جمع بندی تثلیث در انجیل متی

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تثلیث در انجیل متی

سلام.

در انجیل متا 28 :  19 آمده که ؛ بروید همهٔ امت ها را به اسم أب و إبن و روح القدس شاگرد سازید...

آیا این مطلب نشان از تثلیث است؟

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد مسلم

جمع بندی

____________________________________

پرسش:

در انجیل متا 28 :19 آمده که: «بروید همهٔ امت ها را به اسم أب و إبن و روح القدس شاگرد سازید...»

آیا این مطلب نشان از تثلیث است؟

پاسخ:

آنچه که در متون مقدس مسیحیت در خصوص تثلیث آمده در دلالت و شفافیت به یک اندازه نیستند، آیات متعددی خصوصا در یوحنا به صورت پررنگ تر و جدّی تر صراحتا به عیسی مقام الوهیت بخشیده اند و این سه را یک حقیقت دانسته اند، یعنی پایه و اساس تثلیث در مسیحیت آن آیات روشن تر در انجیل یوحنا هستند.

این آیه در انجیل متی اگرچه قابل تطبیق بر تثلیث است، اما نصّ بر آن نیست؛ چون این آیه تصریحی بر این مطلب ندارد که این سه یعنی پدر، پسر و روح القدس یک حقیقت باشند؛ بنابراین از آنجا که اعتقاد به تثلیث در نزد مسیحیان پذیرفته شده است میتوانند این آیه را هم قرینه ای بر همان مطلب، معنا کنند، اما اگر فقط این آیه در میان میبود خب این آیه نص و تصریح بر تثلیث نیست.

موضوع قفل شده است