمیتونن برام حجت باشن .

خوب راه من چیه ...
اگر قراره قران رو خوب بخونم ... تا حالا 100 دفعه خوب خوندم .
اگر قراره حواسم رو جمع کنم و رو محیط اطرافم خوب دقت کنم . که خیلی این کار رو کردم .

ولی فکر میکنم اینا راهش نباشه ...
من یعو باید یه جوری بشم . بعدش مثلا احساساتم قلیان کنه ... و مساله خیلی سخت ببینم و نتونم حلش کنم و بعدش ایمان بیارم .

یه کافر میره پیشه حضرت محمد ...
میگه حضرت محمد اگر الان این معجزه رو بکنی ایمان میارم .
حضرت محمد هم میگه ... اگر من معجزه هم بکنم تو ایمان نمیاری چون ...
طرف هم میگه ...
چرا ایمان میارم .
حضرت محمد میگه نمیاری ...
در نهایت شخص میگه ... برای من مهم هست که بدانم اون دنیا وجود داره یا نه و برای اینکه به تو اثبات کنم من به دنبال راه و مسیر حقیقت هستم به تنم این سختی رو میدم که مثلا 9 ماه فلان کارها رو بکنم و فلان کارها رو نکنم ... ولی از خداتون بخواین بعد از 9 ماه حداقل یه معجزه بکنه تا من بونم مسیرم درسته ...

جواب این شخص چیه ... چرا معجزه حق این ادم نیست ،،،،،،

[="Tahoma"][="DarkRed"]با سلام

امروز فرصتی شد و این تاپیک رو (تمام پست ها) رو خوندم و برام جالب بود.

عده ای از اساس تاثیر دعا و به نحوی وجود یک تاثیر گذار در عالم مادی رو منکر میشند و عده ای همه چیز رو در ماوراءالطبیعه میدونن!

در حالیکه اصل ماجرا چیزی هست بین این دو!

چرا به این فکر نمیکنیم که "خالق هستی" نظامش را خلق کرده و خودش خواسته که این نظام را با سیستم منظمی اداره کند؟!

همونطور که یکی از دوستان نوشته بودند، تأثیر گذاری دعا قابل انکار نیست ولی "اگر" هم وجود داره.

این "اگر" ها به این دلیله که خالق هستی نمیخواد مردم آسوده و راحت بنشینند و ازش درخواست "یک میلیون و دویست و... دلار" داشته باشند.
پول لازم داری؟! برو کار کن برادر من! تلاش کن! خالق هستی مدلش این نیست که تنبلی و بیکاری راه بندازه.

به پیغام رسانش هم دستور داده که به مردم بگن "وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى" به درستی که برای انسان چیزی جز نتیجه تلاشش نخواهد بود. (سوره مبارکه نجم. آیه 39)
و بعدش هم توضیح داده که "وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى" و به درستی که نتیجه تلاشش را حتما خواهد دید. (آیه 40)

نظام هستی بر اساس اراده انسان هست و هیچ کار ما بی نتیجه نیست؛ ولی اراده ای در عرض اراده خداوند.
یعنی شما تلاشت رو بکن و از خدا هم بخواه که به این تلاشت برکت بده و کمکت کنه.

هرچند قبول این مطلب خیلی سخته برای کسانی که خیلی دعا کردند و نتیجه ای رو که میخواستند به دست نیاوردند؛

ولی اینکه کلا چنین چیزی رو انکار کنیم، با سیستم فکری یک انسان سالم منافات داره.
چون حتی نشانه های قابل لمس و تجربی رو هم دیدیم.

نمونه ش افرادی که با مریضی های عجیب و غریب و لاعلاج، با دعا و توسل به طور ناگهانی شفا پیدا کرده اند.
نمونه هاش در آستان قدس ثبت شده و کاملا هم قابل پیگیری و اثبات هست.
اسم و آدرس بیمار و پرونده پزشکی قبل و بعدش و ...

اینها نمونه های تجربی دعاست و لازم نیست حتما در مورد اون مقدار پول مورد نظر تکرار بشه.

