مسائل حقوقی

اختلاف مالی با برادرم

[=&amp]بنام خدا[/]
[=&amp]پسری هستم 28 ساله[/]
[=&amp]با برادرم[/][=&amp] سر موضوعی[/][=&amp]اختلاف پیدا کردم که لطف کنید نظر کارشناسی بدهید[/]
[=&amp]برادرم به درخواست مادرم منو برای عمل جراحی به بیمارستان برد آن زمان 25 سالم بود و فقیر و بی پول بودم و شرایط مناسبی نداشتم. برادرم گفت که هزینه بیمارستان را میدهد به شرطی که بعدا به او پس بدهم و بنده هم قبول کردم.[/]

[=&amp]حالا به لحاظ[/] [=&amp]شرعی هزینه عمل را من باید بدهم یا به عنوان نفقه که آن زمان گردن پدرم بود و وضع مالی مناسبی داشت پدرم باید بدهد؟[/]

[=&amp]همچنین اگر با پدرم بیمارستان میرفتیم هزینه را پدرم پرداخت میکرد و از بنده پولی درخواست نمیکرد چون به عنوان نفقه گردن ایشان است و بنده برای اینکه مشکلی ایجاد نشود به مصلحت به برادرم گفتم که بعدا پول را پس میدهم اگر این حرف را نمیزدم حتما مشکلی ایجاد میشد و مجبور شدم دروغ مصلحتی بگویم[/]

[=&amp]حالا بنده که دروغ مصلحتی گفتم ایا پرداخت پول گردن بنده است یا به عنوان نفقه گردن پدرم است؟[/]

[=&amp]ممنون از راهنمایی جنابعالی[/]