یدنین

چرا در آیه قرآن نمیفرماید جلباب بپوشید میفرماید یدنین؟

انجمن: 

سلام علیکم

در آیه قرآن نمیفرماید جلباب بپوشید میفرماید یدنین
یا نمیفرماید خمار بپوشید میفرماید یضربن
جلباب را پوششی در حد و اندازه ردا یا مانتو میدانند
آیا یدنین به این معناست که قرار است یک بخش دیگر از بدن به معنای جلباب اضافه شود یا به این معناست که همان مقداری که جلباب به ان دلالت میکند به صورت کامل و دقیق پوشیده بشود؟
آیا یضربن به این معناست که قرار است یک بخش دیگر از بدن به معنای خمار اضافه شود یا به این معناست که همان مقداری که خمار به ان دلالت میکند به صورت کامل و دقیق پوشیده شود؟