جمع بندی شناسایی علل و عوامل آسیب و توفیقات فردی و اجتماعی و راهکارها

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
شناسایی علل و عوامل آسیب و توفیقات فردی و اجتماعی و راهکارها

سلام عزیزان@};-

یکی از علل و عوامل عمده ای که موجب نفوذ و بروز آسیب های متعدد فرهنگی، عقیدتی، اخلاقی، معنوی، اجتماعی، اقتصادی و ... در کانون خانواده ها و جامعه دینی ما گردیده و جامعه و خانواده ها عمدتاً در تربیت نسل متعهد، ارزشی، مسئولیت پذیر و تأثیرگذار کمتر به توفیق شایسته و بایسته ای دست یافته اند عدم آگاهی و آشنایی لازم با علل و عوامل آسیبها و تهدیدهای فکری، فرهنگی و اجتماعی و ... از یکسو و ناآشنایی و فقدان آگاهی نسبت به علل و عوامل و فاکتورهای علمی و مهارتی کسب موفقیت در تربیت دینی، اخلاقی ایشان از سوی دیگر بوده است و یا علیرغم وجود آگاهی اهتمام جدی در جامعه و خانواده ها برای بکارگیری این فاکتورهای مؤثر تربیتی وجود نداشته است.

از آنجاییکه قطعاً همه شما عزیزان و فرهیختگان محترم سایت، با علل و عوامل آسیبها و موفقیت ها و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آنها تا حدود زیادی چه از طریق تجربه شخصی و اجتماعی و یا مطالعه و رصد اوضاع و احوال فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، دینی و اخلاقی و ارزشی جامعه آشنا هستید. استدعا می کنم برای پربار شدن این تحقیق و بهره مندی و استفاده دیگر عزیزان در عرصه زندگی فردی و اجتماعی یافته های تان را در همین فضا به اشتراک بگذارید.

انتظار می رود عزیزان نمونه های عینی و کاربردی را که در زندگی خود تجربه کرده و یا در زندگی دیگران یافته اند بصورت مختصر و موجز بصورت دسته بندی شده و منظم (علل و عوامل و راهکارها) بیان کنند تا بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

با تشکر و سپاس@};-