جمع بندی تلفظ متفاوت «هیت» در سوره یوسف به چه علت است؟

تب‌های اولیه

8 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تلفظ متفاوت «هیت» در سوره یوسف به چه علت است؟

سلام
جدیدا تلاوتی از استاد عبدالباسط شنیدم که ایشان کلمه هیت در ایه 23 سوره مبارکه یوسف را با چهار تلفظ مختلف ادا کردند!
علت این چیست؟
ایا تغییر تلفظ موجب تحریف نمی گردد ، یعنی شک دارند که کدام تلفظ اصیل؟ چرا این طور عمل کردند؟
ایا فقط سنی ها اینگونه تلفظ می کنند یا شیعه هم به این موضوع اعتقاد دارد؟ البته قاری انتخابی بنده که به ایشان گوش می کنم استاد منشاوی هست که ایشان هم تا اونجاییکه اطلاع دارم سنی است گرچه برخی می گویند شیعه بودن و تقیه کردن

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد حکیم

[TD][/TD]

جوینده حقیقت;1019441 نوشت:
سلام
جدیدا تلاوتی از استاد عبدالباسط شنیدم که ایشان کلمه هیت در ایه 23 سوره مبارکه یوسف را با چهار تلفظ مختلف ادا کردند!
علت این چیست؟
ایا تغییر تلفظ موجب تحریف نمی گردد ، یعنی شک دارند که کدام تلفظ اصیل؟ چرا این طور عمل کردند؟
ایا فقط سنی ها اینگونه تلفظ می کنند یا شیعه هم به این موضوع اعتقاد دارد؟ البته قاری انتخابی بنده که به ایشان گوش می کنم استاد منشاوی هست که ایشان هم تا اونجاییکه اطلاع دارم سنی است گرچه برخی می گویند شیعه بودن و تقیه کردن

سلام و عرض ادب

برخی از اساتید قرائت قرآن در استفاده از اختلاف قرائت گاهی به عنوان تاکید و اهمیت موضوع و گاهی به عنوان یک فن و یک تزیین، بسیار خوش‌سلیقه و دارای حسن انتخاب عمل می کنند.مواردی را انتخاب می کنند که البته اختلاف در این دسته از قرائات باعث کم و زیاد شدن معنا و مفهوم قرآن و یا کم و زیاد شدن کلمات و جملات قرآن کریم نمی شود.
از نمونه‌های بارز و زیبای اختلاف قرائت استاد شیخ عبدالباسط و استاد منشاوی می‌توان به مواردی از قبیل وجوه مختلف در کلمه «هیت لک» در سوره یوسف اشاره کرد. توجه به معنی در این آیات ارزش کار قاری را در اجرای اختلاف قرائت بیشتر نمایان می‌کند.
در آیه23 سوره یوسف (علیه السلام ) به چندین قرائت این آیه را تلاوت می کند از جمله:
وَقَالَتْ هیتَ لَکَ در روایت قالون از نافع و همچنین ابن ذکوان از ابن عامر
وَقَالَتْ هَیْتُ لَکَ در روایت البزی و قنبل از ابن کثیر
وَقَالَتْ هَیْتَ لَکَ در روایت حفص از عاصم و چند روایت دیگر
وَقَالَتْ هِئتَ لَکَ در روایت هشام از ابن عامر
بنا بر این قرائت های مختلف بر اساس روایت های محتلف از قرائات چند گانه می باشد.(1)

پی نوشت :

1. ر.ک :مقاله شیخ عبدالباسط نقطه اعتدال در عالم قرائت، امیر محمود كاشفی ، سایت تبیان (https://www.tebyan.net/QuranIndex.aspx?pid=263797)

حکیم;1019613 نوشت:
در آیه23 سوره یوسف (علیه السلام ) به چندین قرائت این آیه را تلاوت می کند از جمله:

سلام

تغییر کلمه که باعث تغییر معنا و در نتیجه تحریف میشه که؟

بی ادعا;1019729 نوشت:
تغییر کلمه که باعث تغییر معنا و در نتیجه تحریف میشه که؟

سلام

در اینجا تغییر کلمه نیست، بلکه قرائت ها متفاوت می باشد.

