پیام های کوتاه و اشعار زیبا با مضامین سال جهاد اقتصادی

تب‌های اولیه

14 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
پیام های کوتاه و اشعار زیبا با مضامین سال جهاد اقتصادی


[="blue"]امید که حق سرور و شادی بدهد
شوری چو نسیــم بامدادی بدهد

امید که حضرتش در این سال جدید
توفیق[="darkgreen"] " جهـــاد اقتصــــادی " [/]بدهد[/]

[="blue"]بهر پیروزی ایران عدل و دادی می کنم
از همه فرمایش رهبر اطاعت می کنم

امر کردی رهبرا بر روی چشمان ترم
چشم آقا ما[="darkgreen"] جهاد اقتصادی[/] می کنیم[/]

با سلام

رزمنده و در صف جهاد ایم امسال

نابود گر ظلم و فساد ایم امسال

از امر امام مسلمین خامنه ای

مامور جهاد اقتصاد ایم امسال

[="blue"]با یاد خدا آمده است سال نود
باید که [="darkgreen"]جهاد اقتصادی [/]بشود

با وحدت مسلمین و یاری خدا
آمریکا و صهیونیسم از بین برود[/]

[="blue"]از نسل علی امام و هادی داریم
هر سال نشانه و نمادی داریم

فرموده ولی امرمان خامنه ای
امسال [="darkgreen"]جهاد اقتصادی[/] داریم[/]

خار خشمي چشم خناس و ایادی می کنیم
زیر مهر رهبري، احساس شادی می کنیم

کوری چشم سران فتنه و بیگانگان
چَشم آقا، ما جهاد اقتصادی می کنیم

[="blue"]نوروز رسیده است و شادی داریم
از لطف خدا ولی و هادی داریم

با گفته نائب امام قائم
امسال [="darkgreen"]جهاد اقتصادی [/]داریم[/]

حقا که دلم نوید شادی داده
انگیزه اردوی جهادی داده
امروز امیر جبهه خوبیها
فرمان جهاد اقبصادی داده

بهر پیروزی ایران، جان نثاری میكنیم

امر رهبر را به روی چشم جاری میكنیم

بعد سال همت و كار مضاعف پرتوان

چشم آقا ما جهاد اقتصادی میكنیم

در سال نود کار عبادی بکنیم

همراهی دولت جهادی بکنیم

در تحت لوای حضرت خامنه ای

امسال جهاداقتصادی بکنیم


[="purple"]وقتی طبل [="blue"]«جهاد در راه خدا» [/]نواخته می‏شود، دوران حكومت عشق آغاز می‏گردد، چرا كه جز عشاق كسی حاضر به فداكاری و از جان گذشتگی نيست. دوران جهاد، دوران حكومت عشق است
شهید آوینی
[/]

[="darkgreen"]ما اطاعت بر پيام رهبر مي کنيم
با جهاد اقتصادي فقر، يکسان مي کنيم

اي عدالت گسترعالم اي صاحب زمان
گر عنايت از تو باشد کار حيدر ميکنيم
[/]

[="blue"]** **روز رسیده است شادی داریم** **از لطف خدا ولی و هادی داریم** **
** **با گفته نایب امام غائب ****** **امسال [="darkgreen"]جهاد اقتصادی [/]داریم** **

[/]

[="purple"]** **حقا که دلم نوید شادی داده ** **انگیزه اردوی جهادی داده** **
** **امروز امیر جبهه خوبیها** **فرمان جهاد اقتصادی داده** ***
[/]