بهترین راه اینه که فکر کنیم، تحقیق کنیم، و از عقل و فطرت هم غافل نشیم.

صحبت های امثال "نیچه"، "کانت" و حتی "شلایر ماخر" که "برهان تجربه دین" رو ارائه کرده، جواب دارند.
جواب های ریشه ای و متقن. پیشنهاد میکنم رجوع کنید.

خیلی حیفه که یک جوان پاک که واقعا به دنبال جواب هم هست، اینطوری از همه چیز ناامید بشه!


[/]

lili66;751871 نوشت:
سلام
عجب دعایی !! اگر گرفت بفرمایید منم بگم بدون هیچ زحمت و ... پول دستم بیاد که خیلی اذیتم
جهان ما علت و معلولی هست هر مرگی علتی داره !! هر برگی از درخت افته علتی داره !!
چطور بدون هیچ تلاش و ... پول بهت برسه؟؟ ما یکسال فارغ التحصیل شدیم یه کار دم دستی پیدا نشده هر چی هم تلاش کردیم. الان بگیم دعامون برآورده نشده؟؟؟؟ بگیم کار نیست؟؟؟ بگیم خودمون سر کار گاشتیم؟؟
عجب !! ادم شاخ در میاره

سلام
این آزمایش قرار نیست تاثیر تلاشو اثبات کنه! این چیزیه که قبلا اثبات شده! هدف این آزمایش فقط اثبات دعاست و تو دعا هم نبود تلاش ذکر شده پس اینکه باید تلاش کنی و... بی معنیه و ربطی به این دعا نداره!!

مشک;751996 نوشت:
سلام

مستجاب الدعوه تر از امامان داریم ؟؟ وقتی حضرت ابراهیم (ع) از خدا خواست که به مومنان روزی بده خدا گفت که نه ، من به همه ی مخلوقاتم روزی میدم حتی کفار! یعنی دعای امام به اون مقام هم اگر متناسب با اما و اگرهای خداوندی نباشه ، رد میشه برادر من . از بنده خورده میگیرید ؟ قانون الهی همینه..

خدا کار عبث نمیکنه ، حالا شما میخوای خودتو بزنی به درودیوار یا آرامشت رو حفظ کنی همینه ، قانونشه.

شما بخوای یه جای کوچیکی رو مدیریت کنی براش اول قانون وضع میکنی ، چون عقل حکم میکنه .. اونوقت خدا نیاد قانون تعیین کنه برای مخلوقاتش؟

قوانینی داره برآورده شدن حاجت ... بنده آماده ی این چالش هستم ، گرچه مستجاب الدعوه بودنم رو نمیدونم ، اما از قوانین الهی خبر دارم . شما اول بالاتر گفتید که کسی نمیاد جلو چون میدونه که یک توهمه !!! حالا که اومدم برام اون مثال رو میزنید و ردم میکنید ؟؟ به شتر مرغ گفتن بار ببر ، گفت من مرغم ، گفتن تخم کن ، گفت من شترم!!

شاد باشید


سلام

اگه خودتونم خط اولتونو بخونید میبینین که یه چیزی بالاتر از اون دعا هم اتفاق افتاده!! مومنانم عضوی از مخلوقات میشه دیگه!!

عبث تر از درست کردن چیزی که بهش نیازی نداریم هست!؟؟ هر چند خارج از بحثمونه!!

قانون اینو میگه: من میشنوم فقط ممکنه صداتو نشنوم، به صدات توجه نکنم، دلم نخواد جواب بدم و...!!
این قوانین به دوجا ختم میشن: نبود اختیار در انسان! یا نبود عدالت در خدا!!

از پیش نیازای این آزمایش اینه که به دعای خودت ایمان داشته باشی!! اگه دارید، پست اولو بخونید و اجرا و اعلام کنید!!

