ماوراء الطبیعه

فلسفه وجودی دین

با سلام خدمت مدیران و اعضای گرامی سایت ضمن قبولی طاعات سوالی است که به شدت ذهنم را درگیر خود کرده و در واقع شبهه ای بود که یکی از اطرافیان برایم ایجاد کرد و قصد دارم هم برای خودم این مسءله را حل کنم و هم برای شخص مورد نظر البته فرد مورد نظر قدرت پذیرش اثبات قرانی و احادیث را ندارد چون این دو مورد را هم قبول ندارد و حالا بعدا درباره این موارد هم سوالات و شبهاتی را که فرد برایم ایجاد کرد را بیان میکنم الان سوالم سر اثبات علمی و فلسفی وجود دین هست ...فرد مورد نظر میگفت بدون وجود دین میشه با عقل هم راه و روش رو پیدا کرد چون دین فقط یک راه برای زندگی هست .میگفت که مردم کشور ژاپن بدون وجود دین با قانون به راحتی و بهتر از ما دارن زندگی میکنن و در واقع میگفت که دین یه جور محدودیت ایجاد کرده و از این قشر حرف ها ....خواهش میکنم به سوالم پاسخ بدید چون واقع این قسم شبهات اوضاع خطرناکی رو ایجاد کرده و نداشتن جواب منطقی برای طرف شبهه افکن هویت اسلامی و انسانی مون رو زیر سوال میبره .....

ماوراء الطبیعه و قرآن

داشتم با یکی از کسانی که از اسلام برگشته بود راجع به روح صحبت میکردم و میگفتم روح یک چیز ماوراالطبیعی هست و با علوم طبیعت قابل اثبات یا رد کردن نیست که او به من جوابی داد که من جوابی براش نداشتم!

او به من گفت همان روحی هم که خدا به انسان دمیده باید از نظر مادی قابل اثبات باشد چرا که برعکس چیزی که تو فکرش رو میکنی ماوراالطبیعه بعدها توسط فلاسفه مسلمان به اسلام چسبانده شد و اگر از نگر محمد بخواهیم به مسئله نگاه کنیم او چیزی از ماوراالطبیعه نمیدانسته و حتی در قرآن وقتی حرف از زنده کردن مردگان میزنه میگه تمامی اجزاء بدن انسان مرده رو خدا میتونه دوباره جمع کنه در صورتی که اگر محمد اطلاعی از ماوراالطبیعه داشت میتوانست به راحتی بگوید روح یک چیز ماوراالطبیعی هست و با مرگ جسم نابود نمیشود تا فلاسفه مسلمان مثل ابن سینا گیر کنند و بگن معاد جسمانی فقط از طریق صدق نبی قابل باور هست وگرنه از نظر منطقی چنین چیزی قابل اثبات نیست! پس روح وجودش باید از نظر مادی اثبات شود.

آیا در قرآن سخنانی آمده است که نشان بدهد روح ماوراالطبیعی هست یا اینکه اصلا از قرآن میتوان فهمید ماوراالطبیعه ای در کار هست؟!