جمع بندی بخشش گناهان از نگاه فلسفه و علم نفس

تب‌های اولیه

10 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
بخشش گناهان از نگاه فلسفه و علم نفس

سلام
اينكه در بعضي دعاها آمده كه خداوند مي تواند از مجازات گناهان چشم پوشي كند چگونه با اين مطلب كه عذاب گناه از عواقب خود عمل است قابل جمع است؟
اگر عذاب خود عمل است چگونه گريزي از آن است؟ و چگونه مي تواند به اذن خداوند خنثي شود

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد سمیع

ملّاعلي;562113 نوشت:
سلام
اينكه در بعضي دعاها آمده كه خداوند مي تواند از مجازات گناهان چشم پوشي كند چگونه با اين مطلب كه عذاب گناه از عواقب خود عمل است قابل جمع است؟
اگر عذاب خود عمل است چگونه گريزي از آن است؟ و چگونه مي تواند به اذن خداوند خنثي شود

باسمه تعالی
با عرض سلام و خسته نباشید
وجود عواملی مانند توبه و انابه و استغفار، باعث آن رخداد می گردد. در واقع آن عوامل سبب برطرف شدن آن عذاب ها می شود
.

سمیع;565734 نوشت:
باسمه تعالی با عرض سلام و خسته نباشید وجود عواملی مانند توبه و انابه و استغفار، باعث آن رخداد می گردد. در واقع آن عوامل سبب برطرف شدن آن عذاب ها می شود .
سلام بنده منظورم بخشش گناهان بعد از مرگ است كه چگونه وقتي مجازات تكويني عمل است با عفو خداوند منتفي ميشود در قرآن هم داريم كه خداوند فرموده كه همه گناهان را ميبخشد به غير از شرك را كه آيت الله جوادي در ذيل اين آيه گفته اند كه منظور بعد از مرگ است نه در زمان حيات چراكه در زمان حيات شرك هم در صورت توبه قابل بخشش است

ملّاعلي;565778 نوشت:
سلام بنده منظورم بخشش گناهان بعد از مرگ است كه چگونه وقتي مجازات تكويني عمل است با عفو خداوند منتفي ميشود در قرآن هم داريم كه خداوند فرموده كه همه گناهان را ميبخشد به غير از شرك را كه آيت الله جوادي در ذيل اين آيه گفته اند كه منظور بعد از مرگ است نه در زمان حيات چراكه در زمان حيات شرك هم در صورت توبه قابل بخشش است


باسمه تعالی

در آنجا هم عاملی به نام شفاعت، کارگر می افتد و عذاب را برطرف می کند

سمیع;565968 نوشت:
در آنجا هم عاملی به نام شفاعت، کارگر می افتد و عذاب را برطرف می کند

باتشكر
متاسفانه شما به سوال من توجه نميكنيد
بنده خودم ميدانم در قيامت شفاعت وجود دارد

ملّاعلي;566796 نوشت:
باتشكر
متاسفانه شما به سوال من توجه نميكنيد
بنده خودم ميدانم در قيامت شفاعت وجود دارد

باسمه تعالی
کاربر محترم
اتفاقا با توجه کامل جواب سوال شما را عرض کردم
معنای تکوینی اعمال این نیست که با عامل دیگری از بین نرود. به عنوان مثال ، خاصیت تکوینی آتش، ایجاد حرارات است . اما عامل دیگری به نام آب می تواند این اثر تکوینی را از بین ببرد. شفاعت هم در فردای قیامت نقش همان آب را دارد در مواجه با اثر تکوینی گناهان.

و یا معنای تکوینی این نیست که آن عامل در ایفای اثر مستقل باشد . در واقع بر اساس توحید افعالی ما معتقدیم که اشیا در ایجاد اثرات تکوینی خود مستقل نیستند . اگر اتش ایجاد حرارت می کند، در ایفای این اثر، مستقل نیست بلکه باذن الله است. لذا در جریان سوزاندن حضرت ابراهیم علیه السلام، خداوند این اثر را از او گرفت
و یا خاصیت تکوینی چاقو بریدن است. ولی چاقو در بریدن مستقل نیست بلکه به اذن الله است . لذا در جریان ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام این خاصیت از آن گرفته شد.
در فردای قیامت مجازات ها اگر چه اثر تکوینی اعمال ماست ولی آن اعمال در ایفای آن آثار مستقل نیستند . بلکه باذن الله می باشند . لذا اگر انسان مستعد باشد و تمام پل ها را خراب نکرده باشد عاملی به نام شفاعت به اذن الهی مانع از کارگر افتادن مجازات ها خواهد شد.

