ولایت مطلقه فقیه

تشکیل حکومت در زمان غیبت امام زمان (ع) ؛ چرا و چگونه ؟ (با دلایل عقلی و نقلی)

با سلام خدمت همه عزیزان

این موضوع فوق العاده مهم هست.
در زمان غیبت مهدی ع چه کار کنیم ؟ آیا حکومت تشکیل بدهیم یا ندهیم؟ چرا و چطور ؟ (عقلی نقلی)
اصلا عقلی و نقلی این کار جایز هست ؟ چرا؟
و آیا یک غیر معصوم میتواند حاکم باشد ؟ چرا ؟
چطوری ایشان را انتخاب کنیم ؟

تشکر@};-

آیا ولایت مطلقه با روح دموکراسی سازگار است؟

ولایت فقیه را میتوان با دموکراسی جمع زد و گفت که حکومت دموکراتیک صرفا نباید لیبرال باشد بلکه میتواند بر مبنای یک مکتب باشد یعنی اگر مردم خواستند حکومت اسلامی باشد و حکومت بر مبنای اسلام قرار گیرد. در حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه شخص ولی فقیه اعمال ولایتش محدود به اجرای قوانین اسلام است و البته باید شرایطی هم در نظر گرفت که اگر ولی فقیه خلاف احکام اسلامی که در حکومت اسلامی همان قوانین میباشند حکمی صادر کرد بتوان او را بازخواست یا عزل کرد.

اما تغییراتی که در بازنگری قانون اساسی در سال 68 انجام شد اصلا امکان توجیه کردن ندارد. مثلا تا قبل از اعمال تغییرات در قانون اساسی فقها میتوانستند با رای مستقیم مردم به عضویت مجلس خبرگان رهبری دربیایند اما بعد از بازنگری در قانون عملا کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری باید از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند که نیمی از اعضای آن بطور مستقیم و نیمی دیگر بطور غیر مستقیم توسط ولی فقیه انتخاب میشوند. یعنی ارگانی که مسئولیت انتخاب و نظارت و عزل ولی فقیه را دارد اعضایش بطور غیر مستقیم باید توسط ولی فقیه تایید شوند و این خارج از دموکراسی هست.

موضوع دیگر اصل ولایت مطلقه فقیه هست که براساس آن دیگر ولی فقیه محدود به احکام شرعی نیست. یعنی در مواردی که مصلحت ایجاب کند و البته تعیین این مصلحت هم به عهده خود اوست وی میتواند برخلاف احکام شرعی که قانون را تشکیل میدهند حکم صادر کند:

hawzeh.net

"مقصود از «ولایت مطلقه فقیه» آن است که دایره اختیارات ولی فقیه محدود به احکام اولی و ثانوی و قوانین مدون نیست؛ بلکه هرگاه مصالح عالیه و الزامی جامعه اسلامی ایجاب کند که موقتا برنامه‏ای بر خلاف آنها انجام شود، ولی فقیه می‏تواند به آن کار اقدام نماید."

با این عمل ولی فقیه جایگاهی فراقانونی پیدا میکند در حالی که در یک حکومت دموکراتیک هیچ کس فراتر از قانون نیست.

یک مسئله دیگر این است که در ولایت فقیه در مواردی که نظر مردم خلاف نظر ولی فقیه هست ولی فقیه قادر به اعمال ولایت نیست:

"این نظریه نیز بر این مسأله مبتنی است که فعلیت و تحقق عملی حکومت فقیه به رأی مردم و پذیرش آنان بستگی دارد. اگر مردم نخواهند، فقیه قادر نیست اعمال ولایت کند."

ر.ک.: عبد الله جوادی آملی، ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)، مرکز نشر اسراء، قم، چاپ اول، 1378، ص503.

اما در ولایت مطلقه فقیه ولی فقیه میتواند اگر مصلحت بداند که باز هم تعیین این مصلحت به عهده خود اوست خلاف نظر مردم حکم کند:

سوال 63

"تصميمات و اختيارات ولى فقيه در مواردى که مربوط به مصالح عمومى اسلام و مسلمين است، در صورت تعارض با اراده و اختيار آحاد مردم، بر اختيارات و تصميمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و اين توضيح مختصرى درباره ولايت مطلقه است."

که این هم برخلاف روح دموکراسی هست.

براساس فقه شیعه فقط پیامبران و امامان معصومند و غیر از آنها هیچکس دیگری نمیتواند ادعای معصومیت کند. پس در حکومت اسلامی باید امکان نظارت و عزل تمامی مقامات وجود داشته باشد اما با وجود فیلترینگ شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری و اختیارات ولی فقیه که نه محدود به نظر مردم است نه محدود به نظر فقه در صورت لغزش ولی فقیه چگونه میتوان جلوی وی را گرفت؟

ولایت مطلقه فقیه ، همان ولایت رسول الله است

[="darkgreen"]امام خميني(ره) فرمودند:ولایت مطلقه فقیه همان ولایت رسول الله است
با توجه به معصوم بودن رسول وهمچنين تفاوتهاي عمده ديگر چگونه اين سخن مرحوم امام قابل توجيه است؟
[/]