هم رشته ای

ازدواج با هم رشته ای ؛ معایب و مزایا

سلام
ازدواج دو هم رشته ای با هم (دو پزشک ، دو طلبه ، دو معلم ، ... ) آیا ارجحیت داره بر ازدواج با شخصی که رشته اش متفاوته؟