اعمال شب‌های قدر برای بانوانی که عذر شرعی دارند

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اعمال شب‌های قدر برای بانوانی که عذر شرعی دارند
سلام انجام کدام یک از اعمال شب‌های قدر که در مفاتیح اومده برای خانم‌هایی که در این ایام عذر شرعی دارن و پریود هستن مجازه و انجام کدومشون حرامه؟
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد نور
سلام   انجام کدام یک از اعمال شب‌های قدر که در مفاتیح اومده برای خانم‌هایی که در این ایام عذر شرعی دارن و پریود هستن مجازه و انجام کدومشون حرامه؟
 با سلام و احترام تمام اعمال اشکال ندارد بجز نمازخواندن و مسجد رفتن که برحائض حرام است در قرآن بسرگرفتن نباید بدن با آیات قرآن برخوردنماید. رساله مراجع، احکام حائض
موضوع قفل شده است