سمیع;566989 نوشت:
کاربر محترم
اتفاقا با توجه کامل جواب سوال شما را عرض کردم
معنای تکوینی اعمال این نیست که با عامل دیگری از بین نرود. به عنوان مثال ، خاصیت تکوینی آتش، ایجاد حرارات است . اما عامل دیگری به نام آب می تواند این اثر تکوینی را از بین ببرد. شفاعت هم در فردای قیامت نقش همان آب را دارد در مواجه با اثر تکوینی گناهان.

و یا معنای تکوینی این نیست که آن عامل در ایفای اثر مستقل باشد . در واقع بر اساس توحید افعالی ما معتقدیم که اشیا در ایجاد اثرات تکوینی خود مستقل نیستند . اگر اتش ایجاد حرارت می کند، در ایفای این اثر، مستقل نیست بلکه باذن الله است. لذا در جریان سوزاندن حضرت ابراهیم علیه السلام، خداوند این اثر را از او گرفت
و یا خاصیت تکوینی چاقو بریدن است. ولی چاقو در بریدن مستقل نیست بلکه به اذن الله است . لذا در جریان ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام این خاصیت از آن گرفته شد.
در فردای قیامت مجازات ها اگر چه اثر تکوینی اعمال ماست ولی آن اعمال در ایفای آن آثار مستقل نیستند . بلکه باذن الله می باشند . لذا اگر انسان مستعد باشد و تمام پل ها را خراب نکرده باشد عاملی به نام شفاعت به اذن الهی مانع از کارگر افتادن مجازات ها خواهد شد.

ممنون
اين فرمايش شما آيا در درس هاي معرفت نفس و فلسفه اسلامي تشريح شده؟ يا خير
راهنمايي بفرماييد

ملّاعلي;568120 نوشت:
ممنون
اين فرمايش شما آيا در درس هاي معرفت نفس و فلسفه اسلامي تشريح شده؟ يا خير
راهنمايي بفرماييد

باسمه تعالی
در مباحث فلسفی در الهیات بالمعنی الاخص، جایی که از توحید افعالی در کنار توحید ذاتی و صفاتی بحث می شود

پرسش:
وقتی خداوند می‌تواند از مجازات گناهان چشم‌پوشى كند، چه گونه با اين مطلب كه عذاب گناه از عواقب خود عمل است، قابل جمع است؟

پاسخ:
معنای تکوینی اعمال این نیست که با عامل دیگری از بین نرود. به عنوان مثال، خاصیت تکوینی آتش، ایجاد حرارات است. اما عامل دیگری به نام آب می تواند این اثر تکوینی را از بین ببرد. شفاعت هم در فردای قیامت نقش همان آب را دارد در مواجه با اثر تکوینی گناهان.
و یا معنای تکوینی این نیست که آن عامل در ایفای اثر مستقل باشد. در واقع بر اساس توحید افعالی ما معتقدیم که اشیا در ایجاد اثرات تکوینی خود مستقل نیستند. اگر اتش ایجاد حرارت می کند، در ایفای این اثر، مستقل نیست بلکه باذن الله است. لذا در جریان سوزاندن حضرت ابراهیم (علیه السلام)، خداوند این اثر را از او گرفت
و یا خاصیت تکوینی چاقو بریدن است. ولی چاقو در بریدن مستقل نیست؛ بلکه به اذن الله است. به همین دلیل، در جریان ذبح حضرت اسماعیل (علیه السلام)، این خاصیت از آن گرفته شد.
در فردای قیامت مجازات ها اگر چه اثر تکوینی اعمال ماست ولی آن اعمال در ایفای آن آثار مستقل نیستند. بلکه باذن الله می باشند. لذا اگر انسان مستعد باشد و تمام پل ها را خراب نکرده باشد عاملی به نام شفاعت به اذن الهی مانع از کارگر افتادن مجازات ها خواهد شد.

موضوع قفل شده است