جمع بندی آیا برده گیری در اسلام نسخ شده است؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا برده گیری در اسلام نسخ شده است؟

سلام

با توجه به اینکه در فضای مجازی عده ای مدعی هستند برده داری و برده گیری در اسلام منسوخ شده است و تحت هیچ شرایطی برده گیری مجاز و شرعی نیست.
این سوال برایم پیش امده است؟
ایا برده گیری یعنی برده کردن انسانها در جهاد با حفظ شرایط ان کلا حرام است و نسخ شده است؟

پی نوشت : ایت الله خامنه ای و سیستانی و مکارم و فاضل و بهجت و ....

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

و طاها;787615 نوشت:
سلام

با توجه به اینکه در فضای مجازی عده ای مدعی هستند برده داری و برده گیری در اسلام منسوخ شده است و تحت هیچ شرایطی برده گیری مجاز و شرعی نیست.
این سوال برایم پیش امده است؟
ایا برده گیری یعنی برده کردن انسانها در جهاد با حفظ شرایط ان کلا حرام است و نسخ شده است؟

پی نوشت : ایت الله خامنه ای و سیستانی و مکارم و فاضل و بهجت و ....

سلام علیکم

حکم عبد و کنیز در اسلام منسوخ نشده است و در صورت وجود شرایط اسیران مرد به عنوان عبد و اسیران زن به عنوان کنیز به ملکیت مسلمانان در می آیند.

پی نوشت:

منهاج الصالحین،کتاب جهاد،الفصل الثالث فی احکام الاساری

موضوع قفل شده است