آیا گچ مانع رسیدن آب به پوست است؟

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا گچ مانع رسیدن آب به پوست است؟

سلام
موقعی که با گچ کار میکردم روی ناخنهای من لایه نازکی از گچ چسبیده بود.آیا موقع غسل و وضو این گچ مانع رسیدن آب به بدن میشود؟ و وضو و غسل رو باطل می کند؟
رهبری

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد اسراء

صمیمی;939332 نوشت:
سلام
موقعی که با گچ کار میکردم روی ناخنهای من لایه نازکی از گچ چسبیده بود.آیا موقع غسل و وضو این گچ مانع رسیدن آب به بدن میشود؟ و وضو و غسل رو باطل می کند؟
رهبری

اگر مانعی روی اعضای وضو وغسل باشد موجب باطل شدن ان میشود.ملاک تشخیص اینکه چیزی مانع رسیدن اب به پوست است یا نه عرف است .
بعد از مراجعه به عرف اگر بدانیم یا حتی شک داشته باشیم که شیئی مانع رسیدن اب به پوست در اعضای وضو یاغسل است (شک داشته باشیم به این شکل که مثلا عرف هم پاسخ متقنی ندهد) ، باید ان را بر طرف کنیم و الا وضو و غسل ما باطل است.

اسراء;939771 نوشت:
اگر مانعی روی اعضای وضو وغسل باشد موجب باطل شدن ان میشود.ملاک تشخیص اینکه چیزی مانع رسیدن اب به پوست است یا نه عرف است .
بعد از مراجعه به عرف اگر بدانیم یا حتی شک داشته باشیم که شیئی مانع رسیدن اب به پوست در اعضای وضو یاغسل است (شک داشته باشیم به این شکل که مثلا عرف هم پاسخ متقنی ندهد) ، باید ان را بر طرف کنیم و الا وضو و غسل ما باطل است.

سلام این پاسخ شما مبهم و گنگ هست بنده رو به جایی نمیرساند.
به هر حال گچ مانع رسیدن اب هست یا خیر؟ از کجا بدانم در عرف گچ مانع رسیدن اب هست یا خیر.اصلا چکار به عرف مردم داریم؟

صمیمی;939954 نوشت:
سلام این پاسخ شما مبهم و گنگ هست بنده رو به جایی نمیرساند.
به هر حال گچ مانع رسیدن اب هست یا خیر؟ از کجا بدانم در عرف گچ مانع رسیدن اب هست یا خیر.اصلا چکار به عرف مردم داریم؟

عرض سلام وادب
ببینید وظیفه ی فقیه این نیست که تمام مواد و عناصر موجود در جهان را بشناسد و بداند ایا کدامیک مانع رسیدن اب به پوست هست و کدامیک نیست.
بطور کلی تشخیص مصادیق ، بعهده ی فقیه نیست . وظیفه ی فقیه بیان احکام است ولی تشخیص مصادیق بعهده ی عرف و خبره های هر بخش است .
مثال : فقیه میگوید:
اگر چیزی برای بدن ضرر معتد به دارد استفاده ی ان حرام است .
و اگر برای بدن ضرر معتد به ندارد استفاده ی ان جایز است.
ماده ی جدیدی اختراع شده که ان را مثل سیگار مصرف میکنند . مردم نمیدانند ضررش چقدر است و ایا اصلا مضر است یا نه؛
اینجا باید به خبره های فن یعنی اطبا مراجعه نمود و از انها استعلام کرد . (موضوع شناسی در موضوعات مربوط به هر علمی مربوط به خبرگان ان علم است )

اگر خبره ها تشخیص دهند که ضرر معتد به دارد استفاده از ان حرام است و اگر نه جایز است پس تعیین کننده ی اینکه اینکه این ماده مصداق کدامیک از احکام فوق است عرف و خبره ها بودند.
موضوع قفل شده است