حکیم;1019732 نوشت:
در اینجا تغییر کلمه نیست، بلکه قرائت ها متفاوت می باشد.

مثلا الان هر کدام ازین عبارتها یک معنا دارند؟

وَقَالَتْ هیتَ لَکَ در روایت قالون از نافع و همچنین ابن ذکوان از ابن عامر
وَقَالَتْ هَیْتُ لَکَ در روایت البزی و قنبل از ابن کثیر
وَقَالَتْ هَیْتَ لَکَ در روایت حفص از عاصم و چند روایت دیگر
وَقَالَتْ هِئتَ لَکَ در روایت هشام از ابن عامر

بی ادعا;1019766 نوشت:
مثلا الان هر کدام ازین عبارتها یک معنا دارند؟

وَقَالَتْ هیتَ لَکَ در روایت قالون از نافع و همچنین ابن ذکوان از ابن عامر
وَقَالَتْ هَیْتُ لَکَ در روایت البزی و قنبل از ابن کثیر
وَقَالَتْ هَیْتَ لَکَ در روایت حفص از عاصم و چند روایت دیگر
وَقَالَتْ هِئتَ لَکَ در روایت هشام از ابن عامر

همه این عبارات حتی با تغییر برخی اعراب گذاری ها به یک معنا و مفهوم هست «هیت لک» یعنی «بیا ( بسوی آنچه برای تو مهیاست! ) » و یا بگوید من برای شما آماده ام همگی یک مفهوم دارد.

پرسش:

استاد عبدالباسط کلمه هیت در ایه 23 سوره مبارکه یوسف را با چهار تلفظ مختلف ادا می کندعلت این چیست؟ایا تغییر تلفظ موجب تحریف نمی گردد؟! سنی ها اینگونه تلفظ می کنند یا شیعه هم به این موضوع اعتقاد دارد؟

پاسخ :

برخی از اساتید قرائت قرآن در استفاده از اختلاف قرائت گاهی به عنوان تاکید و اهمیت موضوع و گاهی به عنوان یک فن و یک تزیین، بسیار خوش‌سلیقه و دارای حسن انتخاب عمل می کنند.مواردی را انتخاب می کنند که البته اختلاف در این دسته از قرائات باعث کم و زیاد شدن معنا و مفهوم قرآن و یا کم و زیاد شدن کلمات و جملات قرآن کریم نمی شود.
از نمونه‌های بارز و زیبای اختلاف قرائت استاد شیخ عبدالباسط و استاد منشاوی می‌توان به مواردی از قبیل وجوه مختلف در کلمه «هیت لک» در سوره یوسف اشاره کرد. توجه به معنی در این آیات ارزش کار قاری را در اجرای اختلاف قرائت بیشتر نمایان می‌کند.این امر اختصاصی به شیعه یا سنی ندارد و باعث تغییر در مفهوم و یا تغییرات کلمه ای نمی شود و صرفا در حد تغییرات در اعراب گزاری است و این تحریف و یا تغییر کلمه محسوب نمی شود.
در آیه23 سوره یوسف (علیه السلام ) به چندین قرائت این آیه را تلاوت می کند از جمله:
وَقَالَتْ هیتَ لَکَ در روایت قالون از نافع و همچنین ابن ذکوان از ابن عامر
وَقَالَتْ هَیْتُ لَکَ در روایت البزی و قنبل از ابن کثیر
وَقَالَتْ هَیْتَ لَکَ در روایت حفص از عاصم و چند روایت دیگر
وَقَالَتْ هِئتَ لَکَ در روایت هشام از ابن عامر
بنا بر این قرائت های مختلف بر اساس روایت های محتلف از قرائات چند گانه می باشد و
همه این عبارات حتی با تغییر برخی اعراب گذاری ها به یک معنا و مفهوم هست «هیت لک» یعنی «بیا ( بسوی آنچه برای تو مهیاست! ) » و یا بگوید من برای شما آماده ام همگی یک مفهوم دارد. .(1)

پی نوشت :

1. ر.ک :مقاله شیخ عبدالباسط نقطه اعتدال در عالم قرائت، امیر محمود كاشفی ، سایت تبیان (https://www.tebyan.net/QuranIndex.aspx?pid=263797)

موضوع قفل شده است