Masood11;752229 نوشت:
سلام
این آزمایش قرار نیست تاثیر تلاشو اثبات کنه! این چیزیه که قبلا اثبات شده! هدف این آزمایش فقط اثبات دعاست و تو دعا هم نبود تلاش ذکر شده پس اینکه باید تلاش کنی و... بی معنیه و ربطی به این دعا نداره!!

موافقم جناب مسعود راست میگویند دعا یعنی هنر بوجود اوردن مستجابته الدعوه کسی هست که فقط و فقط و فقط 1 بار چیزی رو از خداوند میخواد و سریع زود خداوند بهش پاسخ میده کی گفته باید برین کار کنیم کی گفته باید شب تا صبح بری کار کنی کی گفته نظام خداوند هو الحی القیوم اینه که خلیفته الله بره کار کنه کسی که اینو میگه از خداوند خودش چیزی نفهمیده پیامبر فرمود اگر بند کفشت پاره شد اون بند کفشت رو از خدا بخواه فرمود موجودی خلق کردم همانند خودم من نمیگم بشینید و هیچ کاری نکنید میفرماید شبیه خودم پس ما در زمین خدا هستیم در زمین... ما هم میتوانیم خلق کنیم با کلماتمون چطور این کار توسط عده ایی محدود و مسلط به رموزی خاص انجام پزیر میباشد همان طور که در کتاب مقدس امده در اول کلام بود و کلام نزد خداوند بود اما نامه 21 به امام حسن مجتبی در نهج البلاغه دقت کنید ای فرزندم 2 نوع رزق وجود دارد که یکی تو به دنبال او میروی و دیگری انست که او خود به سوی تو میاید دقت کنید الان دیروز یکی از دوستان تازه وارد که اسم نمیدم چون اجازه ندارم میگفت که من روز تاسوعا وعاشورا مشهد بودم حدودا 8 روز اونجا بودم پاک قران زیارت نامه ها استغفار در راه نماز شب نافله ذکر یاد کردن شب روز خداوند از امام رضا 4 تا چیز خواستم چندین وقت هیچ جوابی نیست اخه من مگر حق کسی رو خوردم به حقوق کسی تجاوز کردم حق کسی رو خوردم حق یتیم رو خوردم واقعیتش بنده نتوانستم یگ جواب ساده به ایشان بدهم این چندین خط بود که ذکر کردم بقیه موارد رو نمیشه گفت چند جواب دادم بهشون تقریبا راضی شدن اما ما مسلمان ها باید یاد بگیریم که یا احادیث جعلی هستند یا اینکه انحرافاتی را میخواهند در انسان بوجود بیارند چون واقعا دعا کردن شرای خاصی نمیخواد اگر میخواست در قران موجود بود فرمود بخوان مرا ومن تو را اجابت میکنم تمام ای ادم از تو خواستن از من پاسخ دادن وسلام... قانون دعا یعنی چی ؟ پس یک قانون 100 درصد عرض کنید دقت کنید 100 درصد که گفتیم نتیجه اش را در کمتر از 40 لحظه ببینیم اگر این مسله دعا در بین مسلمانان حل بشه دیگه همه چیز بشر حله همه چیز

ریاح;752112 نوشت:
با سلام
سلام
پست شما خیلی خوب بود. تشکر :Gol:
ضمناً این اسپم نیست ، بلکه میخوام توجه آقا مسعود ، دوست عزیزم رو به تاپیک جناب "ریاح" جلب کنم

Masood11;752229 نوشت:
هدف این آزمایش فقط اثبات دعاست و تو دعا هم نبود تلاش ذکر شده پس اینکه باید تلاش کنی و... بی معنیه و ربطی به این دعا نداره!!
مسعود جان سلام. یعنی مغلطه هات تو حلقم! Fool
اول بگم اون کتابی که درمورد فرگشت برام گذاشته بودی متاسفانه با پیامهام پاک شد. دوباره برام بفرست داداش :Gol:

درمورد سؤال تاپیک هم عرض کنم که انتقادهایی داری که کاملاً درسته ، اما مثل همیشه نتیجه گیری شما از اونها نادرسته
توی پست بعد توضیح میدم

موضوع قفل شده است