تثلیث در انجیل متا

تثلیث در انجیل متی

انجمن: 

سلام.

در انجیل متا 28 :  19 آمده که ؛ بروید همهٔ امت ها را به اسم أب و إبن و روح القدس شاگرد سازید...

آیا این مطلب نشان از تثلیث است؟