جمع بندی آیا حدیث "لکل امة سامری" در مورد امت زمان حال ایران هم صادق است؟

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا حدیث "لکل امة سامری" در مورد امت زمان حال ایران هم صادق است؟

در روایت هست که لکل امة سامری و سامری امت زمان پیامبر صلی الله علیه و آله هم در روایات معرفی شده است.
حال سوال این است که در مورد امت زمان حال ما یعنی ایران فعلی چی؟

با نام الله

کارشناس بحث: استاد صدیق

صدور انقلاب;410646 نوشت:
در روایت هست که لکل امة سامری و سامری امت زمان پیامبر صلی الله علیه و آله هم در روایات معرفی شده است.حال سوال این است که در مورد امت زمان حال ما یعنی ایران فعلی چی؟

باسلام
در کتاب احتجاج نقل شده است که حسن بصری به عنوان یکی از سامری های امت پیامبر است.
(احتجاج، طبرسی، ج1 ص 371) او که با زهد ظاهری خود مردم را گمراه میکرد و مسلمانان را از شرکت در جنگ با معاویه و اطاعت از امیرالمومنین علیه السلام منع میکرد و مایه گمراهی امت پیامبر شده بود همانطور که سامری امت موسی علیه السلام چنین میکرد. ممکن است که در حال حاضر نیز چنین افرادی باشند که با کارهای به ظاهر مقدس و معنوی اعتماد مردم را جلب میکند ولی در حقیقت به دنبال ضربه زدن به دین است. اما مصداق آن خیلی روشن نیست، هرچند به فرموده حضرت علی ع، دین حق با انسانها شناخته نمیشود بلکه حق با خود حق شناخته میشود، با اصول دین.«[=Traditional Arabic][=Traditional Arabic]إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُعْرَفُ بِالرِّجَالِ بَلْ بِآيَةِ الْحَقِ‏ وَ اعْرِفِ‏ الْحَقَّ تَعْرِفْ أَهْلَه‏»(ارشاد القلوب، ج2 ص 296) [=Traditional Arabic][=Traditional Arabic]بنابراین با شناخت حق میتوان حق و باطل را شناخته و اهل حق و باطل را نیز شناخت تا گمراه نشویم.[=Traditional Arabic][=Traditional Arabic]
[=Traditional Arabic]

برخی از علما در سخنان اخیر خود اشاره به سامری در این زمانه فعلی ما دارند.
مثلا آقای تحریری که از شاگردان علامه طباطبایی و آیت الله بهجت و آقای پهلوانی بوده اند.
البته بدون اشاره به اسم شخص خاصی.
سوال این است که در زمان فعلی ما مصداق سامری کیست؟
البته اینکه مصداق آن خیلی روشن نیست دلیل نمیشود که همچین مصداقی وجود نداشته باشد. چون حدیث میفرماید "کل" یعنی همه امتها سامری دارند.

پرسش:
در روایتی بیان شده که" برای هر امتی سامری است و آیا امت زمان حال ما یعنی ایران فعلی هم سامری دارد؟

پاسخ:
این حدیث در کتاب شریف احتجاج بیان شد.[1] در این روایت، حسن بصری که با زهد ظاهری خود مردم را گمراه میکرد و مسلمانان را از اطاعت از امیرالمومنین (علیه السلام) مبنی بر شرکت در جنگ با معاویه منع میکرد و مایه گمراهی امت پیامبر شده بود. حضرت علی (علیه السلام) به وی فرمود تو سامری امت پیامبر هستی.

البته این مطلب، دلیل عقلی ندارد و ربطی به عقل ندارد ولی انسان های خوب و بد همیشه خواهند بود. تا زمانی که بشر اختیار دارد و شیطان وجود دارد، خوبی و بدی نیز هست. در این میان، برخی واضح است که خوبند و در این امر صادقند ولی برخی با تظاهر به خوبی، خود را در سلک خوبان در می آورند و مایه اشتباه سایر مردم میشوند. چنانکه در جنگ جمل، برخی از مسلمانان به اشتباه افتادند. آنان با مشاهده طلحه و زبیر که دو نفر از صحابی پیامبر بودند در یک طرف، و حضرت علی (علیه السلام) در سوی دیگر، به تردید افتاده بودند که حق با کدام گروه است.

در حال حاضر نیز این جریان هست. عده ای با تمسک به ظواهر شریعت، رهزن دیگران هستند. البته گاه میشود که این افراد خودشان نیز آگاه نیستند که ابزار دست شیطان و دشمن شده اند ولی مقدس مأبی بی جایشان باعث گمراهی مردم میشود. این افراد با کارهای به ظاهر مقدس و معنوی اعتماد مردم را جلب میکند ولی در حقیقت عملکرد آنان به ضرر دین است.
مصداق این افراد مشخص نیست ولی به فرمایش امیر مومنان علی (علیه السلام)، ملاک خوبی برای فهم راه حق از باطل در چنین مواقعی وجود دارد. بر اساس این ملام، دین حق با انسانها شناخته نمیشود بلکه حق با خود حق شناخته میشود، با اصول دین. إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُعْرَفُ بِالرِّجَالِ بَلْ بِآيَةِ الْحَقِ‏ وَ اعْرِفِ‏ الْحَقَّ تَعْرِفْ أَهْلَه‏»[2].
بنابراین با شناخت حق میتوان حق و باطل را شناخته و اهل حق و باطل را نیز شناخت تا گمراه نشویم.


[/HR][1] . احتجاج، طبرسی، ج1 ص 371

[2] . ارشاد القلوب، ج2 ص 296


موضوع قفل شده است